Staż pracy – ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Staż pracy to suma wszystkich okresów zatrudnienia. Zaliczamy do niego również czas poświęcony na edukację w liceum czy szkole wyższej. Od stażu pracy zależy między innymi długość urlopu wypoczynkowego, a także prawo do emerytury.

Staż pracy – co to takiego?

Staż pracy to łączna długość wszystkich okresów zatrudnienia. Znaczenia nie mają przerwy w zatrudnieniu ani sposób zakończenia stosunków pracy, o czym świadczy art. 1541 § 1 kodeksu pracy. Staż pracy wpływa na długość urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi, prawo do emerytury, prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia oraz prawo do odprawy. W zależności od stażu pracy przyznawane są również nagrody jubileuszowe.

Co zalicza się do stażu pracy?

Zgodnie z art. 155 § 1 kodeksu pracy do okresu pracy wlicza się:

 • nie więcej niż 3 lata – z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej;
 • nie więcej niż 5 lat – z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej;
 • 5 lat – z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych;
 • 4 lata – z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej;
 • 6 lat – z tytułu ukończenia szkoły policealnej;
 • 8 lat – z tytułu ukończenia szkoły wyższej.

Wymienione okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Dodatkowo, jeśli pracownik kształcił się w czasie zatrudnienia, do stażu pracy wlicza się okres zatrudnienia lub okres pobierania nauki – w zależności od tego, które rozwiązanie jest dla niego korzystniejsze. Do okresu pracy zaliczamy także:

 • okres urlopu wychowawczego;
 • okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka;
 • okres odbywania czynnej oraz zawodowej służby wojskowej;
 • okres studiów doktoranckich (maksymalnie 4 lata, konieczne jest uzyskanie tytułu doktora);
 • udokumentowany okres zatrudnienia przebyty za granicą u pracodawcy zagranicznego;
 • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Zależność między stażem pracy a urlopem wypoczynkowym

Sposób ustalenia długości urlopu wypoczynkowego został określony w kodeksie pracy. Według art. 154 § 1 wymiar urlopu wynosi 20 dni (gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat) lub 26 dni (jeśli pracownik jest zatrudniony minimum 10 lat). Do okresu zatrudnienia zaliczamy nie tylko czas trwania poszczególnych stosunków pracy (udokumentowanych umową o pracę), ale również np. okresy edukacji.

Urlop wypoczynkowy - oto dowody, dlaczego warto z niego korzystać

Jakich okresów nie można wliczyć do stażu pracy?

Podczas obliczania stażu pracy nie można uwzględniać stosunków pracy innych niż te, które zostały udokumentowane umową o pracę. Oznacza to, że ani zatrudnienie na umowę-zlecenie, ani praca na umowę o dzieło nie wliczają się do okresu zatrudnienia. Do stażu pracy nie zalicza się również okresów prowadzenia działalności gospodarczej. Pomijamy także urlopy bezpłatne, poza jednym wyjątkiem wynikającym z art. 1741 § 2 kodeksu pracy – jeżeli urlop bezpłatny został udzielony pracownikowi (za jego pisemną zgodą) w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w porozumieniu zawartym między dwoma pracodawcami. W takim przypadku okres urlopu bezpłatnego należy zaliczyć do stażu pracy.

Urlop bezpłatny w pytaniach i odpowiedziach

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 21.04.2019
  Od czerwca 2019 r. wyższe zasiłki dla bezrobotnych

  Staż pracy oraz okres pobierania świadczenia – to kluczowe czynniki wpływające na wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Wraz z początkiem czerwca 2019 r. świadczenie wzrosło. Jego maksymalny wymiar wynosi 1033,70 zł miesięcznie.

 • 30.09.2018
  Najczęstsze wymagania na stanowisko inżyniera produkcji

  Organizowanie i nadzorowanie procesu produkcji to odpowiedzialne i stresujące zadanie. Osoba pracująca na stanowisku: inżynier produkcji, powinna posiadać nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale również szerokie kompetencje – twarde i miękkie.

