Umowa przedwstępna – czy warto ją zawrzeć? - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Zawarcie umowy przedwstępnej o pracę to zobowiązanie pracownika oraz pracodawcy do nawiązania stosunku pracy w przyszłości. Jest to zabezpieczenie, z którego mogą skorzystać obie strony. Takie rozwiązanie stosuje się m.in. wtedy, gdy do wykonywania obowiązków na danym stanowisku konieczne jest uzyskanie przez pracownika dodatkowych kwalifikacji lub wtedy, gdy w danej chwili zawarcie umowy o pracę jest niemożliwe, np. ze względu na kilkumiesięczny okres wypowiedzenia przyszłego pracownika. Dowiedz się, jakie przepisy regulują umowę przedwstępną, a także co grozi za jej zerwanie bądź niewywiązanie się z jej zapisów.

Czego dowiesz się z artykułu?

Umowa przedwstępna – podstawa prawna i wzór dokumentu
Jak wypowiedzieć umowę przedwstępną o pracę?
Zerwanie umowy przedwstępnej – jakie są skutki?

Umowa przedwstępna – podstawa prawna i wzór dokumentu

Umowa przedwstępna o pracę jest dokumentem, którego nie przewiduje kodeks pracy, natomiast jest regulowana przed kodeks cywilny (art. 300). Jest to tzw. przyrzeczenie umowy – obie strony zobowiązują się, że w przyszłości zawrą określoną umowę, której obecne podpisanie jest z różnych przyczyn niemożliwe.

Jak powinien wyglądać wzór przedwstępnej umowy o pracę? Porozumienia zawierane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego nie mają ściśle określonej formy i treści. W umowie przedwstępnej powinny się jednak znajdować kluczowe elementy umowy przyrzeczonej (w tym przypadku umowy o pracę), tzn.:

 • rodzaj pracy,
 • miejsce jej wykonywania,
 • wysokość wynagrodzenia adekwatna do rodzaju wykonywanej pracy i kwalifikacji pracownika (z wyszczególnieniem wszystkich składników pensji),
 • wymiar czasu pracy.

W dokumencie można uwzględnić również przewidywany termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Strony nie mogą się domagać zawarcia umowy o pracę po  roku od podpisania umowy przedwstępnej, ponieważ po upływie tego czasu roszczenie wygasa.

| Dzień próbny – co z wynagrodzeniem?

Jak wypowiedzieć umowę przedwstępną o pracę?

Zawarcie umowy przedwstępnej jest wiążące dla obu stron. Ma zabezpieczyć zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Zdarza się jednak, że z przyczyn losowych chcemy skorzystać z rozwiązania umowy przedwstępnej o pracę. Czy taki sposób jej zakończenia jest w ogóle możliwy?

W teorii – jak najbardziej. Aby jednak móc skorzystać z takiej opcji, konieczne jest wcześniejsze umieszczenie na umowie przedwstępnej z pracownikiem oraz z pracodawcą specjalnego zapisu, według którego strony zobowiązują się do uznania wyznaczonego okresu rozwiązania umowy. W tym wypadku jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy przedwstępnej o pracę za porozumieniem stron.

| Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie za zakaz konkurencji przysługuje pracownikowi?

Zerwanie umowy przedwstępnej – jakie są skutki?

W wyniku różnych sytuacji zdarza się również niewywiązanie się z umowy przedwstępnej. Skutkiem takiego postępowania jest możliwość dochodzenia praw przez pracownika na drodze sądowej lub domaganie się odszkodowania (jeśli umowę zerwał pracodawca).

Odszkodowanie przysługuje również zatrudniającemu w przypadku, kiedy niedoszły pracownik nie dotrzymał warunków umowy przedwstępnej o pracę. Kara umowna za takie działania zapisana jest w dokumencie. Wysokość kary powinna być adekwatna do utraconych przez pracownika zarobków lub do kosztów poniesionych przez pracodawcę, np. w związku z przeprowadzeniem wieloetapowego procesu rekrutacyjnego. Pracownik może się domagać obniżenia kary za zerwanie umowy przedwstępnej, jeśli jej wysokość jest wygórowana. Roszczenie przedawnia się po upływie roku od zawarcia umowy.

| Pozew o zapłatę wynagrodzenia – jak dochodzić swoich praw w sądzie pracy?

 

Warto zdecydować się na zawarcie umowy przedwstępnej już w trakcie okresu wypowiedzenia w dotychczasowej pracy. Jest to bowiem gwarancja, że zatrudnienie w nowej firmie zostanie sfinalizowane w określonym czasie. Zabezpieczony jest także pracodawca, który wie, że zyska nowego, wartościowego pracownika.

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 07.02.2020
  Umowa na czas nieokreślony w pytaniach i odpowiedziach

  Z punktu widzenia pracownika umowa na czas nieokreślony jest korzystnym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia stabilne zatrudnienie. W przypadku skróconego okresu wypowiedzenia pracownikowi należy się odszkodowanie. Jakie inne prawa i obowiązki mu przysługują i jak można rozwiązać umowę na czas nieokreślony?

 • 28.10.2019
  Osobisty doradca klienta zamożnego – ile zarabia i czym się zajmuje?

  Instytucje finansowe obsługujące zamożnych klientów często oferują im szereg udogodnień i dodatkowych usług, aby nawiązać z nimi długotrwałą współpracę, która jest bardzo korzystna dla banków, funduszy, firm ubezpieczeniowych, maklerskich i innych organizacji. Jedną z form tej specjalnej opieki jest przydzielanie inwestorom osobistych doradców.

