Umowa o dzieło - sprawdź, czy to rozwiązanie dla Ciebie

Pracując na podstawie umowy o dzieło, nie korzystasz z przywilejów pracowniczych. Nie masz również prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, ponieważ uzyskiwany dochód nie stanowi tytułu ubezpieczeń społecznych. Taka forma zatrudnienia ma również zalety, takie jak np. wyższe wynagrodzenie i swoboda w zakresie wyboru miejsca i czasu pracy.

Określenie swoich celów i priorytetów pomaga podejmować trafne decyzje. Jeśli rozważasz pracę na podstawie umowy o dzieło, zastanów się, czy:   

  • Jesteś samodzielny i zdyscyplinowany

Jako wykonawca dzieła sam decydujesz o tym, kiedy i gdzie pracujesz. Z jednej strony to komfortowa sytuacja, ale z drugiej… utrudnienie. Łatwiej zmobilizować się do pracy, gdy przełożony narzuca wąskie ramy działania. Pracując na podstawie umowy o dzieło, nie podlegasz zwierzchnictwu – realizujesz oczekiwania zamawiającego. Odpowiadasz przed nim za jakość, terminowość i efekty swoich prac. Niedotrzymanie warunków może pozbawić Cię wynagrodzenia.  

  • Potrafisz dostrzegać oczekiwania innych osób

Im dokładniejszy opis dzieła, tym mniejsze ryzyko nieporozumień. Zawierając umowę o dzieło, musisz wsłuchać się w oczekiwania zamawiającego i precyzyjnie przedstawić mu to, czego potrzebuje. W sytuacji, gdy zrobiłeś coś niedokładnie, masz obowiązek wprowadzić poprawki. Nie musisz tego robić tylko wtedy, gdy klient wiedział o usterkach, ale mimo to zaakceptował wyniki Twojej pracy.

Na czym polega praca na umowie o dzieło?

  • Umiesz negocjować warunki współpracy

Treść umowy o dzieło nie jest narzucona. W dokumencie może znaleźć się wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Warto zadbać o to, by zapisy były precyzyjne i żeby kontrakt zawierał kluczowe informacje, takie jak np. termin realizacji zadania, termin wypłaty wynagrodzenia. Pracownicy etatowi nie muszą wykazywać się tak dużą ostrożnością, ponieważ chronią ich przepisy kodeksu pracy.

  • Jesteś asertywny

Jako wykonawca dzieła powinieneś nie tylko znać swoje prawa – ważne, żebyś też umiał je egzekwować. Zamawiający nie może np. narzucić Ci miejsca pracy, chyba że jesteś muzykiem i masz zagrać koncert w konkretnej sali.

  • Nie oczekujesz stabilności

Pracując na podstawie umowy o dzieło, nie korzystasz np. z ochrony przed zwolnieniem. Nie masz również prawa do płacy minimalnej albo dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych lub w nocy.

Umowa o dzieło – kalkulator netto-brutto

Od wynagrodzenia uzyskanego z tytułu umowy o dzieło zwykle odlicza się tylko zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wymiar zaliczki zależy m.in. od wysokości kosztów uzyskania przychodu (20% lub 50%). Przedstawiciele niektórych zawodów mają prawo do wykazania wyższych kosztów. Chodzi m.in. o muzyków, twórców gier komputerowych oraz niektórych tłumaczy.   

Więcej twórców zyska prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu

Aby ustalić różnicę pomiędzy płacą brutto i netto, możesz skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.