Stawka godzinowa na umowie-zleceniu w 2018 roku - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia mają prawo do minimalnej stawki godzinowej. Jej wysokość zależy od tego, ile wynosi najniższe wynagrodzenie za pracę. W 2018 r. kwota, jaką powinien otrzymać pracownik etatowy, to 2100 zł brutto miesięcznie, a zleceniobiorca – 13,7 zł brutto za godzinę.

Wynagrodzenie zleceniobiorcy

Zgodnie z art. 735 kodeksu cywilnego (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093) osoba wykonująca obowiązki na podstawie umowy-zlecenia otrzymuje wynagrodzenie. Jego wysokość powinna być adekwatna do rodzaju pracy lub do obowiązujących stawek, jeśli nie została ustalona z wyprzedzeniem. Zapłata nie przysługuje, gdy wynika to z treści umowy lub z okoliczności jej zawarcia.

Zleceniobiorcom oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, należy się minimalna stawka godzinowa. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001747). Prawo do niej mają:

  • osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej;
  • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście wykonujące zadania wynikające z umowy.

Minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wynosi 13,7 zł brutto.

Więcej informacji: https://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/minimalna-stawka-godzinowa/.   

Ile składek odprowadza pracodawca?

Od wynagrodzenia uzyskanego z tytułu umowy-zlecenie odprowadza się składki ZUS:

 • emerytalną (obowiązkowo),
 • rentową (obowiązkowo),
 • wypadkową (obowiązkowo),
 • chorobową (dobrowolnie, na wniosek zleceniobiorcy),
 • zdrowotną.

Zleceniodawca musi opłacić z własnych środków składkę emerytalną (9,76% wynagrodzenia brutto), rentową (6,5% wynagrodzenia brutto) i wypadkową (0,4-3,6 wynagrodzenia brutto, w zależności od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia. https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/kogo-obejmuje-ubezpieczenie-wypadkowe) Oprócz tego reguluje składki na Fundusz Pracy (2,45% wynagrodzenia brutto) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1% wynagrodzenia brutto). Te kwoty nie zmniejszają kwoty wynagrodzenia. Wysokość składek wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887).

Chcąc ustalić, ile zarobimy netto, możemy skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen

Zbyt niskie wynagrodzenie – co zrobić?

Jeśli zleceniodawca oferuje nam stawkę niższą niż 13,7 zł brutto, możemy zgłosić to do Państwowej Inspekcji Pracy. Forma dokonania zgłoszenia jest dowolna. Niezależnie od tego, czy zrobimy to osobiście, czy np. wyślemy list lub e-mail, nasze dane nie zostaną ujawnione. Inspektor może nałożyć na zleceniodawcę karę w wysokości od 1000 do 30 000 zł, jeśli w trakcie kontroli ustali, że doszło do naruszenia prawa.  

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 04.12.2018
  Jak negocjować zarobki na początku drogi zawodowej?

  Młody wiek nie musi oznaczać pustego CV. Możesz mieć doświadczenie, nawet jeśli dotychczas nie byłeś pracownikiem etatowym. Ważne, żebyś przygotował się do konfrontacji z rynkiem pracy i trafnie oszacował wartość kompetencji, jakie posiadasz. Dzięki temu pokonasz lęk przed mówieniem o pieniądzach i unikniesz błędów, które mogłyby ostudzić Twój zapał do działania i rozwoju.

 • 02.12.2018
  Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych

  PPK to rozwiązanie dla osób chcących gromadzić oszczędności, z których będzie można korzystać na emeryturze. Projekt stworzony przez Ministerstwo Finansów zyskał aprobatę związków zawodowych i Rady Ministrów, a 19 listopada 2018 r. prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą.

04.12.2018
Jak negocjować zarobki na początku drogi zawodowej?

Młody wiek nie musi oznaczać pustego CV. Możesz mieć doświadczenie, nawet jeśli dotychczas nie byłeś pracownikiem etatowym. Ważne, żebyś przygotował się do konfrontacji z rynkiem pracy i trafnie oszacował wartość kompetencji, jakie posiadasz. Dzięki temu pokonasz lęk przed mówieniem o pieniądzach i unikniesz błędów, które mogłyby ostudzić Twój zapał do działania i rozwoju.

02.12.2018
Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych

PPK to rozwiązanie dla osób chcących gromadzić oszczędności, z których będzie można korzystać na emeryturze. Projekt stworzony przez Ministerstwo Finansów zyskał aprobatę związków zawodowych i Rady Ministrów, a 19 listopada 2018 r. prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 24.10.2018
  Dlaczego warto brać udział w szkoleniach?

  Najlepiej na rynku pracy radzą sobie osoby, które wykazują elastyczność i potrafią dostosować się do dynamicznie zmieniających się realiów. Jeśli stale się rozwijasz, możesz liczyć na wyższą pensję. Zdobywanie nowych umiejętności przynosi również inne korzyści.  

 • 23.10.2018
  5 porad, jak zyskać w oczach pracodawcy i otrzymać nagrodę

  Nagroda za intensywny wysiłek i wyjątkowe zaangażowanie może stanowić dodatkowy bodziec do działania. Nie przesadzaj z przechwalaniem się, ale zadbaj, by Twoje starania zostały dostrzeżone. Przykładaj wagę również do szczegółów, które z pozoru wydają się nieistotne, a mają znaczenie i zostaną docenione przez pracodawcę. Mogą one dotyczyć na przykład łagodzenia napięć w zespole czy wprowadzenia drobnych usprawnień komunikacji w firmie.

24.10.2018
Dlaczego warto brać udział w szkoleniach?

Najlepiej na rynku pracy radzą sobie osoby, które wykazują elastyczność i potrafią dostosować się do dynamicznie zmieniających się realiów. Jeśli stale się rozwijasz, możesz liczyć na wyższą pensję. Zdobywanie nowych umiejętności przynosi również inne korzyści.  

23.10.2018
5 porad, jak zyskać w oczach pracodawcy i otrzymać nagrodę

Nagroda za intensywny wysiłek i wyjątkowe zaangażowanie może stanowić dodatkowy bodziec do działania. Nie przesadzaj z przechwalaniem się, ale zadbaj, by Twoje starania zostały dostrzeżone. Przykładaj wagę również do szczegółów, które z pozoru wydają się nieistotne, a mają znaczenie i zostaną docenione przez pracodawcę. Mogą one dotyczyć na przykład łagodzenia napięć w zespole czy wprowadzenia drobnych usprawnień komunikacji w firmie.