Sprawdź, czy te błędy popełnia Twój szef

Mądre i skuteczne motywowanie pracowników to bez wątpienia jeden z głównych czynników decydujących o sukcesie firmy. W przedsiębiorstwach, w których nie dba się o ten aspekt w należyty sposób, poziom zadowolenia i satysfakcji z pracy nie będzie wysoki. Nie wystarczy wynagrodzenie, by podwładni czuli się docenieni. Decydują o tym różne kwestie.

Odpowiedniego motywowania, tak jak wielu innych przydatnych umiejętności, można się nauczyć. Śledzenie światowych trendów i słuchanie wykładów uznanych w tej dziedzinie autorytetów może okazać się bardzo pomocne.

10 motywacyjnych i merytorycznych wykładów z YouTube

Najczęstsze błędy w motywowaniu pracowników

Z punktu widzenia pracownika bardzo ważne jest, aby mieć jasno sprecyzowany zakres obowiązków. Jeśli bez wcześniejszego porozumienia czy konsultacji narzuca się mu dodatkową pracę, nie oferując nic w zamian, to jest to najkrótsza droga do zniechęcenia go i wzbudzenia w nim poczucia niesprawiedliwości. Podobne emocje pojawiają się, gdy wydawane przez przełożonych polecenia wzajemnie się wykluczają. Dezorientacja towarzysząca temu zjawisku bardzo źle wpływa na efektywność. Inne, często spotykane błędy w motywowaniu pracowników to:

  • Faworyzowanie jednych, a pomijanie innych pracowników – wszystkie osoby zatrudnione w danej firmie powinny być oceniane na podstawie wyników pracy. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której jeden pracownik, pomimo ogromnego zaangażowania, wysiłku i świetnych efektów, jest pomijany przy przyznawaniu premii lub innego rodzaju gratyfikacji, ponieważ przełożony za nim nie przepada.
  • Udzielanie nagany na forum to sytuacja tyle niedopuszczalna, co niestety często spotykana. Jeśli dany pracownik nie spełnił oczekiwań przełożonego, bo nie wywiązał się ze swoich zadań albo je zlekceważył, powinien być poproszony na rozmowę w cztery oczy. Ganienie go na oczach współpracowników może negatywnie wpłynąć na późniejsze relacje w zespole. Ponadto krytyka, jeśli jest już konieczna, powinna być konstruktywna i wyrażona z szacunkiem, w kulturalny sposób.
  • Brak możliwości rozwoju – dla większości pracowników podejmowanie nowych, ciekawych wyzwań jest niezwykle istotne. Jeśli nie rozwijamy się, to poziom motywacji najpewniej będzie sukcesywnie się obniżał. Rozwój osobisty, czy to poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach, czy też poszerzanie obszaru działania, pomaga w spełnianiu ambicji, a to przekłada się bezpośrednio na zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy.
  • Niedostateczne lub nadmierne nagradzanie pracownika – to paradoksalne, ale obie te sytuacje mogą przynieść podobne skutki w postaci spadku motywacji. Pracownik, który mocno angażuje się w wykonywanie swoich obowiązków, a nie otrzymuje za to odpowiedniej nagrody, najpewniej dojdzie do wniosku, że jego wysiłek się nie opłaca i nie warto go podejmować. Z kolei pracownik, który otrzymał wysoką premię mimo że jego zaangażowanie nie przekraczało przeciętnego poziomu, może odnieść wrażenie, że nie ma potrzeby udowadniania swoich kompetencji i kwalifikacji, bo nagroda i tak znowu go spotka. 

7 rzeczy, które najbardziej demotywują w pracy

Dobry szef potrafi sprawić, że pracownik będzie czuł się doceniony i odpowiednio zmotywowany do pracy.