Studia techniczne – perspektywy

Inżynierowie mają realny wpływ na wiele branż, np. budownictwo, transport czy energetykę. Absolwent studiów technicznych, w zależności od uzdolnień i preferencji, może poświęcić się pracy nad nowoczesnymi technologiami informatycznymi, projektowaniu budynków lub pozyskiwaniu energii z alternatywnych źródeł.

W 2018 r. inżynieria stanowiła jeden z pięciu obszarów, w których występowało największe zapotrzebowanie na pracowników. Tak wynika z raportu Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów2018. Kogo szukali pracodawcy?”. Inżynierowie mogą pracować w branżach, takich jak np.:  

  • IT

Informatyka to od kilku lat jedna z najbardziej dochodowych branż. Pokazują to np. dane GUS-u. Absolwenci studiów kierunkowych mogą zajmować się np. pisaniem oprogramowania, tworzeniem i serwisowaniem systemów informatycznych lub projektowaniem stron internetowych.

Droga do IT – czy warto się przebranżowić?

  • Automatyka / mechanika

Absolwenci automatyki i robotyki oraz mechaniki i budowy maszyn mogą realizować się w różnych obszarach, jak np. projektowanie i serwisowanie urządzeń, produkcja, obróbka CNC. Zarobki osób, które ukończyły automatykę i miały 3-letni lub krótszy staż pracy, wynosiły przeciętnie 4700 zł brutto miesięcznie. Dane pochodzą z raportu Pracuj.pl „Dobra pensja na start – po jakich kierunkach studiów można zarobić najlepiej?”, opublikowanego w 2018 r.

Ile zarabia operator CNC?

  • Architektura / budownictwo

Architekt tworzy projekt budynku, uwzględniając oczekiwania inwestora, określając materiały, które zostaną użyte w trakcie realizacji itp. Inżynier budownictwa z uprawnieniami zawodowymi może zajmować się kierowaniem budową.

  • Energetyka

Inżynier energetyki może poświęcić się np. pozyskiwaniu energii z alternatywnych, odnawialnych źródeł. Tworzenie systemów wykorzystywanych w elektrowniach wodnych i wiatrowych to odpowiedzialne i ważne zadanie, które wymaga doskonałego przygotowania zawodowego.

  • Górnictwo

W Polsce ważnym źródłem energii jest węgiel kamienny wydobywany przede wszystkim na Górnym Śląsku. Absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej oraz innych uczelni o podobnym profilu potrafią zarządzać eksploatacją w taki sposób, by była ona efektywna i jak najmniej szkodliwa dla środowiska naturalnego.

  • Transport

Logistycy i inżynierowie transportu odgrywają kluczową rolę w firmach transportowych oraz w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których funkcjonuje dział logistyki. Dzięki nim przewóz towarów i surowców wykorzystywanych w produkcji przebiega sprawnie, co przekłada się na relacje z klientami i dostawcami oraz zyski firmy.

Rozkwit transportu i logistyki

Kompetencje miękkie inżyniera

Od absolwenta politechniki oczekuje się nie tylko szerokiej wiedzy fachowej. Duże znaczenie mają również umiejętności miękkie, jak np. zdolność analitycznego myślenia, doskonała organizacja pracy, otwartość na wiedzę, umiejętność przewidywania, kreatywność czy odporność na stres. Często niezbędne są także cechy przywódcze, które umożliwiają np. kierowanie budową, zarządzanie produkcją itp.