Sekretarka medyczna – 5 predyspozycji do wykonywania zawodu

Sekretarka medyczna to stosunkowo nowy zawód. Jego pojawienie się wynika z dynamicznego rozwoju usług oraz poszerzania ofert w prywatnych  placówkach medycznych. Zatrudnienie można podjąć w przychodniach, szpitalach i klinikach. W tej profesji najlepiej sprawdzą się osoby opanowane, posiadające zdolność analitycznego myślenia. 

Sekretarka medyczna – praca pełna wyzwań

Przed sekretarkami medycznymi stoi wiele zawodowych wyzwań. Do ich codziennych zadań należy prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji pacjentów zgłaszających się do określonej placówki służby zdrowia, umawianie wizyt lekarskich oraz pomaganie pacjentom w dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo sekretarki medyczne pracujące w szpitalach i państwowych przychodniach nierzadko rozwiązują konflikty pomiędzy oczekującymi w kolejce pacjentami. Muszą radzić sobie w stresujących sytuacjach związanych ze zniecierpliwieniem różnych osób i przedłużającym się oczekiwaniem na wizyty. 

7 rzeczy, które stresują nas w pracy

Sekretarka medyczna ma dostęp do wrażliwych danych, dlatego jej obowiązki podlegają regulacjom prawnym.

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow/-/klasyfikacja_zawodow/zawod/422603

Predyspozycje do wykonywania zawodu

Aby móc starać się o stanowisko sekretarki medycznej, trzeba posiadać odpowiednie wykształcenie. Można je uzyskać podczas specjalistycznego kursu, trwającego zazwyczaj około 30 godzin, albo dzięki ukończeniu szkoły policealnej kształcącej na tym kierunku. Oprócz przygotowania merytorycznego ważne są określone kompetencje interpersonalne. Wśród najważniejszych predyspozycji do wykonywania tego zawodu należy wymienić:

  • asertywność i stanowczość – niezbędne w kontaktach z pacjentami, którzy próbują obejść obowiązujące zasady i chcą na przykład dostać się do lekarza bez kolejki albo uzyskać dostęp do niejawnej dokumentacji;
  • odporność na stres i opanowanie – w swojej codziennej pracy sekretarki medyczne muszą sobie radzić w wielu nerwowych i nieprzewidywalnych sytuacjach, więc ważne, by były opanowane i potrafiły podejmować racjonalne działania pod presją;
  • umiejętność organizacji pracy własnej – praca sekretarki medycznej polega głównie na wspieraniu i usprawnianiu działań lekarzy, dlatego potrzebna jest doskonała organizacja i skrupulatność;
  • zdolność do analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów logistycznych – są one przydatne na przykład w sytuacjach, gdy lekarz z jakichś przyczyn nie jest w stanie przyjąć wszystkich pacjentów i trzeba przełożyć umówione wcześniej wizyty na inny termin;
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych 

Praca sekretarek medycznych jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania placówek służby zdrowia i zasługuje na odpowiednie docenienie.