Uznanie przełożonego – jak je zdobyć i wykorzystać w pracy?

Dobre zarobki, pozapłacowe świadczenia i premie – takie wyrazy uznania za dobrze wykonaną pracę są mile widziane przez chyba każdego pracownika. Dla wielu osób liczą się nie tylko atrakcyjne warunki pracy, ale też aprobata przełożonego. Uznanie ze strony szefa doskonale motywuje i otwiera możliwości rozwoju.

Co robić, by zasłużyć na uznanie przełożonego?

Ilu pracodawców, tyle opinii na temat tego, jaki powinien być idealny pracownik. Istnieje jednak zbiór cech, które w oczach większości przełożonych są bardzo pożądane i powodują, że osoba, która je posiada, jest postrzegana jako zasługująca na wyróżnienie. Szczególnie istotne są:

  • umiejętność pracy w grupie i umiejętność rozwiązywania konfliktów – osoba, która to potrafi, jest postrzegana jako lider, przez co budzi szacunek i zaufanie współpracowników,
  • posiadanie wysokich kompetencji, chęć nauki i otwartość na wiedzę, umiejętności niezbędne na danym stanowisku – duże ambicje świadczą o motywacji pracownika,
  • sumienność i rzetelność – pracownik, na którego można liczyć i któremu można ze spokojem powierzać realizację nawet bardzo wymagających i pilnych zadań, to dla każdego pracodawcy prawdziwy skarb,
  • wysoka kultura osobista i doskonale rozwinięte zdolności interpersonalne – pracownicy, którzy są mili, uprzejmi, taktowni i nie stwarzają sytuacji konfliktowych, tworzą dobrą atmosferę w miejscu pracy, a ta – jak wiadomo – jest bardzo potrzebna, by firma mogła dobrze funkcjonować,

8 sposobów na to, jak zjednywać sobie współpracowników

  • profesjonalizm w podejściu do obowiązków zawodowych – pracownik, który potrafi sam właściwie ustalić sobie priorytety i ich przestrzegać, jest w oczach pracodawcy osobą godną zaufania, a przez to zasługującą na to, by być angażowaną do zaawansowanych, wymagających projektów.

Uznanie przełożonego – jakie korzyści może osiągnąć dzięki temu pracownik? 

Wyrazy uznania za pracę mogą przybierać bardzo różne formy, ale jedno jest pewne – posiadanie poważania u przełożonego może przynieść same korzyści pracownikowi. Osoba, która doskonale wywiązuje się z powierzonych obowiązków, może liczyć nie tylko na gratyfikacje pieniężne, ale też ciekawe propozycje rozwoju. Jeśli pracodawca dostrzeże w swoim podwładnym potencjał, to bardzo prawdopodobne, że zechce wspomóc go w rozwoju kompetencji i umiejętności choćby poprzez zaproponowanie mu atrakcyjnych, wartościowych szkoleń czy dofinansowania kursów. Pracownik, który czuje wsparcie szefa, jest lepiej zmotywowany do pracy. Śmielej i pewniej występuje z inicjatywą i przedstawia własne propozycje dotyczące na przykład usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Skup się na kompetencjach znajdziesz pracę