Urlop szkoleniowy – kiedy pracodawca powinien Ci go udzielić? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Do udzielenia urlopu szkoleniowego zobowiązany jest pracodawca, który zgodził się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika lub sam zainicjował tego typu działania. Na długość urlopu wpływa rodzaj egzaminu, do jakiego będzie przystępować osoba uzupełniająca swoją wiedzę oraz umiejętności. 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - definicja

Zgodnie z art. 1031 § 1 kodeksu pracy podnoszenie kwalifikacji zawodowych to zdobywanie albo uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności przez pracownika za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywy. Ułatwianie osobom zatrudnionym w firmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest obowiązkiem pracodawcy, co wynika bezpośrednio z art. 17.

Należny urlop szkoleniowy – w jakim przypadku?

Urlopu szkoleniowego powinien udzielić pracodawca, który zainicjował lub wyraził zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika. Świadczy o tym art. 1031 § 2 pkt 1 kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe (czyli zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą) przysługuje urlop szkoleniowy.

Dlaczego warto brać udział w szkoleniach?

Prawa uczącego się pracownika

Pracownikowi, który dokształca się z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy, przysługuje prawo do zwolnienia z całości albo części dnia pracy, by uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach i punktualnie na nie przybyć. Wynika to z art. 1031 § 2 pkt 2 kodeksu pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego oraz czas zwolnienia z pełnego dnia pracy lub jego części.

Wymiar urlopu szkoleniowego

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni będące dla pracownika dniami pracy. Jego długość jest uzależniona od rodzaju egzaminu, do którego przystępuje dana osoba. Na podstawie art. 1032 § 1 kodeksu pracy wynosi ona:

 • 6 dni – jeżeli pracownik przystępuje do egzaminów eksternistycznych;
 • 6 dni – jeżeli pracownik przystępuje do egzaminu maturalnego;
 • 6 dni – jeżeli pracownik przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • 21 dni (w ostatnim roku studiów) – w celu przygotowania pracy dyplomowej, a także przygotowania się oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Czy pracodawca może ponosić koszty kształcenia?

Pracodawca może udzielić wsparcia finansowego pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę oraz umiejętności, np. w postaci pokrycia kosztów nauki, przejazdów, zakwaterowania i materiałów szkoleniowych. Wynika to z art. 1033 kodeksu pracy.

Urlop bezpłatny na szkolenie

Jeżeli podnoszenie kwalifikacji zawodowych nie odbywa się z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy, to kształcącemu się pracownikowi nie przysługuje urlop szkoleniowy. Mimo to może on zostać zwolniony z części lub całości dnia pracy - bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Innym rozwiązaniem jest udzielenie urlopu bezpłatnego przez pracodawcę -w wymiarze ustalonym na drodze porozumienia między uczącą się osobą a szefem.

 Powyższe ustalenia wynikają z art. 1036 kodeksu pracy. 

Szkolenie poza godzinami pracy – obowiązek czy przywilej?

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 31.10.2019
  Urlop macierzyński: fakty i mity

  Kobieta zatrudniona na podstawie umowy o pracę musi wykorzystać minimum 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po urodzeniu dziecka. Na czas trwania przysługującego urlopu wpływa liczba urodzonych dzieci. Przedstawiamy fakty i rozwiewamy mity dotyczące urlopu macierzyńskiego.

 • 28.09.2019
  Praca podczas urlopu – czy jej wykonywanie jest dozwolone?

  Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, który powinien być przeznaczony na regenerację. W przepisach nie ma informacji na temat braku możliwości wykonywania obowiązków pracowniczych podczas urlopu, natomiast znajduje się tam wzmianka o zakazie konkurencji. Zgodnie z kodeksem pracy możliwa jest praca na rzecz innego pracodawcy w trakcie urlopu bezpłatnego. 

31.10.2019
Urlop macierzyński: fakty i mity

Kobieta zatrudniona na podstawie umowy o pracę musi wykorzystać minimum 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po urodzeniu dziecka. Na czas trwania przysługującego urlopu wpływa liczba urodzonych dzieci. Przedstawiamy fakty i rozwiewamy mity dotyczące urlopu macierzyńskiego.

