Stawka godzinowa na umowie-zleceniu w 2018 roku - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia mają prawo do minimalnej stawki godzinowej. Jej wysokość zależy od tego, ile wynosi najniższe wynagrodzenie za pracę. W 2018 r. kwota, jaką powinien otrzymać pracownik etatowy, to 2100 zł brutto miesięcznie, a zleceniobiorca – 13,7 zł brutto za godzinę.

Wynagrodzenie zleceniobiorcy

Zgodnie z art. 735 kodeksu cywilnego (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093) osoba wykonująca obowiązki na podstawie umowy-zlecenia otrzymuje wynagrodzenie. Jego wysokość powinna być adekwatna do rodzaju pracy lub do obowiązujących stawek, jeśli nie została ustalona z wyprzedzeniem. Zapłata nie przysługuje, gdy wynika to z treści umowy lub z okoliczności jej zawarcia.

Zleceniobiorcom oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, należy się minimalna stawka godzinowa. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001747). Prawo do niej mają:

  • osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej;
  • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście wykonujące zadania wynikające z umowy.

Minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wynosi 13,7 zł brutto.

Więcej informacji: https://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/minimalna-stawka-godzinowa/.   

Ile składek odprowadza pracodawca?

Od wynagrodzenia uzyskanego z tytułu umowy-zlecenie odprowadza się składki ZUS:

 • emerytalną (obowiązkowo),
 • rentową (obowiązkowo),
 • wypadkową (obowiązkowo),
 • chorobową (dobrowolnie, na wniosek zleceniobiorcy),
 • zdrowotną.

Zleceniodawca musi opłacić z własnych środków składkę emerytalną (9,76% wynagrodzenia brutto), rentową (6,5% wynagrodzenia brutto) i wypadkową (0,4-3,6 wynagrodzenia brutto, w zależności od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia. https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/kogo-obejmuje-ubezpieczenie-wypadkowe) Oprócz tego reguluje składki na Fundusz Pracy (2,45% wynagrodzenia brutto) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1% wynagrodzenia brutto). Te kwoty nie zmniejszają kwoty wynagrodzenia. Wysokość składek wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887).

Chcąc ustalić, ile zarobimy netto, możemy skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen

Zbyt niskie wynagrodzenie – co zrobić?

Jeśli zleceniodawca oferuje nam stawkę niższą niż 13,7 zł brutto, możemy zgłosić to do Państwowej Inspekcji Pracy. Forma dokonania zgłoszenia jest dowolna. Niezależnie od tego, czy zrobimy to osobiście, czy np. wyślemy list lub e-mail, nasze dane nie zostaną ujawnione. Inspektor może nałożyć na zleceniodawcę karę w wysokości od 1000 do 30 000 zł, jeśli w trakcie kontroli ustali, że doszło do naruszenia prawa.  

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 03.09.2018
  Jaką część pensji oddajemy państwu?

  Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych mogą stanowić nawet ok. 30% wynagrodzenia brutto. Wysokość potrącanych kwot zależy głównie od podstawy zatrudnienia.

 • 03.09.2018
  Co składa się na płacę brutto?

  Wynagrodzenie brutto to płaca zasadnicza oraz dodatki obligatoryjne i fakultatywne przed odliczeniem składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Wysokość potrąceń różni się w zależności od rodzaju umowy w sprawie pracy.

03.09.2018
Jaką część pensji oddajemy państwu?

Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych mogą stanowić nawet ok. 30% wynagrodzenia brutto. Wysokość potrącanych kwot zależy głównie od podstawy zatrudnienia.

03.09.2018
Co składa się na płacę brutto?

Wynagrodzenie brutto to płaca zasadnicza oraz dodatki obligatoryjne i fakultatywne przed odliczeniem składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Wysokość potrąceń różni się w zależności od rodzaju umowy w sprawie pracy.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 01.09.2018
  10 nawyków, które poprawią Twoje samopoczucie w pracy

  Ciągłe narzekanie, zazdrość z powodu sukcesów kolegów, odkładanie postanowień na później – to tylko przykłady, w jaki sposób traci się energię i chęć do pracy. Taka postawa wpływa negatywnie nie tylko na Ciebie, ale również na osoby, które Cię otaczają. Warto okazywać życzliwość i uczyć się asertywności oraz systematyczności. Jeśli będziesz wyznaczał sobie realne cele, poczujesz się znacznie lepiej.

 • 01.09.2018
  8 powodów, dlaczego warto podjąć pracę na studiach

  Chcesz nauczyć się samodzielności i zarządzania sobą w czasie? Zastanawiasz się, w jaki sposób rozwijać umiejętności cenione przez pracodawców? Podejmij pracę zarobkową w trakcie studiów. Wiele zyskasz, nawet jeśli zadania nie będą związane z kierunkiem, który wybrałeś.

01.09.2018
10 nawyków, które poprawią Twoje samopoczucie w pracy

Ciągłe narzekanie, zazdrość z powodu sukcesów kolegów, odkładanie postanowień na później – to tylko przykłady, w jaki sposób traci się energię i chęć do pracy. Taka postawa wpływa negatywnie nie tylko na Ciebie, ale również na osoby, które Cię otaczają. Warto okazywać życzliwość i uczyć się asertywności oraz systematyczności. Jeśli będziesz wyznaczał sobie realne cele, poczujesz się znacznie lepiej.

01.09.2018
8 powodów, dlaczego warto podjąć pracę na studiach

Chcesz nauczyć się samodzielności i zarządzania sobą w czasie? Zastanawiasz się, w jaki sposób rozwijać umiejętności cenione przez pracodawców? Podejmij pracę zarobkową w trakcie studiów. Wiele zyskasz, nawet jeśli zadania nie będą związane z kierunkiem, który wybrałeś.