Umowa zlecenie – jakie składki ZUS? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Umowa zlecenie stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych. Zleceniodawca potrąca składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Dzięki temu wykonawca zlecenia może otrzymywać np. zasiłek chorobowy czy emeryturę.

Umowa zlecenie jako jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, a także ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie m.in. umowy agencyjnej i umowy zlecenia. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Osoba pracująca na podstawie umowy zlecenia, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu przez cały czas trwania umowy – od dnia oznaczonego jako dzień rozpoczęcia do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe obejmuje zleceniobiorcę od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem. Istnieje jednak pewien warunek: zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń (emerytalne i rentowe) musi zostać złożone w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenia. Ten obowiązek wynika z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ubezpieczenie chorobowe ustaje:

 • od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia (nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został złożony),
 • od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zlecenia.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, stopy procentowe składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe są jednakowe dla wszystkich ubezpieczonych pracowników i wynoszą odpowiednio: 9,72%, 1,5% i 2,45% podstawy wymiaru. Przykładowo, pracownik zarabiający 4000 PLN brutto, żeby poznać wysokość składek odprowadzanych na ubezpieczenie społeczne, musi wykonać działania: 4000 PLN * 9,72%, 4000 PLN * 1,5%, 4000 PLN * 2,45%.

Podane informacje wynikają z zapisów art. 6 ust. 1 pkt. 4 i art. 12 ust. 1 ustawy o z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.).    

Zbiegi umów zleceń z innymi tytułami do ubezpieczeń społecznych

Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia może jednocześnie:

 • pozostawać w stosunku pracy,
 • wykonywać drugą umowę zlecenia,
 • być rolnikiem,
 • prowadzić pozarolniczą działalność,
 • pozostawać w stosunku służby,
 • być osobą duchowną,
 • posiadać ustalone prawo do renty lub emerytury,
 • być uczniem lub studentem.

Występuje wówczas zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych. Posiadanie prawa do renty lub emerytury bądź statusu studenta lub ucznia nie jest tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym, jednak wpływa na zakres i charakter ubezpieczeń z tytułu wykonywania umowy zlecenia.  

Obowiązku ubezpieczeń społecznych nie rodzi umowa zlecenie:

 • zawarta z innym podmiotem niż pracodawca,
 • w ramach której praca nie jest wykonywana na rzecz pracodawcy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: http://www.zus.pl/pliki/poradniki/Poradnik_umowy_cywiloprawne_01.01.2016.pdf, http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad1.pdf

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 23.04.2018
  ZUS sprawdza, czy przedsiębiorcy płacą składki od umów-zleceń

  Przychód uzyskiwany z tytułu umowy-zlecenia najczęściej jest oskładkowany. Podlegając ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, możesz np. pobierać świadczenie chorobowe lub korzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje, czy pracodawcy odprowadzają składki.

 • 26.10.2017
  Umowa zlecenie – wszystko, co należy o niej wiedzieć

  Możemy pracować na podstawie umowy o pracę, którą zawiera się zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Istnieje także możliwość podpisania z zatrudniającym umowy zlecenia, regulowanej przez przepisy kodeksu cywilnego. Warto znać podobieństwa i różnice, jakie pomiędzy nimi występują.

 • 14.09.2019
  Składka wypadkowa w 2018 r. – raport ZUS

  Wysokość składki wypadkowej jest ustalana przez ZUS na podstawie informacji dotyczących niebezpiecznych zdarzeń w miejscu pracy. Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2018 r., 53,7% płatników skorzystało z obniżki składki. W przypadku 12,8% nastąpił wzrost wysokości składki. 

23.04.2018
ZUS sprawdza, czy przedsiębiorcy płacą składki od umów-zleceń

Przychód uzyskiwany z tytułu umowy-zlecenia najczęściej jest oskładkowany. Podlegając ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, możesz np. pobierać świadczenie chorobowe lub korzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje, czy pracodawcy odprowadzają składki.

