Umowa przedwstępna – czy warto ją zawrzeć? - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Zawarcie umowy przedwstępnej o pracę to zobowiązanie pracownika oraz pracodawcy do nawiązania stosunku pracy w przyszłości. Jest to zabezpieczenie, z którego mogą skorzystać obie strony. Takie rozwiązanie stosuje się m.in. wtedy, gdy do wykonywania obowiązków na danym stanowisku konieczne jest uzyskanie przez pracownika dodatkowych kwalifikacji lub wtedy, gdy w danej chwili zawarcie umowy o pracę jest niemożliwe, np. ze względu na kilkumiesięczny okres wypowiedzenia przyszłego pracownika. Dowiedz się, jakie przepisy regulują umowę przedwstępną, a także co grozi za jej zerwanie bądź niewywiązanie się z jej zapisów.

Czego dowiesz się z artykułu?

Umowa przedwstępna – podstawa prawna i wzór dokumentu
Jak wypowiedzieć umowę przedwstępną o pracę?
Zerwanie umowy przedwstępnej – jakie są skutki?

Umowa przedwstępna – podstawa prawna i wzór dokumentu

Umowa przedwstępna o pracę jest dokumentem, którego nie przewiduje kodeks pracy, natomiast jest regulowana przed kodeks cywilny (art. 300). Jest to tzw. przyrzeczenie umowy – obie strony zobowiązują się, że w przyszłości zawrą określoną umowę, której obecne podpisanie jest z różnych przyczyn niemożliwe.

Jak powinien wyglądać wzór przedwstępnej umowy o pracę? Porozumienia zawierane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego nie mają ściśle określonej formy i treści. W umowie przedwstępnej powinny się jednak znajdować kluczowe elementy umowy przyrzeczonej (w tym przypadku umowy o pracę), tzn.:

 • rodzaj pracy,
 • miejsce jej wykonywania,
 • wysokość wynagrodzenia adekwatna do rodzaju wykonywanej pracy i kwalifikacji pracownika (z wyszczególnieniem wszystkich składników pensji),
 • wymiar czasu pracy.

W dokumencie można uwzględnić również przewidywany termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Strony nie mogą się domagać zawarcia umowy o pracę po  roku od podpisania umowy przedwstępnej, ponieważ po upływie tego czasu roszczenie wygasa.

| Dzień próbny – co z wynagrodzeniem?

Jak wypowiedzieć umowę przedwstępną o pracę?

Zawarcie umowy przedwstępnej jest wiążące dla obu stron. Ma zabezpieczyć zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Zdarza się jednak, że z przyczyn losowych chcemy skorzystać z rozwiązania umowy przedwstępnej o pracę. Czy taki sposób jej zakończenia jest w ogóle możliwy?

W teorii – jak najbardziej. Aby jednak móc skorzystać z takiej opcji, konieczne jest wcześniejsze umieszczenie na umowie przedwstępnej z pracownikiem oraz z pracodawcą specjalnego zapisu, według którego strony zobowiązują się do uznania wyznaczonego okresu rozwiązania umowy. W tym wypadku jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy przedwstępnej o pracę za porozumieniem stron.

| Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie za zakaz konkurencji przysługuje pracownikowi?

Zerwanie umowy przedwstępnej – jakie są skutki?

W wyniku różnych sytuacji zdarza się również niewywiązanie się z umowy przedwstępnej. Skutkiem takiego postępowania jest możliwość dochodzenia praw przez pracownika na drodze sądowej lub domaganie się odszkodowania (jeśli umowę zerwał pracodawca).

Odszkodowanie przysługuje również zatrudniającemu w przypadku, kiedy niedoszły pracownik nie dotrzymał warunków umowy przedwstępnej o pracę. Kara umowna za takie działania zapisana jest w dokumencie. Wysokość kary powinna być adekwatna do utraconych przez pracownika zarobków lub do kosztów poniesionych przez pracodawcę, np. w związku z przeprowadzeniem wieloetapowego procesu rekrutacyjnego. Pracownik może się domagać obniżenia kary za zerwanie umowy przedwstępnej, jeśli jej wysokość jest wygórowana. Roszczenie przedawnia się po upływie roku od zawarcia umowy.

| Pozew o zapłatę wynagrodzenia – jak dochodzić swoich praw w sądzie pracy?

 

Warto zdecydować się na zawarcie umowy przedwstępnej już w trakcie okresu wypowiedzenia w dotychczasowej pracy. Jest to bowiem gwarancja, że zatrudnienie w nowej firmie zostanie sfinalizowane w określonym czasie. Zabezpieczony jest także pracodawca, który wie, że zyska nowego, wartościowego pracownika.

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 07.02.2020
  Umowa na czas nieokreślony w pytaniach i odpowiedziach

  Z punktu widzenia pracownika umowa na czas nieokreślony jest korzystnym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia stabilne zatrudnienie. W przypadku skróconego okresu wypowiedzenia pracownikowi należy się odszkodowanie. Jakie inne prawa i obowiązki mu przysługują i jak można rozwiązać umowę na czas nieokreślony?

 • 28.10.2019
  Osobisty doradca klienta zamożnego – ile zarabia i czym się zajmuje?

  Instytucje finansowe obsługujące zamożnych klientów często oferują im szereg udogodnień i dodatkowych usług, aby nawiązać z nimi długotrwałą współpracę, która jest bardzo korzystna dla banków, funduszy, firm ubezpieczeniowych, maklerskich i innych organizacji. Jedną z form tej specjalnej opieki jest przydzielanie inwestorom osobistych doradców.

