Umowa przedwstępna – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Zawarcie umowy przedwstępnej o pracę to zobowiązanie pracownika oraz pracodawcy do nawiązania stosunku pracy w przyszłości. Takie rozwiązanie stosuje się m.in. wtedy, gdy do wykonywania obowiązków na danym stanowisku konieczne jest uzyskanie przez pracownika dodatkowych kwalifikacji. Niewywiązanie się z ustaleń może skutkować koniecznością wypłaty odszkodowania drugiej stronie umowy.

Umowa przedwstępna – praca gwarantowana? 

Regulacje związane z zawieraniem umowy przedwstępnej znajdują się w kodeksie cywilnym. Przepisy kodeksu cywilnego stosuje się w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy. Nie mogą one jednak być sprzeczne z zasadami prawa pracy. Mówi o tym art. 300 kodeksu pracy. 

Co powinna zawierać umowa przedwstępna?

Według art. 389 § 1 kodeksu cywilnego umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej – w tym przypadku umowy o pracę. Należą do nich informacje dotyczące rodzaju i miejsca wykonywania pracy, wysokości wynagrodzenia przysługującego pracownikowi, a także wymiaru czasu pracy. W dokumencie można również zamieścić informację o przewidywanym terminie zawarcia umowy przyrzeczonej (umowy o pracę). Jeśli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wskazany termin zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia – świadczy o tym § 2 wspomnianego artykułu. Przepisy kodeksu cywilnego nie określają formy umowy przedwstępnej – można zatem zawrzeć ją na piśmie, jak i ustnie. Warto jednak mieć na uwadze, że pisemne przygotowanie ustaleń zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia nieporozumień pomiędzy stronami umowy. Dodatkowo, pismo może okazać się przydatne w przypadku ewentualnych spraw sądowych.

Co zawiera umowa o pracę?

Odmowa zawarcia umowy przyrzeczonej a odszkodowanie

Z art. 390 § 1 kodeksu cywilnego wynika, że jeśli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, to druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła ze względu na to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej (w tej sytuacji umowy o pracę). W przypadku pracodawcy szkodą może być konieczność poniesienia kosztów przeprowadzenia rekrutacji umożliwiającej znalezienie pracownika na stanowisko, które miała zająć osoba będąca drugą stroną umowy przedwstępnej. Pracownik, z którym nie zawarto umowy przyrzeczonej, może być poszkodowany, jeśli będzie musiał szukać pracy, choć ustalił z pracodawcą warunki przyszłej umowy o pracę. W celu zabezpieczenia przed podobną sytuacją strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania.

Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona (umowa o pracę) miała zostać zawarta. Jeśli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się po roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne. Regulacje te wynikają z art. 390 § 3 kodeksu cywilnego.

Pierwsza umowa o pracę – fakty i mity


u

 

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 28.10.2019
  Osobisty doradca klienta zamożnego – ile zarabia i czym się zajmuje?

  Instytucje finansowe obsługujące zamożnych klientów często oferują im szereg udogodnień i dodatkowych usług, aby nawiązać z nimi długotrwałą współpracę, która jest bardzo korzystna dla banków, funduszy, firm ubezpieczeniowych, maklerskich i innych organizacji. Jedną z form tej specjalnej opieki jest przydzielanie inwestorom osobistych doradców.

 • 26.10.2019
  Zawarcie umowy o pracę w sposób dorozumiany – ABC

  Co do zasady umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Nie oznacza to jednak, że ustalenia w innej formie są nieważne. Z zawarciem umowy o pracę w sposób dorozumiany mamy do czynienia na przykład wtedy, gdy pracodawca przedstawił nam warunki pracy na piśmie, nie doszło do podpisania dokumentu, a mimo to przystąpiliśmy do pracy.

 • 23.10.2019
  Świadectwo pracy – ABC

  Świadectwo pracy jest wydawane pracownikowi przez byłego pracodawcę po ustaniu zatrudnienia. Należy wydać je nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia współpracy, jednak optymalną sytuacją jest taka, kiedy pracownik otrzymuje rzeczony dokument w ostatnim dniu pracy.

