Sposoby na rozliczenie napiwków

Zgodnie z prawem napiwki są traktowane jako przychód pracownika i jako takie muszą zostać rozliczone w zeznaniu podatkowym. O tym, jakiemu opodatkowaniu podlegają, decyduje to, w jaki sposób zostały wręczone i czy dla firmy zatrudniającej danego pracownika jest to świadczenie należne od klienta.

Napiwek jako świadczenie należne

Część właścicieli restauracji, hoteli i innych punktów usługowych opłatę za obsługę dolicza do rachunku. W takim wypadku napiwek widnieje na paragonie czy innym dokumencie sprzedaży i jest w świetle prawa klasyfikowany jako świadczenie należne. Otrzymana w ten sposób przez pracownika kwota stanowi przychód ze stosunku pracy i musi zostać doliczona do pozostałych składników wynagrodzenia. Dopiero od całej kwoty podliczonej w ten sposób pracodawca musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy oraz odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wynika to z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28.06.2013 r. nr IPPB4/415-272/13-4/MS).

Napiwek jako przychód z innych źródeł

Nie we wszystkich lokalach usługowych i gastronomicznych jest pobierana z góry opłata za obsługę. Częściej spotykamy się z sytuacją, kiedy to klient sam przekazuje  kelnerowi/recepcjoniście/barmanowi etc. określoną kwotę w podziękowaniu za wysoki poziom obsługi. W takim wypadku ten dodatkowy zastrzyk finansowy podlega pod kategorię przychodu z innych źródeł (art.20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jeżeli pracodawca nie uczestniczy w rozdysponowaniu napiwków, to tak uzyskany napiwek pracownik powinien sam opodatkować w zeznaniu rocznym (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14.03.2011 r. nr ILPB1/415-1428/10-3/TW). Dlatego napiwki otrzymane bezpośrednio od klientów nie są uznawane za przychód ze stosunku pracy, a zatem nie podlegają oskładkowaniu. 

Napiwek jako przychód ze stosunku pracy

To nie koniec możliwości, jeśli chodzi o sposób przyznawania i rozdzielania napiwków. Powszechna jest także praktyka, zgodnie z którą wszystkie napiwki otrzymane przez pracowników obsługi podczas danej zmiany trafiają do wspólnej puli i na koniec dnia są dzielone po równo między wszystkich członków załogi (również tych, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z klientami i gośćmi). Jednak o tym, w jaki sposób napiwek jest opodatkowany, decyduje fakt, czy pracodawca bierze udział w jego podziale, czy nie. 

Jak wygląda  natomiast sprawa: płaca na zwolnieniu lekarskim a napiwki? Nie ma przepisów mówiących o tym, jak rozliczyć napiwki w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nigdzie oficjalnie w przepisach prawa nie jest usankcjonowany napiwek i kwestia pozostawania na L4. 

5 zawodów, w których możesz liczyć na atrakcyjne premie

W jakich branżach można liczyć na dobre napiwki?

Pierwsze skojarzenie z napiwkami? Praca w gastronomii. Kelnerzy i kelnerki, barmani czy inne osoby zajmujące się obsługą gości. Szczególnie ci, którzy pracują w miejscowościach turystycznych, w szczycie sezonu wypoczynkowego często dzięki napiwkom zarabiają dużo więcej, niż wynika to z ich pensji podstawowej. Na dobre napiwki mogą liczyć osoby, które:

  • są miłe, uprzejme, uśmiechnięte i potrafią wprowadzić gości w dobry nastrój,
  • potrafią doradzić w kwestii wyboru dań i doskonale znają menu,
  • są otwarte na gości i ich indywidualne potrzeby,
  • wykazują się dużą dyskrecją i subtelnością.

Silny charakter i samodyscyplina to podstawa w branży gastronomicznej

Praca w gastronomii to dla wielu młodych ludzi pierwszy krok w karierze.