Ratownik medyczny – obowiązki, wymagania i zarobki

Ratowanie życia i zdrowia ludzkiego – to kluczowe zadanie ratowników medycznych. Swoją misję wypełniają m.in. poprzez wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, intubacji, EKG czy unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń. Ratownicy mogą pracować nie tylko w karetce, ale również w miejscach, takich jak izba wytrzeźwień czy lotnisko. Można ich też spotkać na imprezach masowych.  

Obowiązki ratownika

Najważniejszym zadaniem ratownika jest udzielanie pomocy medycznej osobom, które jej potrzebują, bo np. uległy wypadkowi. Ratownik dba także o bezpieczeństwo innych ludzi, którzy znaleźli się na miejscu groźnego zdarzenia.  Szczegółowy zakres działań, które taka osoba może wykonywać samodzielnie, wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych świadczeń ratunkowych i świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. Zgodnie z przepisami, osoba, która zdobyła uprawnienia do wykonywania tego zawodu, może samodzielnie realizować świadczenia opieki medycznej, takie jak:

 1. ocena stanu pacjenta,
 2. układanie pacjenta w pozycji adekwatnej do stanu i odniesionych obrażeń,
 3. podejmowanie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 4. przywracanie drożności dróg oddechowych,
 5. podejmowanie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu albo sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu/powietrza, w tym z użyciem respiratora,
 6. wykonywanie defibrylacji,
 7. wykonywanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie,  
 8. wykonywanie intubacji,
 9. monitorowanie czynności układu oddechowego,
 10. wykonywanie i ocena zapisu EKG,
 11. podawanie leków,
 12. opatrywanie ran,
 13. tamowanie krwawień zewnętrznych,
 14. przyjmowanie porodów,
 15. przygotowywanie pacjenta do transportu i opieka medyczna w trakcie przewozu,
 16. wykonywanie pomiaru temperatury głębokiej.

Kto może zostać ratownikiem medycznym?

Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:

 • posiada zdolność do czynności prawnych;
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych;
 • ukończyła studia kierunkowe;
 • uzyskała tytuł zawodowy, kończąc szkołę policealną.

Tak wynika z art. 10 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

7 zawodów dla osób z wykształceniem medycznym

Ratownik medyczny - zarobki

Wynagrodzenie ratownika medycznego ustala się na podstawie przepisów. Najniższa stawka płacy zasadniczej zależy od współczynnika pracy ustalonego dla każdego zawodu medycznego. 0,64 – to wartość dla stanowiska ratownika medycznego. W przypadku lekarza z drugim stopniem specjalizacji wynosi ona 1,27. Aby ustalić wysokość pensji, współczynnik mnoży się przez kwotę bazową, która do końca 2019 r. będzie wynosić 3900 zł brutto. Tak wynika z ustawy o minimalnych wynagrodzeniach pracowników wykonujących zawody medyczne

Ile zarabia ratownik medyczny?