Ubezpieczenie zdrowotne dla członka rodziny – na jakich zasadach?

Gdy pracujesz na podstawie umowy o pracę, możesz zgłosić współmałżonka lub dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularz ZUS ZCNA.

Kalkulator płac - składki ZUS

Gdy pracujesz na podstawie umowy o pracę, podlegasz obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od Twojego wynagrodzenia brutto odlicza się składki i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Aby obliczyć wysokość pensji netto, możesz skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.

Wynagrodzenie brutto i netto – na czym polega różnica?

Co daje ubezpieczenie w ZUS?

Gdy podlegasz ubezpieczeniom społecznym, zyskujesz prawo np. do emerytury i renty, a także innych świadczeń, takich jak: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński. Wysokość składek i zasiłków wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz z innych ustaw.

Informacja roczna zus wszystko co warto wiedzieć

Od wynagrodzenia pracownika etatowego odlicza się także składkę zdrowotną. Podlegając ubezpieczeniu zdrowotnemu, możesz korzystać ze świadczeń opieki medycznej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi np. o wizyty lekarskie, zabiegi czy badania. Zakres refundowanych świadczeń jest podany w ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.   

Umowa zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie członka rodziny – formalności

Jeśli od Twojego wynagrodzenia odprowadzana jest składka zdrowotna, możesz nie tylko korzystać z refundowanych świadczeń opieki medycznej, ale również zagwarantować takie prawo bliskim osobom. Do ubezpieczenia zdrowotnego możesz zgłosić:

  • swoje dziecko, dziecko męża/żony, dziecko przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (dopóki nie ukończy 18. albo 26. roku życia),
  • współmałżonka,
  • krewnych wstępnych, np. rodziców, dziadków, którzy pozostają z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • wnuka – jeżeli żadne z rodziców nie jest objęte ubezpieczeniem zdrowotnym (obowiązkowo lub dobrowolnie) albo nie jest uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek.   

Zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia można dokonać przez Internet, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Jeśli zamierzasz zrobić to internetowo, powinieneś wypełnić formularz ZUS ZCNA – w programie Płatnik lub w aplikacji ePłatnik. Formularze dostępne są również w placówkach ZUS. Możesz wypełnić i złożyć je na miejscu lub wysłać wypełniony druk pocztą. Ustawowy termin na dokonanie zgłoszenia to 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczenia. Formularz powinien być złożony przez płatnika składek. Jeśli pracujesz na etacie, płatnikiem jest pracodawca i to on dokonuje zgłoszenia. Tak wynika z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.