Specjalista ds. wynagrodzeń – jak wygląda jego praca?

Sporządza deklaracje dla urzędów, tworzy listy płac, obserwuje stawki obowiązujące na rynku pracy – m.in. na tym polega praca specjalisty ds. wynagrodzeń. Fachowcy, którzy realizują takie zadania, są potrzebni niemal w każdej firmie i instytucji.

O posadę specjalisty ds. płac mogą ubiegać się np. absolwenci ekonomii. Dodatkowe kompetencje zdobywa się w trakcie kursów, m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego czy obsługi specjalistycznych programów kadrowo-płacowych. Najważniejsze obowiązki przypisane do stanowiska to:  

  • Tworzenie list płac

Lista płac stanowi formalne potwierdzenie wysokości wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymuje za dany okres. Sporządza się ją na podstawie list obecności i ewidencji czasu pracy oraz danych na temat dodatkowych składników pensji, np. premii czy dodatków za nadgodziny, pracę w niedzielę itd.

  • Przygotowywanie deklaracji i dokumentów dla urzędów

Specjalista ds. wynagrodzeń odpowiada także za naliczanie podatku dochodowego i składek ZUS. Zajmuje się ustalaniem wysokości ekwiwalentów urlopowych, wynagrodzeń chorobowych czy odpraw. Ustala też wysokość potrąceń komorniczych.

Jaką część wynagrodzenia może zabrać komornik?

  • Wystawianie zaświadczeń o zarobkach

Aby pracownik mógł zakupić coś na raty lub wziąć kredyt, musi okazać zaświadczenie potwierdzające wysokość jego dochodów w konkretnym okresie. Pracownicy działu kadr i płac wystawiają takie dokumenty.

  • Opracowywanie raportów

Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem weryfikuje rozmaite dane finansowe i kadrowe. Ważne, by szefowie wiedzieli, jaka jest absencja chorobowa pracowników, ile osób korzysta z urlopów itd. Zapoznają się z takimi informacjami, analizując raporty przygotowywane przez specjalistów ds. wynagrodzeń.

  • Badanie poziomu płac w firmie na tle stawek rynkowych

Ważne, by wynagrodzenia oferowane pracownikom danej firmy nie były np. niższe od pensji przyznawanych w innych przedsiębiorstwach z branży. Specjalista ds. płac monitoruje sytuację panującą na rynku pracy.

  • Udział w opracowywaniu firmowych systemów motywacyjnych

Wynagrodzenia, dodatki pozapłacowe oraz inne elementy systemów motywacyjnych wpływają na satysfakcję i efektywność pracowników. W firmach zatrudniani są fachowcy czuwający nad tym, by płace były atrakcyjne.

Jak pracodawcy motywują pracowników?

Ile zarabia specjalista ds. płac?

5400 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie na stanowisku specjalisty ds. płac. Znaczna część pracowników otrzymywała oprócz wynagrodzenia benefity, np. dostęp do prywatnej opieki medycznej (36%), świadczenia socjalne (39%), dofinansowanie zajęć sportowych (23%) oraz dofinansowanie biletów do kina, teatru itd. (16%). Przytoczone dane stanowią wynik analizy ankiet wypełnionych w 2018 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl.

Benefity - czyli co motywuje pracowników?