 • 26.10.2019
  Zawarcie umowy o pracę w sposób dorozumiany – ABC

  Co do zasady umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Nie oznacza to jednak, że ustalenia w innej formie są nieważne. Z zawarciem umowy o pracę w sposób dorozumiany mamy do czynienia na przykład wtedy, gdy pracodawca przedstawił nam warunki pracy na piśmie, nie doszło do podpisania dokumentu, a mimo to przystąpiliśmy do pracy.

07.02.2020
Umowa na czas nieokreślony w pytaniach i odpowiedziach

Z punktu widzenia pracownika umowa na czas nieokreślony jest korzystnym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia stabilne zatrudnienie. W przypadku skróconego okresu wypowiedzenia pracownikowi należy się odszkodowanie. Jakie inne prawa i obowiązki mu przysługują i jak można rozwiązać umowę na czas nieokreślony?

28.10.2019
Osobisty doradca klienta zamożnego – ile zarabia i czym się zajmuje?

Instytucje finansowe obsługujące zamożnych klientów często oferują im szereg udogodnień i dodatkowych usług, aby nawiązać z nimi długotrwałą współpracę, która jest bardzo korzystna dla banków, funduszy, firm ubezpieczeniowych, maklerskich i innych organizacji. Jedną z form tej specjalnej opieki jest przydzielanie inwestorom osobistych doradców.

26.10.2019
Zawarcie umowy o pracę w sposób dorozumiany – ABC

Co do zasady umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Nie oznacza to jednak, że ustalenia w innej formie są nieważne. Z zawarciem umowy o pracę w sposób dorozumiany mamy do czynienia na przykład wtedy, gdy pracodawca przedstawił nam warunki pracy na piśmie, nie doszło do podpisania dokumentu, a mimo to przystąpiliśmy do pracy.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 19.05.2022
  Motywacja materialna i niematerialna – na czym polega?

  Co skuteczniej motywuje do pracy: atrakcyjna pensja, premie i nagrody? A może przyjazna atmosfera, ciekawe zadania i możliwość samodzielnego podejmowania decyzji? Do czynników motywacyjnych należą także benefity, np. prywatna opieka medyczna czy karty sportowe. Motywatory niematerialne to m.in. elastyczny czas pracy, wyrażanie zaufania i uznania oraz tworzenie atmosfery i warunków sprzyjających rozwojowi. Warto dokładnie poznać swoje potrzeby i oczekiwania w tym zakresie, jeśli akurat szukasz pierwszej lub nowej pracy.

 • 22.04.2022
  E-sport i inne profesje dla graczy. Czy granie w gry się opłaca?

  Czy jako nastolatek chętnie angażowałeś się w granie w gry komputerowe? Być może nie wiedziałeś wtedy, że rozwijasz cenne na rynku pracy umiejętności! Zarabianie na grach to w dzisiejszych czasach całkiem popularna i realna opcja zdobywania pieniędzy. Sprawdź, jak spełnić marzenia o zarabianiu na graniu w gry i przekonaj się, czy bycie gamerem to jedyna opcja na zarabianie przez gry online.

 • 03.03.2022
  Cechy dobrego team leadera. Jak zbudować efektywny zespół i zarabiać więcej?

  Peter F. Drucker, ekspert od zarządzania, jest zdania, że Skuteczne przywództwo nie polega na wygłaszaniu przemówień ani na byciu lubianym. Przywództwo jest definiowane przez wyniki, a nie cechy*. I ma sporo racji. Team leader jest odpowiedzialny za wyniki zespołu – skuteczność dotychczasowych działań, pozyskanie nowych klientów czy zwiększenie sprzedaży. Aby to osiągnąć, musi jednak tak prowadzić zespół, by każdy jego członek chciał i miał możliwość uczestniczenia w tym procesie. Wśród cech team leadera powinny znaleźć się więc te powiązane z kompetencjami twardymi, jak i miękkimi.

19.05.2022
Motywacja materialna i niematerialna – na czym polega?

Co skuteczniej motywuje do pracy: atrakcyjna pensja, premie i nagrody? A może przyjazna atmosfera, ciekawe zadania i możliwość samodzielnego podejmowania decyzji? Do czynników motywacyjnych należą także benefity, np. prywatna opieka medyczna czy karty sportowe. Motywatory niematerialne to m.in. elastyczny czas pracy, wyrażanie zaufania i uznania oraz tworzenie atmosfery i warunków sprzyjających rozwojowi. Warto dokładnie poznać swoje potrzeby i oczekiwania w tym zakresie, jeśli akurat szukasz pierwszej lub nowej pracy.

22.04.2022
E-sport i inne profesje dla graczy. Czy granie w gry się opłaca?

Czy jako nastolatek chętnie angażowałeś się w granie w gry komputerowe? Być może nie wiedziałeś wtedy, że rozwijasz cenne na rynku pracy umiejętności! Zarabianie na grach to w dzisiejszych czasach całkiem popularna i realna opcja zdobywania pieniędzy. Sprawdź, jak spełnić marzenia o zarabianiu na graniu w gry i przekonaj się, czy bycie gamerem to jedyna opcja na zarabianie przez gry online.

03.03.2022
Cechy dobrego team leadera. Jak zbudować efektywny zespół i zarabiać więcej?

Peter F. Drucker, ekspert od zarządzania, jest zdania, że Skuteczne przywództwo nie polega na wygłaszaniu przemówień ani na byciu lubianym. Przywództwo jest definiowane przez wyniki, a nie cechy*. I ma sporo racji. Team leader jest odpowiedzialny za wyniki zespołu – skuteczność dotychczasowych działań, pozyskanie nowych klientów czy zwiększenie sprzedaży. Aby to osiągnąć, musi jednak tak prowadzić zespół, by każdy jego członek chciał i miał możliwość uczestniczenia w tym procesie. Wśród cech team leadera powinny znaleźć się więc te powiązane z kompetencjami twardymi, jak i miękkimi.