Trudne rozmowy z szefem – czego mogą dotyczyć?

„Szef chce z Tobą porozmawiać” - na dźwięk tych słów wielu pracowników czuje niepokój. Tymczasem często prośba o spotkanie w cztery oczy ma na celu wyjaśnienie kwestii budzących w przełożonym wątpliwości. Takie konwersacje mogą dotyczyć planów zawodowych lub poszerzenia zakresu Twoich obowiązków. Warto odpowiednio się do nich przygotować. 

Jak poprawić relacje z szefem?

Co może być przedmiotem trudnych rozmów z szefem?

Wezwanie na rozmowę do gabinetu szefa u wielu pracowników wywołuje nagły wzrost poziomu stresu. Nie trzeba jednak zakładać najgorszego, bo pracodawca może chcieć zwyczajnie dowiedzieć się, jak sobie radzisz i czy nie potrzebujesz dodatkowej pomocy w realizacji niektórych projektów. Może też chcieć poznać Twoją opinię w jakiejś ważnej dla rozwoju firmy sprawie. 

Wśród tematów, które szef może poruszyć podczas indywidualnej rozmowy, są również trudne sprawy. Mogą one dotyczyć na przykład:

  • Twoich planów zawodowych – kiedy Twój przełożony będzie miał podejrzenia, że rozglądasz się za nową pracą, z pewnością będzie starał się wyjaśnić z Tobą tę kwestię. Może zapyta wprost, czy zamierzasz odejść. Może zechce dowiedzieć się, czy obecne warunki pracy i płacy są dla Ciebie satysfakcjonujące. Postaraj się wtedy wyczuć intencje szefa. Jeśli będziesz mieć przekonanie, że zależy mu na Twoim pozostaniu w firmie, możesz potraktować rozmowę jako okazję do kulturalnego przedstawienia swoich obserwacji i obiekcji dotyczących np. wysokości wynagrodzenia albo organizacji pracy.   
  • Twojej gotowości do podjęcia się realizacji dodatkowych projektów – możesz przystać na taką propozycję lub nie zgodzić się na nią – to oczywiste. Ważne jednak, abyś w przypadku odpowiedzi odmownej potrafił przedstawić szefowi racjonalne argumenty przemawiające za tym, że w tym konkretnym momencie wzięcie na siebie dodatkowych obowiązków nie jest dla Ciebie korzystne i nie przyniosłoby oczekiwanych przez przełożonego rezultatów. Dobrym wyjściem z takiej sytuacji może być zaproponowanie szefowi, by do realizacji tego dodatkowego projektu przydzielił Ci do pomocy innych współpracowników oraz udostępnił narzędzia (np. szkolenia), dzięki którym będziesz mógł wykonać to zadanie.
  • oceny jakości pracy Twoich kolegów –  wbrew pozorom takie pytanie wcale nie musi być podchwytliwe. Załóżmy, że w Twojej firmie zatrudniono nową osobę i szef, który nie ma z nią bezpośredniego kontaktu, chce dowiedzieć się, czy nowy pracownik radzi sobie, czy też potrzebuje dodatkowego wsparcia. Przełożony prosi Cię więc o dokonanie oceny pracy współpracownika. Co w takiej sytuacji możesz zrobić? Warto powiedzieć szefowi, że chcesz najpierw porozmawiać z nowym pracownikiem i zapytać o jego wrażenia i obserwacje, a dopiero potem dołączyć do tego swoją opinię. Nie będziesz mieć wtedy poczucia braku lojalności wobec nowego kolegi, a poza tym Twoja ocena będzie bardziej wiarygodna.

Jak rozmawiać z przełożonym o swoich oczekiwaniach i planach zawodowych?

 Jak rozmawiać z szefem? 

Przede wszystkim szczerze. Ważne, by obie strony podczas trudnych rozmów zachowały wobec siebie szacunek oraz postawę pełną zrozumienia i otwartości. Istotne jest również, aby zarówno przełożony, jak i pracownik mieli szansę podać wszystkie argumenty przemawiające za podjęciem takiej, a nie innej decyzji.