28.09.2019
Praca podczas urlopu – czy jej wykonywanie jest dozwolone?

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, który powinien być przeznaczony na regenerację. W przepisach nie ma informacji na temat braku możliwości wykonywania obowiązków pracowniczych podczas urlopu, natomiast znajduje się tam wzmianka o zakazie konkurencji. Zgodnie z kodeksem pracy możliwa jest praca na rzecz innego pracodawcy w trakcie urlopu bezpłatnego. 

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 15.07.2020
  Zarobki a zdolność kredytowa

  Sprawdzenie zdolności kredytowej jest pierwszym krokiem w procesie kupna mieszkania lub domu. Pracownicy banku, zanim wypłacą Ci pieniądze, dokładnie zweryfikują, czy według ich zasad będziesz w stanie spłacać raty w ustalonej wysokości. Zanim wybierzesz się do placówki, dowiedz się, jakie kryteria będą brane pod uwagę, i oblicz zdolność kredytową na własną rękę. W różnych bankach wymogi mogą być nieco inne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie oszacować wysokość ewentualnego kredytu.

 • 14.07.2020
  Czy ambitni zarabiają więcej?

  Ambicja – to ona sprawia, że ciągle chcesz od życia więcej, pragniesz zdobywać kolejne szczyty kariery zawodowej i nie spoczywasz na laurach. Ale to także ona bywa powodem tego, że mocniej przeżywasz niepowodzenia w pracy i czasami czujesz zmęczenie ciągłym dążeniem do doskonałości. Pracodawcy w większości ją cenią, ale czy ambicja jest też warunkiem zarabiania dobrych pieniędzy? A może warto sobie odpuścić ciągły pęd, bo w gruncie rzeczy nie ma ona związku z wysokością Twojej pensji? Przeczytaj, aby się dowiedzieć!

 • 06.04.2020
  Zarządzanie czasem w pracy – jak zwiększyć efektywność i zarobki?

  Jeśli chcesz wykonywać zadania sprawniej i efektywniej, sięgnij po sprawdzone techniki. Czas jest zasobem, którego nie można odzyskać, dlatego tak ważne jest, by umieć dobrze go wykorzystywać. Zastosuj na przykład metodę ALPEN, prawo Parkinsona albo koncepcję SMART. A na początek… „zjedz tę żabę”!

15.07.2020
Zarobki a zdolność kredytowa

Sprawdzenie zdolności kredytowej jest pierwszym krokiem w procesie kupna mieszkania lub domu. Pracownicy banku, zanim wypłacą Ci pieniądze, dokładnie zweryfikują, czy według ich zasad będziesz w stanie spłacać raty w ustalonej wysokości. Zanim wybierzesz się do placówki, dowiedz się, jakie kryteria będą brane pod uwagę, i oblicz zdolność kredytową na własną rękę. W różnych bankach wymogi mogą być nieco inne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie oszacować wysokość ewentualnego kredytu.

14.07.2020
Czy ambitni zarabiają więcej?

Ambicja – to ona sprawia, że ciągle chcesz od życia więcej, pragniesz zdobywać kolejne szczyty kariery zawodowej i nie spoczywasz na laurach. Ale to także ona bywa powodem tego, że mocniej przeżywasz niepowodzenia w pracy i czasami czujesz zmęczenie ciągłym dążeniem do doskonałości. Pracodawcy w większości ją cenią, ale czy ambicja jest też warunkiem zarabiania dobrych pieniędzy? A może warto sobie odpuścić ciągły pęd, bo w gruncie rzeczy nie ma ona związku z wysokością Twojej pensji? Przeczytaj, aby się dowiedzieć!

06.04.2020
Zarządzanie czasem w pracy – jak zwiększyć efektywność i zarobki?

Jeśli chcesz wykonywać zadania sprawniej i efektywniej, sięgnij po sprawdzone techniki. Czas jest zasobem, którego nie można odzyskać, dlatego tak ważne jest, by umieć dobrze go wykorzystywać. Zastosuj na przykład metodę ALPEN, prawo Parkinsona albo koncepcję SMART. A na początek… „zjedz tę żabę”!