21.04.2019
Od czerwca 2019 r. wyższe zasiłki dla bezrobotnych

Staż pracy oraz okres pobierania świadczenia – to kluczowe czynniki wpływające na wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Wraz z początkiem czerwca 2019 r. świadczenie wzrosło. Jego maksymalny wymiar wynosi 1033,70 zł miesięcznie.

30.09.2018
Najczęstsze wymagania na stanowisko inżyniera produkcji

Organizowanie i nadzorowanie procesu produkcji to odpowiedzialne i stresujące zadanie. Osoba pracująca na stanowisku: inżynier produkcji, powinna posiadać nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale również szerokie kompetencje – twarde i miękkie.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 18.08.2020
  Samochód służbowy do celów prywatnych – kto za to płaci?

  W swojej codziennej pracy używasz samochodu służbowego, a po godzinach przesiadasz się na prywatne auto? A może nie masz własnego samochodu i dojeżdżanie na zakupy czy do znajomych komunikacją miejską działa Ci na nerwy? Okazuje się, że pracodawca może umożliwić Ci korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie koszty poniesiesz, jeśli wraz z szefem się na to zdecydujecie.

 • 15.07.2020
  Zarobki a zdolność kredytowa

  Sprawdzenie zdolności kredytowej jest pierwszym krokiem w procesie kupna mieszkania lub domu. Pracownicy banku, zanim wypłacą Ci pieniądze, dokładnie zweryfikują, czy według ich zasad będziesz w stanie spłacać raty w ustalonej wysokości. Zanim wybierzesz się do placówki, dowiedz się, jakie kryteria będą brane pod uwagę, i oblicz zdolność kredytową na własną rękę. W różnych bankach wymogi mogą być nieco inne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie oszacować wysokość ewentualnego kredytu.

 • 14.07.2020
  Czy ambitni zarabiają więcej?

  Ambicja – to ona sprawia, że ciągle chcesz od życia więcej, pragniesz zdobywać kolejne szczyty kariery zawodowej i nie spoczywasz na laurach. Ale to także ona bywa powodem tego, że mocniej przeżywasz niepowodzenia w pracy i czasami czujesz zmęczenie ciągłym dążeniem do doskonałości. Pracodawcy w większości ją cenią, ale czy ambicja jest też warunkiem zarabiania dobrych pieniędzy? A może warto sobie odpuścić ciągły pęd, bo w gruncie rzeczy nie ma ona związku z wysokością Twojej pensji? Przeczytaj, aby się dowiedzieć!

18.08.2020
Samochód służbowy do celów prywatnych – kto za to płaci?

W swojej codziennej pracy używasz samochodu służbowego, a po godzinach przesiadasz się na prywatne auto? A może nie masz własnego samochodu i dojeżdżanie na zakupy czy do znajomych komunikacją miejską działa Ci na nerwy? Okazuje się, że pracodawca może umożliwić Ci korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie koszty poniesiesz, jeśli wraz z szefem się na to zdecydujecie.

15.07.2020
Zarobki a zdolność kredytowa

Sprawdzenie zdolności kredytowej jest pierwszym krokiem w procesie kupna mieszkania lub domu. Pracownicy banku, zanim wypłacą Ci pieniądze, dokładnie zweryfikują, czy według ich zasad będziesz w stanie spłacać raty w ustalonej wysokości. Zanim wybierzesz się do placówki, dowiedz się, jakie kryteria będą brane pod uwagę, i oblicz zdolność kredytową na własną rękę. W różnych bankach wymogi mogą być nieco inne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie oszacować wysokość ewentualnego kredytu.

14.07.2020
Czy ambitni zarabiają więcej?

Ambicja – to ona sprawia, że ciągle chcesz od życia więcej, pragniesz zdobywać kolejne szczyty kariery zawodowej i nie spoczywasz na laurach. Ale to także ona bywa powodem tego, że mocniej przeżywasz niepowodzenia w pracy i czasami czujesz zmęczenie ciągłym dążeniem do doskonałości. Pracodawcy w większości ją cenią, ale czy ambicja jest też warunkiem zarabiania dobrych pieniędzy? A może warto sobie odpuścić ciągły pęd, bo w gruncie rzeczy nie ma ona związku z wysokością Twojej pensji? Przeczytaj, aby się dowiedzieć!