Samochód służbowy do celów prywatnych – kto za to płaci?

W swojej codziennej pracy używasz samochodu służbowego, a po godzinach przesiadasz się na prywatne auto? A może nie masz własnego samochodu i dojeżdżanie na zakupy czy do znajomych komunikacją miejską działa Ci na nerwy? Okazuje się, że pracodawca może umożliwić Ci korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie koszty poniesiesz, jeśli wraz z szefem się na to zdecydujecie.

Z artykułu dowiesz się:

 • jakie są Twoje koszty używania samochodu służbowego do celów prywatnych,
 • jak obliczyć przychód w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego prywatnie tylko przez część miesiąca,
 • kto płaci za paliwo, naprawy, ubezpieczenie i inne kwestie związane z używaniem służbowego samochodu.

Samochód służbowy do celów prywatnych to dla Ciebie ciekawy benefit pozapłacowy, ale także pewne koszty. Sprawdź, jak wygląda ta kwestia od strony formalnej.

| Najciekawsze benefity na świecie

Koszt używania służbowego samochodu do celów prywatnych

Pracodawca może formalnie pozwolić Ci na bezpłatne wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Jeśli tak się stanie, użytkowanie auta będzie dla Ciebie dodatkowym przychodem, od którego zostaną potrącone składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, a także zaliczka na podatek dochodowy.

Przychód, czyli ryczałt za używanie samochodu służbowego do innych celów niż zawodowe, zależy od pojemności silnika danego auta i według art. 12 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi:

 • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,
 • 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Wartość tego świadczenia powinna zostać zsumowana z innymi przychodami, jakie osiągasz w danym miesiącu. Łączna kwota przychodu jest podstawą ustalenia wymiaru składek ZUS, które płacisz wraz z pracodawcą w określonych proporcjach. Pamiętaj, że w tym przypadku nie ma zastosowania rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Samochód służbowy do celów prywatnych – umowa z pracodawcą na pokrycie części kosztów lub niepełny miesiąc użytkowania

Powyższe koszty mogą ulec zmianie – to kwestia rodzaju umowy użytkowania samochodu służbowego, którą zawierasz z pracodawcą. Jeżeli więc szef zaoferuje, że pokryje tylko część kosztów związanych z używaniem przez Ciebie auta do celów prywatnych, to Twój przychód z tego tytułu będzie stanowił różnicę między wartością obliczoną na podstawie kwot określonych przepisami a tym, ile faktycznie zapłaciłeś.

Zdarza się też, że pracodawca udostępnia samochód służbowy do celów prywatnych tylko na dany okres – na przykład kilka dni w miesiącu, kiedy jesteś umówiony na spotkania poza miastem. Wtedy oczywiście kwota Twojego przychodu, a co za tym idzie wartość składek, odpowiednio się zmniejszają. Ryczałt na każdy dzień korzystania z auta służbowego do celów prywatnych wynosi 1/30 określonych w ustawie kwot 250 lub 400 zł za miesiąc.

Przykład:

Przyjmijmy, że w czerwcu 2020 r. przez 15 dni nieodpłatnie używałeś samochodu służbowego pracodawcy do celów prywatnych. Auto, którym jeździłeś, ma pojemność silnika powyżej 1600 cm3. Obliczenia kosztów będą więc wyglądać tak:

400 zł / 30 dni × 15 dni = 200 zł

| Zawody, w których możesz liczyć na samochód służbowy

Samochód służbowy do celów prywatnych – koszt paliwa i napraw

Wiesz już prawie wszystko na temat wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych – ale przecież nieodłączny koszt używania auta generuje także paliwo, ubezpieczenie czy niezbędne naprawy. Kto za nie płaci?

Pracodawca pokrywa koszt:

 • ubezpieczenia,
 • wymiany opon,
 • bieżących napraw,
 • materiałów eksploatacyjnych,
 • przeglądów okresowych,
 • wymian płynów i części, które naturalnie się zużywają.

Limity wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które już przywołaliśmy, nie uwzględniają natomiast paliwa. Jego zużycie w trakcie jazdy samochodem służbowym w celach prywatnych to także Twój przychód, który podlega opodatkowaniu – czyli pracodawca pobiera od Ciebie zaliczkę na podatek dochodowy w zależności od ceny paliwa.

 

Wiesz już, jak od strony prawnej wygląda kwestia użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych. Jeśli chcesz, zapytaj swojego pracodawcę o taką możliwość – być może okaże się, że własny samochód wcale nie jest Ci potrzebny!