Składki ZUS w 2019 r. - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Wysokość składek ZUS w 2019 r. nie wzrosła w porównaniu do tej z 2018 r. Stawki składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej są wyrażone w procentach i stanowią określoną część wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że im wyższa pensja, tym wyższe kwoty przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Ile składek odprowadza pracodawca?

Przedsiębiorca zarejestrowany jako płatnik ZUS ma szereg praw i obowiązków (http://www.zus.pl/pracujacy/system-ubezpieczen-spolecznych-w-polsce/platnicy-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne). Do jego obowiązków należy m.in. ustalenie kwoty brutto Twojego wynagrodzenia oraz przekazanie stosownych sum na konto ZUS i urzędu skarbowego.

Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło – sprawdź, ile zarobisz

Wysokość składek ZUS została wskazana w art. 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wynosi:

 • 19,52 % pensji brutto – składka emerytalna (pracodawca płaci 9,76% z własnych środków i potrąca 9,76% z wynagrodzenia pracownika),
 • 8% pensji brutto – składka rentowa (pracodawca płaci 6,5% z własnych środków i potrąca 1,5% z wynagrodzenia pracownika),
 • 0,4-3,6% pensji brutto – składka wypadkowa (pracodawca pokrywa całość z własnych środków),
 • 2,45% pensji brutto – składka chorobowa (pracodawca potrąca całość z wynagrodzenia pracownika),
 • 9% pensji brutto pomniejszonej o sumę składek na ubezpieczenia społeczne – składka zdrowotna (pracodawca potrąca całość z wynagrodzenia pracownika).

Składki ZUS od umowy o pracę w 2018 roku

Wzrost płacy minimalnej w 2019 r. a wysokość składek

Pracownicy etatowi mają zagwarantowane wynagrodzenie nie niższe niż płaca minimalna. W 2019 r. wynosi ona 2250 zł brutto i dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku pracowników wykonujących obowiązki np. w ramach połowy etatu, minimalna pensja jest proporcjonalnie niższa i wynosi 1125 zł brutto. Zleceniobiorcy mają zagwarantowaną minimalną stawkę godzinową, której wysokość w 2019 r. to 14,70 zł brutto.

Podwyżka płacy minimalnej w 2019 r.

Wzrost najniższej pensji krajowej sprawił, że osoby pracujące za taką stawkę oddają do ZUS więcej pieniędzy niż w 2018 r.:

 • 219,60 zł (9,76% z 2250 zł) – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 33,75 zł (1,5% z 2250 zł) – na ubezpieczenie rentowe,
 • 55,13 zł (2,45% z 2250 zł) – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 174,74 zł (9% z 1941,52 zł) – na ubezpieczenie zdrowotne.

łącznie: 483,22 zł

W 2018 r. składki odliczane od płacy minimalnej wynosiły:

 • 204,96 zł (9,76% z 2100 zł) – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 31,50 zł (1,5% z 2100 zł) – na ubezpieczenie rentowe,
 • 51,45 zł (2,45% z 2100 zł) – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 163,09 zł (9% z 1941,52 zł) – na ubezpieczenie zdrowotne.

łącznie: 451 zł  

Różnicę między wysokością wynagrodzenia brutto i netto ustalisz, korzystając z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.

Opłacanie składek ZUS - po spełnieniu dodatkowych warunków - gwarantuje prawo do korzystania ze świadczeń, takich jak np. emerytura, renta, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Informacje na temat ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez ZUS znajdziesz na stronie instytucji: http://www.zus.pl/pl/swiadczenia.   

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 23.10.2017
  Wynagrodzenie na umowie-zleceniu - ABC

  Wynagrodzenie wykonawcy zleceń – w przeliczeniu na stawkę godzinową – nie powinno być niższe niż 13 zł brutto. Od płacy zwykle odlicza się składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Do ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorca przystępuje dobrowolnie.   