 • 26.10.2019
  Zawarcie umowy o pracę w sposób dorozumiany – ABC

  Co do zasady umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Nie oznacza to jednak, że ustalenia w innej formie są nieważne. Z zawarciem umowy o pracę w sposób dorozumiany mamy do czynienia na przykład wtedy, gdy pracodawca przedstawił nam warunki pracy na piśmie, nie doszło do podpisania dokumentu, a mimo to przystąpiliśmy do pracy.

07.02.2020
Umowa na czas nieokreślony w pytaniach i odpowiedziach

Z punktu widzenia pracownika umowa na czas nieokreślony jest korzystnym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia stabilne zatrudnienie. W przypadku skróconego okresu wypowiedzenia pracownikowi należy się odszkodowanie. Jakie inne prawa i obowiązki mu przysługują i jak można rozwiązać umowę na czas nieokreślony?

28.10.2019
Osobisty doradca klienta zamożnego – ile zarabia i czym się zajmuje?

Instytucje finansowe obsługujące zamożnych klientów często oferują im szereg udogodnień i dodatkowych usług, aby nawiązać z nimi długotrwałą współpracę, która jest bardzo korzystna dla banków, funduszy, firm ubezpieczeniowych, maklerskich i innych organizacji. Jedną z form tej specjalnej opieki jest przydzielanie inwestorom osobistych doradców.

26.10.2019
Zawarcie umowy o pracę w sposób dorozumiany – ABC

Co do zasady umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Nie oznacza to jednak, że ustalenia w innej formie są nieważne. Z zawarciem umowy o pracę w sposób dorozumiany mamy do czynienia na przykład wtedy, gdy pracodawca przedstawił nam warunki pracy na piśmie, nie doszło do podpisania dokumentu, a mimo to przystąpiliśmy do pracy.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 27.07.2022
  Co dalej z ulgą dla klasy średniej? Najważniejsze zmiany

  Polski Ład zapoczątkował wiele zmian, w tym w obliczaniu ulgi dla klasy średniej. Zmiany te są jednak cały czas nowelizowane, aby wprowadzić jak najwięcej usprawnień w systemie podatkowym, a także, aby znieść te, które z całą pewnością się nie sprawdziły. Jak wygląda to w przypadku ulgi dla klasy średniej, która była szeroko krytykowana? Ta kwestia także została rozwiązana.

 • 21.07.2022
  Zmiany w Polskim Ładzie a emeryci – 5 rzeczy, które warto wiedzieć

  1 lipca 2022 r. weszły w życie zmiany w ramach programu Niskie Podatki. Nowe zasady obowiązują między innymi w kwestii Polski Ład a emerytura. Według danych ZUS na zmianach zyskało nawet 3,1 mln seniorów, którzy otrzymują wyższe miesięczne świadczenie. Sprawdź, co warto wiedzieć w temacie emerytury w Polskim Ładzie 2.0.

 • 20.07.2022
  Mobilność zawodowa – czy Polacy chętnie zmieniają pracę dla wyższych zarobków?

  33% badanych Polaków deklaruje zmianę pracy w ciągu ostatnich 2 lat, a 36% obecnie aktywnie poszukuje nowego miejsca zatrudnienia – tak wynika z badania Pracuj.pl „Nowe oblicza pracy”. Zjawisko mobilności zawodowej osłabło na krótką chwilę z powodu wybuchu pandemii, ale szybko wróciło na wysoki poziom. Sprawdź, jak perspektywa wyższych zarobków i inne powody wpływają na to, że Polacy decydują się na zmiany w swoim życiu zawodowym.

27.07.2022
Co dalej z ulgą dla klasy średniej? Najważniejsze zmiany

Polski Ład zapoczątkował wiele zmian, w tym w obliczaniu ulgi dla klasy średniej. Zmiany te są jednak cały czas nowelizowane, aby wprowadzić jak najwięcej usprawnień w systemie podatkowym, a także, aby znieść te, które z całą pewnością się nie sprawdziły. Jak wygląda to w przypadku ulgi dla klasy średniej, która była szeroko krytykowana? Ta kwestia także została rozwiązana.

21.07.2022
Zmiany w Polskim Ładzie a emeryci – 5 rzeczy, które warto wiedzieć

1 lipca 2022 r. weszły w życie zmiany w ramach programu Niskie Podatki. Nowe zasady obowiązują między innymi w kwestii Polski Ład a emerytura. Według danych ZUS na zmianach zyskało nawet 3,1 mln seniorów, którzy otrzymują wyższe miesięczne świadczenie. Sprawdź, co warto wiedzieć w temacie emerytury w Polskim Ładzie 2.0.

20.07.2022
Mobilność zawodowa – czy Polacy chętnie zmieniają pracę dla wyższych zarobków?

33% badanych Polaków deklaruje zmianę pracy w ciągu ostatnich 2 lat, a 36% obecnie aktywnie poszukuje nowego miejsca zatrudnienia – tak wynika z badania Pracuj.pl „Nowe oblicza pracy”. Zjawisko mobilności zawodowej osłabło na krótką chwilę z powodu wybuchu pandemii, ale szybko wróciło na wysoki poziom. Sprawdź, jak perspektywa wyższych zarobków i inne powody wpływają na to, że Polacy decydują się na zmiany w swoim życiu zawodowym.