Specjalista ds. kadr i płac – jaka wiedza jest niezbędna w tym zawodzie?

Zakres obowiązków specjalisty ds. kadr i płac jest szeroki, ponieważ obejmuje zarówno organizowanie procesu wypłacania wynagrodzenia pracownikom firmy, jak i nadzorowanie oraz regulowanie zatrudnienia w ramach organizacji. Aby móc starać się o przyjęcie na to stanowisko, trzeba przede wszystkim doskonale znać prawo pracy i prawo podatkowe. Duże znaczenie ma też wyższe wykształcenie, najlepiej związane z kierunkami ekonomicznymi, takimi jak finanse i rachunkowość.

Specjalista ds. kadr i płac - kto to jest?

Jakie wymagania trzeba spełnić?

Kandydaci na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac muszą posiadać wiedzę m.in. z zakresu rodzajów umów i form zatrudnienia oraz aktualnych trendów i realiów na rynku pracy, a te – jak wiadomo – ulegają nieustannym przeobrażeniom. Praca specjalisty ds. kadr i płac jest w dużej mierze samodzielna, dlatego osoby aspirujące do tego stanowiska powinny posiadać już odpowiednie doświadczenie. Planując karierę w tej profesji, warto jak najwcześniej zdobywać niezbędne kompetencje i praktyczną wiedzę, zaczynając choćby od stażu w trakcie studiów. W pracy specjalisty ds. kadr i płac niezbędna jest także umiejętność obsługi programów biurowych. Pakiet MS Office i specjalistyczne oprogramowanie kadrowo-płacowe to narzędzia stanowiące nieodłączny element tego zawodu. Liczą się też kompetencje miękkie, na przykład: dokładność, rzetelność, cierpliwość, komunikatywność oraz gotowość do nieustannej nauki.

Zakres obowiązków specjalisty ds. kadr i płac

Czym zajmuje się specjalista ds. kadr i płac?

Zadania, jakie stoją przed specjalistą ds. kadr i płac, to m.in.:

  • prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, karty ewidencji czasu pracy, lista wynagrodzeń etc.),
  • przechowywanie dokumentacji zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • obliczanie wynagrodzenia za pracę oraz za czas choroby i urlopu, przygotowywanie pasków wypłaty, dbanie o to, by należne świadczenia zostały wypłacone temu, komu przysługuje odprawa, a także sprawowanie nadzoru nad terminową wypłatą pensji,
  • współpraca i wymiana korespondencji z określonymi urzędami i instytucjami (głównie z ZUS i US),
  • organizowanie rekrutacji oraz szkoleń, a także inicjowanie różnych działań mających na celu uzupełnienie lub poszerzenie kompetencji pracowników.

Jakie są zarobki na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac?

Przeciętne wynagrodzenie osób pracujących na tym stanowisku wynosi 5,5 tys. zł brutto. Atrakcyjność tego zawodu podnosi dodatkowo fakt, że często powiązane są z nim korzystne świadczenia pozapłacowe, takie jak prywatna opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych, świadczenia socjalne oraz ubezpieczenie na życie. Warto wspomnieć także o tym, że ponad 95% specjalistów ds. kadr i płac otrzymuje umowę o pracę. Dane pochodzą z analizy ankiet wypełnionych przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl w 2018 r.