 • 07.03.2018
  Stawka godzinowa na umowie-zleceniu w 2018 roku

  Osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia mają prawo do minimalnej stawki godzinowej. Jej wysokość zależy od tego, ile wynosi najniższe wynagrodzenie za pracę. W 2018 r. kwota, jaką powinien otrzymać pracownik etatowy, to 2100 zł brutto miesięcznie, a zleceniobiorca – 13,7 zł brutto za godzinę.

 • 01.01.2018
  Okres wyczekiwania – na czym polega?

  Okres wyczekiwania to czas, po którym nabywa się prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosi 30 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu społecznemu, a w odniesieniu do zleceniobiorców – 90 dni.

23.10.2017
Wynagrodzenie na umowie-zleceniu - ABC

Wynagrodzenie wykonawcy zleceń – w przeliczeniu na stawkę godzinową – nie powinno być niższe niż 13 zł brutto. Od płacy zwykle odlicza się składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Do ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorca przystępuje dobrowolnie.   

07.03.2018
Stawka godzinowa na umowie-zleceniu w 2018 roku

Osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia mają prawo do minimalnej stawki godzinowej. Jej wysokość zależy od tego, ile wynosi najniższe wynagrodzenie za pracę. W 2018 r. kwota, jaką powinien otrzymać pracownik etatowy, to 2100 zł brutto miesięcznie, a zleceniobiorca – 13,7 zł brutto za godzinę.

01.01.2018
Okres wyczekiwania – na czym polega?

Okres wyczekiwania to czas, po którym nabywa się prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosi 30 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu społecznemu, a w odniesieniu do zleceniobiorców – 90 dni.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 06.09.2019
  Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

  Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy posiadają status ucznia lub studenta, są zwolnieni ze składek ZUS. Taki przywilej nie przysługuje innym grupom zatrudnionych. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym wzrośnie wynagrodzenie netto wielu młodych wykonawców zleceń i pracowników etatowych, ponieważ nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.

 • 22.08.2019
  Specjalista SEO – jak nim zostać?

  Aby móc objąć stanowisko specjalisty SEO, trzeba posiadać wiele umiejętności technicznych i specjalistyczną wiedzę, którą zdobywa się przede wszystkim na drodze doświadczenia. Prawdziwi entuzjaści tej dziedziny śledzą zmieniające się trendy i są na bieżąco z pojawiającymi się narzędziami kreacji w Internecie. 

 • 22.08.2019
  Praca zmianowa – co musi zapewnić Ci pracodawca?

  Praca zmianowa ma swoje zalety, ale wiąże się też z wyrzeczeniami i obciążeniem organizmu. Konieczność dostosowywania się do zmieniających się godzin pracy potrafi być stresująca, dlatego pracodawca powinien zapewnić podwładnym odpowiednie warunki.

06.09.2019
Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy posiadają status ucznia lub studenta, są zwolnieni ze składek ZUS. Taki przywilej nie przysługuje innym grupom zatrudnionych. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym wzrośnie wynagrodzenie netto wielu młodych wykonawców zleceń i pracowników etatowych, ponieważ nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.

22.08.2019
Specjalista SEO – jak nim zostać?

Aby móc objąć stanowisko specjalisty SEO, trzeba posiadać wiele umiejętności technicznych i specjalistyczną wiedzę, którą zdobywa się przede wszystkim na drodze doświadczenia. Prawdziwi entuzjaści tej dziedziny śledzą zmieniające się trendy i są na bieżąco z pojawiającymi się narzędziami kreacji w Internecie. 

22.08.2019
Praca zmianowa – co musi zapewnić Ci pracodawca?

Praca zmianowa ma swoje zalety, ale wiąże się też z wyrzeczeniami i obciążeniem organizmu. Konieczność dostosowywania się do zmieniających się godzin pracy potrafi być stresująca, dlatego pracodawca powinien zapewnić podwładnym odpowiednie warunki.