Windykator terenowy – kim jest i jakie ma uprawnienia?

Windykator terenowy jest często mylnie utożsamiany z komornikiem, gdy tymczasem jego uprawnienia i zakres obowiązków są o wiele mniejsze niż w przypadku sądowego egzekutora długów. Jego głównym zadaniem jest przekonanie dłużnika do uregulowania swoich zobowiązań finansowych na drodze polubownych negocjacji.

Kto może zostać windykatorem terenowym?

Aby móc wykonywać zawód windykatora terenowego, nie trzeba posiadać żadnego konkretnego wykształcenia. O wiele istotniejsze są specyficzne cechy osobowości i charakteru. Idealny windykator terenowy to osoba, która:

  • jest komunikatywna i kontaktowa oraz empatyczna – te cechy są pomocne w nawiązaniu odpowiedniej relacji z dłużnikiem i przekonaniu go do przyjęcia zaproponowanego przez windykatora planu spłaty swoich zobowiązań;

5 sposobów na rozwijanie komunikatywności

  • jest stanowcza i konsekwentna – posiadanie takich cech jest konieczne w przypadku windykatorów, szczególnie jeśli mają oni w swojej pracy do czynienia z dłużnikami, którzy chcą jak najbardziej odwlec termin spłaty długu albo wręcz próbują całkowicie uchylić się od tego obowiązku;
  • zna przepisy prawa i działa zgodnie z nimi – środki i uprawnienia, jakimi w swojej pracy dysponuje windykator, są bardzo ograniczone. Jego rola ogranicza się właściwie tylko do prowadzenia negocjacji w imieniu wierzyciela i tylko od jego umiejętności w tym zakresie zależy, czy jest w stanie skutecznie egzekwować spłatę długu. 

Co może, a czego nie może zrobić windykator terenowy?

Gdyby porównać uprawnienia windykatora terenowego i komornika, to okazałoby się, że łączy je tylko jedna rzecz – w obu tych zawodach możliwe jest prowadzenie negocjacji z dłużnikiem. O wiele większy jest zbiór tego, czego windykatorowi terenowemu pod żadnym pozorem robić nie wolno. Wbrew powszechnej opinii osoba wykonująca ten zawód nie ma prawa wejść do mieszkania bez zgody dłużnika (nawet w asyście policji) ani zająć części jego wynagrodzenia bądź innego świadczenia, takiego jak renta czy emerytura. Nie ma też możliwości, by windykator przeprowadził eksmisję osoby zadłużonej, zajął jej konto bankowe czy pobierał dodatkowe opłaty z tytułu zadłużenia. Jeśli windykator przekroczy swoje uprawnienia, musi liczyć się z tym, że osoba zadłużona może złożyć na niego skargę do Komisji Nadzoru Finansowego lub zażalenie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Liczne case study przykłady pokazują, dobrze przeprowadzone negocjacje z dłużnikiem przynoszą oczekiwane efekty.

Zarobki windykatorów terenowych

Jak wynika z danych Pracuj.pl, mediana zarobków na stanowisku windykatora terenowego wynosi 5,3 tys. zł brutto. Oznacza to, że połowa badanych pracowników otrzymuje wyższe, a połowa niższe wypłaty.

Windykator Terenowy

Zawód windykatora wiąże się ze sporymi wyzwaniami. Aby się przekonać, czy ma się do niego predyspozycje, warto zasięgnąć opinii ekspertów.