Artykuły w kategorii Porady zarobkowe, strona 2 - zarobki.pracuj.pl

Porady zarobkowe

 • 16.08.2019

  Zawody, które wiążą się z częstymi podróżami służbowymi

  Podróże służbowe stanowią doskonałą okazję do poszerzania horyzontów. Dzięki nim praca nie jest monotonna, a pracownik poznaje nowe osoby i nawiązuje kontakty biznesowe. Jeśli pozwala mu na to czas, może zwiedzać różne zakątki świata. Z tego powodu część kandydatów bardzo chętnie odpowiada na oferty zatrudnienia, które wiążą się z częstymi wyjazdami. 

 • 16.08.2019

  Automotywacja – sposób na lepsze wyniki w pracy

  Nawet najbardziej atrakcyjne benefity, premie czy nagrody przyznawane przez pracodawców nie są równie skutecznym motywatorem, co własne ambicje i cele, które stawia przed sobą pracownik. Automotywacja jest niezwykłą siłą, pozwalającą z entuzjazmem doprowadzać do końca nawet najdłuższe i najbardziej skomplikowane projekty. 

 • 15.08.2019

  Sposoby na rozliczenie napiwków

  Zgodnie z prawem napiwki są traktowane jako przychód pracownika i jako takie muszą zostać rozliczone w zeznaniu podatkowym. O tym, jakiemu opodatkowaniu podlegają, decyduje to, w jaki sposób zostały wręczone i czy dla firmy zatrudniającej danego pracownika jest to świadczenie należne od klienta.

 • 15.08.2019

  Zawody, w których możesz liczyć na samochód służbowy

  Auto służbowe to narzędzie pracy niezbędne na wielu stanowiskach, szczególnie takich, które są związane z koniecznością odbywania częstych podróży. Pracownicy cenią też możliwość wykorzystywania służbowego samochodu do celów prywatnych. Ten rodzaj benefitu jest jednym z najczęściej spotykanych świadczeń pozapłacowych.

 • 14.08.2019

  Kariera w handlu – sprawdź, ile możesz zarobić

  Praca w charakterze przedstawiciela handlowego to zajęcie dla ludzi o określonych predyspozycjach i cechach charakteru. Aby zrobić karierę w handlu, trzeba wykazać się nie tylko doskonałą znajomością branży i produktów, ale też umiejętnością organizacji pracy własnej i cechami osobowości, które pomogą w nawiązywaniu dobrych relacji. To w dużej mierze od doświadczenia i przygotowania merytorycznego zależy wysokość zarobków na tym stanowisku.

 • 14.08.2019

  Odzież robocza – w jakich zawodach jest potrzebna?

  Obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży roboczej spoczywa na pracodawcach w przypadku, gdy własne ubrania i obuwie pracownika mogą ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu podczas wykonywania obowiązków zawodowych. W niektórych zawodach konieczność stosowania specjalnej odzieży jest podyktowana względami sanitarnymi bądź technologicznymi. Powinna ona spełniać standardy związane z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zapewniać komfort.

 • 13.08.2019

  Awans – co pracodawca bierze pod uwagę?

  Możliwość awansu jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze drogi zawodowej. Pracownik, który ma jasno określoną ścieżkę rozwoju i duże szanse na zdobywanie kolejnych szczebli, jest bardziej zmotywowany do pracy. Każdy pracodawca posiada własną politykę przyznawania awansów, ale w większości przypadków o otrzymaniu promocji na wyższe stanowisko decydują osiągnięcia i zaangażowanie.

 • 12.08.2019

  Dyżur domowy – co to takiego?

  Wszystkie kwestie dotyczące dyżuru domowego sprecyzowane są w kodeksie pracy. Wynika z niego, że pracodawca w określonych sytuacjach ma prawo zobowiązać swojego podwładnego do pozostawania w gotowości do pracy poza ustalonymi godzinami. Dyżur może być pełniony zarówno na obszarze zakładu pracy, jak i w innym, wyznaczonym przez przełożonego miejscu. 

 • 11.08.2019

  Elastyczny czas pracy – kiedy jest możliwy?

  Elastyczny czas pracy, zwany inaczej ruchomym czasem pracy, może zostać wprowadzony z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek podwładnych. Możliwość wykonywania swoich obowiązków zawodowych w dowolnych godzinach to kusząca perspektywa dla wielu osób, którym zależy na zachowaniu balansu pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

 • 09.08.2019

  Ile zarabia kierownik biura?

  Aby skutecznie zarządzać pracą w biurze, trzeba wykazać się dużymi zdolnościami organizacyjnymi. Kierownik biura ma szeroki zakres obowiązków i nierzadko musi wykonywać wiele rzeczy w tym samym czasie. Ważne też, by posiadał umiejętności interpersonalne i potrafił przydzielać zadania pracownikom biurowym niższego szczebla.

 • 08.08.2019

  Zawody dla osób ze zmysłem graficznym

  Dla osób, które posiadają zdolności graficzne, ciekawej pracy nie brakuje. Swój zmysł artystyczny mogą wykorzystać między innymi na stanowiskach grafika komputerowego, twórcy gier czy art directora.