W tych zawodach zarobisz ponad... 12 tys. zł

Na wysokie zarobki, sięgające ponad 12 tys. zł, mogą liczyć w Polsce specjaliści z różnych obszarów – m.in. IT, HR, finanse i logistyka. Dobrze opłacani są w szczególności dyrektorzy i menadżerowie związani z wybraną branżą. Osoby na tych stanowiskach powinny odznaczać się umiejętnością analitycznego myślenia, zaangażowaniem i chęcią poszerzania swojej wiedzy.

Istnieją specjalności, w których na wysokie zarobki można liczyć już na samym początku drogi zawodowej. 

Czy tylko w obszarze IT można liczyć na atrakcyjne zarobki? Raport Pracuj.pl

Zazwyczaj jednak, aby dojść do wynagrodzenia sięgającego 12 tys. zł i więcej, trzeba lat doświadczenia i sukcesywnego wspinania się po szczeblach kariery. Ten poziom zarobków zdobywają między innymi:

  • Dyrektor ds. IT – 20,5 tys. zł brutto

Do głównych zadań dyrektora ds. IT należy inicjowanie, opracowywanie oraz wdrażanie strategii rozwoju informatycznego przedsiębiorstwa, a także nadzór nad istniejącym już i funkcjonującym w firmie oprogramowaniem. W tym zawodzie istotna jest nie tylko fachowa wiedza, ale też doskonała znajomość języka angielskiego i umiejętność zarządzania zespołem. 

  • Dyrektor Logistyki – 17 tys. zł brutto

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie łańcucha dostaw w firmie. Do codziennych zadań dyrektora logistyki należy między innymi zarządzanie gospodarką magazynową i terminowością dostaw, a także prowadzenie rozmów z dostawcami i kontrahentami. Ważna jest wiedza z zakresu ekonomii, transportu i logistyki oraz umiejętność zarządzania zespołem. 

  • Kierownik Kontrolingu – 14,5 tys. zł brutto

Kierownicze stanowisko w dziedzinie kontrolingu mogą zajmować osoby posiadające fachową wiedzę z ekonomii, finansów, ubezpieczeń czy informatyki. W zakres obowiązków wchodzi np. opracowywanie okresowych planów finansowych, tworzenie analiz finansowych oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem budżetu.  

  • HR manager – 13 tys. zł brutto

Manager działu personalnego jest wysoko ceniony na rynku pracy. Zakres obowiązków jest dość szeroki i obejmuje przede wszystkim dbanie o rozwój kompetencji, wiedzy i umiejętności pracowników firmy, między innymi poprzez organizowanie szkoleń. Od kandydatów na to stanowisko wymaga się wykształcenia wyższego, np. ekonomicznego, związanego z zarządzaniem i marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi itp. Dużą rolę odgrywają doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Źródło danych: serwis zarobki.pracuj.pl. Przedstawiono przeciętne miesięczne wynagrodzenia (mediana), co oznacza, że połowa osób na danym stanowisku zarabia powyżej, a połowa poniżej wskazanej kwoty.

Kwota wypłaty brutto a koszty pracodawcy 

Kwota brutto widniejąca na umowie nie stanowi wszystkich kosztów, jakie w związku z zatrudnieniem ponosi pracodawca. Oprócz przychodu pracownika, musi on też częściowo opłacić składki emerytalną i rentową oraz – już w całości – wypadkową, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Więcej dowiesz się na stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

Aby otrzymywać wymarzone zarobki, należy się rozwijać. Co pozwala osiągać cele zawodowe?