Stawka godzinowa dla umowy o pracę

Pracownik - zatrudniony na podstawie umowy o pracę - ma zagwarantowane prawo do wynagrodzenia, które nie może być mniejsze niż ustawowe minimum. Znając wysokość minimalnej płacy miesięcznej oraz liczbę godzin do przepracowania w miesiącu, można obliczyć najniższą dopuszczalną stawkę za godzinę na umowie o pracę.

Czym jest płaca minimalna?

Płaca minimalna jest prawnie ustalonym, najniższym dopuszczalnym wynagrodzeniem za pracę. W Polsce określa się ją corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej stanowi naruszenie praw pracowniczych i podlega grzywnie do 30 tys. złotych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, około 1,4 mln pracowników otrzymuje wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej obowiązującej w 2017 r.

Co zmienia się wraz ze wzrostem stawki minimalnej?

Wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia zmienia się również podstawa do obliczania świadczeń, takich jak: wysokość wynagrodzenia przysługująca mobbingowanemu lub dyskryminowanemu pracownikowi, odprawa przy zwolnieniu grupowym, dodatek za pracę w porze nocnej czy wynagrodzenie za czas przestoju. Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest także podstawą wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego oraz stanowi kwotę wolną od zajęcia komorniczego.

Minimalna stawka miesięczna w 2018 roku

Płaca minimalna w 2018 r. wzrośnie o 100 zł, czyli o 5% w stosunku do płacy minimalnej, jaka została przyjęta na 2017 rok i wyniesie 2100 zł brutto dla pracowników zatrudnionych na pełny etat. Netto, czyli „na rękę”, będzie to ok. 1530 zł.

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin także mają prawo do minimalnego wynagrodzenia. W tym przypadku pensję oblicza się proporcjonalnie do wymiaru etatu, na którym są zatrudnieni. Na przykład wykonywanie pracy na pół etatu gwarantuje wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 1050 zł brutto, a pracownicy zatrudnieni na ćwierć etatu muszą zarobić co najmniej 525 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa na umowie o pracę

Osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje miesięczne minimalne wynagrodzenie w wysokości 2100 zł brutto niezależnie od tego, czy wynagrodzenie ustalono w umowie o pracę w stawce godzinowej, czy miesięcznej. Minimalna stawka godzinowa - przysługująca pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę - nie jest stała, jak ma to miejsce w przypadku minimalnej stawki na umowie-zleceniu. Stawka ta zależy również od liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu oraz od ustalonego minimalnego wynagrodzenia miesięcznego w danym roku. Podejmując decyzję o przyjęciu tego rozwiązania, pracodawca musi wprowadzić wymiar pracy i określić stawkę godzinową w umowie o pracę. Polega to na podzieleniu miesięcznej płacy minimalnej przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu.

Przykładowo: w styczniu 2018 roku liczba godzin do przepracowania wynosi 176 (22 dni robocze x 8 godzin). Minimalna stawka miesięczna to 2100 zł. Zatem minimalna stawka godzinowa to:

2100,00 zł / 176 godzin = 11,93 zł za godzinę pracy.

Dla porównania - w kolejnym miesiącu liczba godzin do przepracowania wynosi 160, zatem minimalna wysokość wynagrodzenia wynosić będzie 13,13 zł za godzinę pracy.

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i nie zarobi minimalnej płacy w wyniku przepracowanych godzin, pracodawca ma obowiązek wyrównać wynagrodzenie do minimalnego. Wyrównanie odnosi się wówczas do każdej godziny pracy i jest różnicą, która wynika z przysługującej stawki oraz stawki wynikającej z podzielenia płacy minimalnej.