26.10.2017
Umowa zlecenie – wszystko, co należy o niej wiedzieć

Możemy pracować na podstawie umowy o pracę, którą zawiera się zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Istnieje także możliwość podpisania z zatrudniającym umowy zlecenia, regulowanej przez przepisy kodeksu cywilnego. Warto znać podobieństwa i różnice, jakie pomiędzy nimi występują.

14.09.2019
Składka wypadkowa w 2018 r. – raport ZUS

Wysokość składki wypadkowej jest ustalana przez ZUS na podstawie informacji dotyczących niebezpiecznych zdarzeń w miejscu pracy. Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2018 r., 53,7% płatników skorzystało z obniżki składki. W przypadku 12,8% nastąpił wzrost wysokości składki. 

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 25.11.2020
  Ile można dorobić na emeryturze?

  Ze względu na niskie świadczenia emerytalne w naszym kraju wielu seniorów decyduje się na podjęcie pracy również na emeryturze. Niektórzy zostają na swoich starych stanowiskach, inni podejmują się drobnych zajęć na pół etatu lub umowę o dzieło. Dowiedz się, ile może dorobić emeryt, aby nie stracić praw do świadczeń.

 • 24.11.2020
  Praca jako copywriter – blaski i cienie zawodu

  Copywriter to zawód, który na polskim rynku wyodrębnił się stosunkowo niedawno. Praca dla copywritera pojawiła się wraz z rozwojem marketingu online. Gdy zwiększył się popyt na mniej nachalne reklamy, wzrosło także zapotrzebowanie na osoby, które będą tworzyć nowe treści do internetu. Zastanawiasz się, czy warto rozpocząć karierę jako copywriter freelancer lub copywriter w agencji reklamowej? Możliwość ciągłego rozwoju i elastyczność to tylko niektóre zalety tej profesji. Niestety, pisanie tekstów na zlecenie wiąże się także z kilkoma minusami.

 • 22.11.2020
  Jak zostać dietetykiem?

  Praca po dietetyce polega na pomocy osobom, które chcą zredukować wagę, osiągać lepsze wyniki w sporcie, poprawić swoje samopoczucie czy zminimalizować ryzyko wystąpienia określonych chorób. Aby układać diety i doradzać klientom, dietetyk powinien posiadać profesjonalne przygotowanie. Zdobywa się je w trakcie studiów i kursów specjalistycznych. W pracy dietetyka liczą się także predyspozycje i pasja. Zobacz, czym zajmuje się dietetyk, jak nim zostać i jakie są zarobki dietetyka.

25.11.2020
Ile można dorobić na emeryturze?

Ze względu na niskie świadczenia emerytalne w naszym kraju wielu seniorów decyduje się na podjęcie pracy również na emeryturze. Niektórzy zostają na swoich starych stanowiskach, inni podejmują się drobnych zajęć na pół etatu lub umowę o dzieło. Dowiedz się, ile może dorobić emeryt, aby nie stracić praw do świadczeń.

24.11.2020
Praca jako copywriter – blaski i cienie zawodu

Copywriter to zawód, który na polskim rynku wyodrębnił się stosunkowo niedawno. Praca dla copywritera pojawiła się wraz z rozwojem marketingu online. Gdy zwiększył się popyt na mniej nachalne reklamy, wzrosło także zapotrzebowanie na osoby, które będą tworzyć nowe treści do internetu. Zastanawiasz się, czy warto rozpocząć karierę jako copywriter freelancer lub copywriter w agencji reklamowej? Możliwość ciągłego rozwoju i elastyczność to tylko niektóre zalety tej profesji. Niestety, pisanie tekstów na zlecenie wiąże się także z kilkoma minusami.

22.11.2020
Jak zostać dietetykiem?

Praca po dietetyce polega na pomocy osobom, które chcą zredukować wagę, osiągać lepsze wyniki w sporcie, poprawić swoje samopoczucie czy zminimalizować ryzyko wystąpienia określonych chorób. Aby układać diety i doradzać klientom, dietetyk powinien posiadać profesjonalne przygotowanie. Zdobywa się je w trakcie studiów i kursów specjalistycznych. W pracy dietetyka liczą się także predyspozycje i pasja. Zobacz, czym zajmuje się dietetyk, jak nim zostać i jakie są zarobki dietetyka.