Umowa o dzieło – jak zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego?

Architekt, fotograf, grafik, dziennikarz – to przykładowe zawody, w przypadku których możliwa jest praca na podstawie umowy o dzieło. Taki kontrakt nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Aby korzystać z refundowanych świadczeń opieki medycznej, można np. ubezpieczyć się dobrowolnie.    

Co daje ubezpieczenie zdrowotne?

Wizyta u internisty, tomografia komputerowa, operacja – to przykładowe świadczenia, za które nie płacisz, jeśli opłacasz składkę zdrowotną. Jeśli nie jesteś ubezpieczony, ponosisz koszty badań, porad i zabiegów. Usunięcie wyrostka robaczkowego to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Poważniejsze zabiegi mogą kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych lub więcej. Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu może okazać się korzystne w razie wystąpienia poważnych dolegliwości.    

Ubezpieczenie a umowa o dzieło

Umowa o pracę i umowa-zlecenie stanowią tytuł do ubezpieczeń społecznych. Gdy jesteś wykonawcą dzieła i chcesz korzystać ze świadczeń opieki medycznej, refundowanych przez NFZ, masz do wyboru kilka rozwiązań:

  • Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Aby przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego, należy wypełnić wniosek i złożyć go w wojewódzkim oddziale NFZ, okazując dowód tożsamości. Kolejny krok to podpisanie umowy. Następnie należy wnieść opłatę dodatkową, której wymiar zależy od przerwy w ubezpieczeniu. Wysokość dobrowolnej składki zdrowotnej stanowi 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, podawanego raz na kwartał. 434,05 zł za miesiąc – to wymiar składki w okresie październik-grudzień 2018 r.  

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie/

  • Zgłoszenie do ubezpieczenia przez współmałżonka

Gdy wykonujesz obowiązki zawodowe wyłącznie na podstawie umowy o dzieło, do ubezpieczenia może zgłosić Cię współmałżonek. W tym celu należy wypełnić formularz ZUS ZZA i złożyć go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Można zrobić to osobiście lub online – w Programie Płatnik albo w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych.    

http://www.zus.pl/firmy/zgloszenie-platnika/firmy/opis-spraw/-/publisher/details/1/jak-dokonac-zgloszenia-ubezpieczonego/203927

  • Podjęcie pracy na podstawie innych umów

Zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło nie wyklucza wykonywania pracy na podstawie innych umów. Jako wykonawca dzieła możesz być również pracownikiem etatowym, zleceniobiorcą lub przedsiębiorcą i obowiązkowo podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu.   

Abonament medyczny

Gdy nie chcesz korzystać ze świadczeń dostępnych w ramach NFZ lub szukasz dodatkowych rozwiązań, możesz opłacać abonament gwarantujący dostęp do specjalistów, badań i zabiegów. Zakres opieki medycznej zależy m.in. od oferty danej kliniki oraz od wysokości opłat. Abonament medyczny to jeden z popularnych benefitów, jakie oferują pracodawcy.

Benefity - czyli co motywuje pracowników?

Dobra pensja daje szczęście, bo…