W którym województwie zarabia się najlepiej?

W 2017 r. najwyższe zarobki otrzymywali mieszkańcy Mazowsza. 5500 zł brutto - tyle wynosiło tam przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Pensje były wysokie także na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. IT, bankowość i konsulting – to branże, w których można było liczyć na atrakcyjne perspektywy finansowe.  

Zarobki w poszczególnych regionach

Lokalizacja firmy to jeden z kluczowych czynników kształtujących wysokość płac. Duże znaczenie ma potencjał inwestycyjny, który jest największy na takich obszarach:

1. Województwo mazowieckie – 5500 zł brutto

Najlepiej opłacane specjalizacje to:

 • IT – rozwój oprogramowania – architektura:13 500 zł brutto
 • IT – rozwój oprogramowania - zarządzanie projektem: 9500 zł brutto
 • Doradztwo / konsulting - IT / telekomunikacja: 9000 zł brutto

2. Województwo dolnośląskie – 4900 zł brutto

Najlepiej opłacane specjalizacje to:

 • IT – rozwój oprogramowania – architektura: 13 000 zł brutto
 • IT – rozwój oprogramowania - zarządzanie projektem: 8000 zł brutto
 • Marketing – zarządzanie produktem: 8000 zł brutto

3. Województwo małopolskie – 4700 zł brutto

Najlepiej opłacane specjalizacje to:

 • IT – rozwój oprogramowania – architektura:11 500 zł brutto
 • Bankowość – zarządzanie projektem: 9000 zł brutto
 • IT – rozwój oprogramowania - zarządzanie projektem: 8500 zł brutto

4. Województwo pomorskie – 4600 zł brutto

Najlepiej opłacane specjalizacje to:

 • IT – rozwój oprogramowania – architektura: 13 000 zł brutto
 • Badania i rozwój – Business Intelligence / Data Warehouse: 8500 zł brutto
 • IT – rozwój oprogramowania - zarządzanie projektem: 8000 zł brutto

5. Województwo wielkopolskie – 4500 zł brutto

Najlepiej opłacane specjalizacje to:

 • IT – rozwój oprogramowania – architektura: 10 500 zł brutto
 • IT – rozwój oprogramowania - zarządzanie projektem: 7500 zł brutto
 • Inżynieria – zarządzanie projektem: 7000 zł brutto

Bezrobocie w Polsce

W regionach, w których można liczyć na najatrakcyjniejsze zarobki, zwykle występują najmniejsze problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Pod koniec lipca 2018 r. najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Wielkopolsce – wynosiła ona 3,3%. W Małopolsce i na Pomorzu wskaźnik był równy 4,8%, na Mazowszu – 5,1%, a na Dolnym Śląsku – 5,2%. Tak wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej.

https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/bezrobocie-rejestrowane-w-polsce/rok-2018/

Umowy cywilnoprawne i umowa o pracę – kwota netto

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia podawana jest zwykle w kwocie brutto. Aby otrzymać pensję „na rękę”, należy pensję brutto pomniejszyć o składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysokość potrąceń zależy m.in. od podstawy zatrudnienia. Najwyższa jest w przypadku umowy o pracę. Składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne stanowią 13,71% pensji brutto, a zaliczka na podatek dochodowy – zwykle 18,32% płacy brutto.

Drugi próg podatkowy z perspektywy pracownika

Wynagrodzenie zleceniobiorców nie musi być pomniejszane o dobrowolną składkę chorobową, a w przypadku studentów – nie potrąca się również innych składek. Przychód z tytułu umowy o dzieło nie jest ozusowany.

Czy wykonawcy dzieła przysługuje ubezpieczenie?

Aby ustalić wysokość wynagrodzenia „na rękę” w zależności od rodzaju umowy, skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.

Dobra pensja daje szczęście, bo…