Wielkość luki płacowej i zapobieganie dyskryminacji

Luka płacowa, czyli nierówność w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn zajmujących podobne stanowiska, jest zjawiskiem bardzo niepożądanym. Instytucje państwowe w porozumieniu z przedsiębiorcami pracują nad wprowadzeniem takich narzędzi, które pomogą pracodawcom w kreowaniu sprawiedliwej i transparentnej polityki płacowej. 

O luce wynagrodzenia mówi się coraz głośniej i częściej, dzięki czemu problem nierówności w poziomie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn przedostał się do społecznej świadomości. Choć dysproporcje w zarobkach pracowników obu płci nadal są obecne, to chęć i zaangażowanie przedsiębiorców w działania prowadzące do zmiany polityki płacowej pozwalają wierzyć, że w niedalekiej przyszłości o wysokości zarobków będą decydowały wyłącznie kompetencje, doświadczenie i profesjonalizm.

Skąd bierze się luka płacowa?

Na powstawanie luki płacowej w poszczególnych branżach wpływ może mieć wiele czynników. Niejednokrotnie to obiektywne aspekty decydują o dużych różnicach w zarobkach. Mogą one wynikać między innymi ze specyfiki zawodu, profilu zatrudnienia, doświadczenia czy wreszcie stażu pracy i tego, czy jest się zatrudnionym na cały etat, czy też wykonuje się swoje obowiązki zawodowe w niepełnym wymiarze czasu. Kobiety, które decydują się na łączenie obowiązków zawodowych z macierzyństwem i prowadzeniem domu, nierzadko mogą poświęcić pracy zarobkowej mniej czasu niż mężczyźni. Częściej też korzystają z długich urlopów: macierzyńskich i wychowawczych. Mówiąc o luce płacowej, warto więc pamiętać, że jest to zjawisko bardzo złożone

Kobiety stają na rzęsach, ale potrzebują wsparcia na trzech poziomach

Jak wyglądają statystyki?

Kobiety w Polsce zarabiają średnio o 700 zł mniej niż mężczyźni. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Procentowe różnice w zarobkach, w zależności od przyjętej metodologii obliczeń i doboru danych, wynoszą od 7 do nawet 18,5 proc. na niekorzyść pań. Mimo tak dużych dysproporcji, na tle innych krajów europejskich Polska wcale nie wypada źle. Europejski Urząd Statystyczny wyliczył, że różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn, jeśli chodzi o stawkę godzinową brutto w całej gospodarce, wynosi 7,7 proc., co w porównaniu ze średnią unijną, wynoszącą 16,7 proc., rzeczywiście można uznać za niezły wynik. 

Jak zapobiegać dyskryminacji?

Zapobieganie dyskryminacji płacowej to zadanie złożone i wymagające od przedsiębiorców wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu firm. Powinny one zakładać:

  • stworzenie takich warunków, by kobiety mogły bez problemu łączyć rolę pracownika i matki;
  • dbanie o parytety, szczególnie na wyższych stanowiskach;
  • wprowadzenie elastycznego czasu pracy i narzędzi umożliwiających wykonywanie części obowiązków zawodowych w trybie zdalnym.

Czy uda się zlikwidować lukę płacową?

W ograniczeniu zjawiska, jakim jest luka płacowa, dużą rolę mają też do odegrania same kobiety. Wiara we własne siły i możliwości, konsekwentne działanie i świadomość swoich praw są w tym procesie nieodzowne.