Ścieżka kariery w spedycji

Transport i logistyka to branża, która <a href="https://zarobki.pracuj.pl/raporty-i-trendy-placowe/rozkwit-transportu-i-logistyki/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">znajduje się w fazie rozkwitu</a>. Pracodawcy poszukują kierowców, magazynierów i spedytorów, którzy odpowiadają za organizowanie przewozów. Podjęcie pracy w spedycji łączy się z atrakcyjnymi możliwościami rozwoju zawodowego. Osoba, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, ma szansę zajmować stanowiska kierownicze.

Wymagania w zawodzie spedytora

Obowiązki spedytora zostały określone m.in. w kodeksie cywilnym (art. 794-804). Zgodnie z ustawą: „Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonywania innych usług związanych z jej przewozem”.  

Osoba organizująca przewóz dba o to, by transportowane towary dotarły do miejsca przeznaczenia w nienaruszonym stanie. Spoczywa na niej także obowiązek sporządzania i porządkowania dokumentacji transportowej. Aby wykonywać zadania, nie trzeba posiadać specjalnych kwalifikacji, jak np. w zawodzie kierowcy, pielęgniarki czy nauczyciela. Studia logistyczne oraz specjalistyczne kursy zawodowe (podstawy transportu i spedycji, kurs specjalisty ds. logistyki, gospodarka magazynowa, warunki dostaw itp.) stanowią źródło cennej wiedzy, która jest niezbędna w pracy w spedycji.  

Zawód spedytora – ABC

Spedytor, młodszy spedytor – zarobki w spedycji

Karierę spedytora można rozpocząć np. w trakcie studiów, na stanowisku asystenta. To doskonała okazja, żeby zdobyć doświadczenie i sprawdzić, czy chcesz kontynuować pracę w organizacji transportu. Stanowiska w spedycji to:

  • Asystent spedytora – 3600 zł brutto

W pracy asystenta duże znaczenie ma umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz programów spedycyjnych. Pożądane są także kompetencje językowe, szczególnie znajomość języka angielskiego. Kluczowe umiejętności miękkie to: samodzielność, umiejętność zarządzania sobą w czasie oraz zdolność analitycznego myślenia.   

  • Specjalista ds. spedycji – 5400 zł brutto

Aby objąć stanowisko specjalisty, trzeba posiadać kilkuletnie doświadczenie, zdobyte np. na stanowisku asystenta. Niezbędna jest także znajomość przepisów oraz umiejętność szacowania kosztów.

  • Spedytor międzynarodowy – 5900 zł brutto

Znajomość przepisów - nie tylko krajowych, ale również międzynarodowych - to jeden z kluczowych wymogów w pracy spedytora międzynarodowego. Umiejętność posługiwania się językami obcymi także ma duże znaczenie.

  • Spedytor morski – 6300 zł brutto

Specjalista ds. spedycji może specjalizować się w transporcie morskim. Na tym stanowisku niezbędna jest znajomość rynku. Liczy się także praktyka.  

  • Koordynator transportu – 6500 zł brutto

Posadę koordynatora może objąć osoba, która posiada doświadczenie i wiedzę na temat branży transportowej. Mile widziana jest także wiedza z zakresu topografii określonego terenu. Od kandydatów oczekuje się również kompetencji kierowniczych, organizacyjnych i społecznych.

  • Kierownik transportu – 9500 zł brutto (11 500 zł brutto – w przypadku pracowników, którzy biegle posługują się językiem obcym)

Na stanowisku kierownika transportu może pracować doświadczony spedytor, absolwent takich studiów jak np.: ekonomia, transport, zarządzanie. Konieczna jest także znajomość rynku usług spedycyjnych oraz wiedza na temat aktualnych norm prawnych dotyczących organizowania przewozów.

Źródło informacji o zarobkach: ankiety wypełnione w 2018 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl.

Ile zarabia specjalista ds. spedycji?