28.10.2019
Osobisty doradca klienta zamożnego – ile zarabia i czym się zajmuje?

Instytucje finansowe obsługujące zamożnych klientów często oferują im szereg udogodnień i dodatkowych usług, aby nawiązać z nimi długotrwałą współpracę, która jest bardzo korzystna dla banków, funduszy, firm ubezpieczeniowych, maklerskich i innych organizacji. Jedną z form tej specjalnej opieki jest przydzielanie inwestorom osobistych doradców.

26.10.2019
Zawarcie umowy o pracę w sposób dorozumiany – ABC

Co do zasady umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Nie oznacza to jednak, że ustalenia w innej formie są nieważne. Z zawarciem umowy o pracę w sposób dorozumiany mamy do czynienia na przykład wtedy, gdy pracodawca przedstawił nam warunki pracy na piśmie, nie doszło do podpisania dokumentu, a mimo to przystąpiliśmy do pracy.

23.10.2019
Świadectwo pracy – ABC

Świadectwo pracy jest wydawane pracownikowi przez byłego pracodawcę po ustaniu zatrudnienia. Należy wydać je nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia współpracy, jednak optymalną sytuacją jest taka, kiedy pracownik otrzymuje rzeczony dokument w ostatnim dniu pracy.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 23.12.2019
  Bilans zysków… z pracy – sprawdź, czy zarabiasz odpowiednio

  Satysfakcjonujące zarobki to jeden z najważniejszych czynników decydujących o tym, czy jesteśmy zadowoleni z pracy. Co zrobić, jeśli mamy poczucie, że nasza pensja jest niewspółmierna do wysiłków, kompetencji i zaangażowania? Najlepiej sprawdzić, na jakie warunki finansowe i pozapłacowe mogą liczyć specjaliści pracujący na takim samym stanowisku.

 • 02.12.2019
  Jak przygotować się do rozmowy o podwyżce?

  Doskonałe wyniki w pracy, uzyskanie kwalifikacji, objęcie wyższego stanowiska i przyjęcie dodatkowych obowiązków albo lepsza sytuacja finansowa firmy – to tylko kilka najczęstszych powodów przyznawania podwyżek pracownikom. Aby przekonać szefa do decyzji o podwyższeniu wynagrodzenia, można skorzystać z metody ujęcia argumentów w trzech punktach. Każdy z nich powinien skupiać się na konkretnych osiągnięciach.

 • 06.11.2019
  Co warto wiedzieć o płacy minimalnej w 2020 r.?

  2600 zł brutto – tyle w 2020 r. wyniesie płaca minimalna przysługująca pracownikom etatowym. Podwyżki będą dotyczyć także zleceniobiorców. Najniższa stawka godzinowa wzrośnie do 17 zł brutto. 

23.12.2019
Bilans zysków… z pracy – sprawdź, czy zarabiasz odpowiednio

Satysfakcjonujące zarobki to jeden z najważniejszych czynników decydujących o tym, czy jesteśmy zadowoleni z pracy. Co zrobić, jeśli mamy poczucie, że nasza pensja jest niewspółmierna do wysiłków, kompetencji i zaangażowania? Najlepiej sprawdzić, na jakie warunki finansowe i pozapłacowe mogą liczyć specjaliści pracujący na takim samym stanowisku.

02.12.2019
Jak przygotować się do rozmowy o podwyżce?

Doskonałe wyniki w pracy, uzyskanie kwalifikacji, objęcie wyższego stanowiska i przyjęcie dodatkowych obowiązków albo lepsza sytuacja finansowa firmy – to tylko kilka najczęstszych powodów przyznawania podwyżek pracownikom. Aby przekonać szefa do decyzji o podwyższeniu wynagrodzenia, można skorzystać z metody ujęcia argumentów w trzech punktach. Każdy z nich powinien skupiać się na konkretnych osiągnięciach.

06.11.2019
Co warto wiedzieć o płacy minimalnej w 2020 r.?

2600 zł brutto – tyle w 2020 r. wyniesie płaca minimalna przysługująca pracownikom etatowym. Podwyżki będą dotyczyć także zleceniobiorców. Najniższa stawka godzinowa wzrośnie do 17 zł brutto.