Wszystko, co musisz wiedzieć, zanim wybierzesz zawód geodety

Praca geodety polega na dokonywaniu pomiarów i wyznaczaniu granic działek, placów budowy itd. Aby wykonywać ten zawód, należy zdobyć kwalifikacje. 4400 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosiła przeciętna miesięczna pensja geodety.  

Uprawnienia zawodowe

Geodeta to zawód regulowany – aby podjąć pracę na tym stanowisku, trzeba ukończyć studia inżynierskie lub technikum i przejść postępowanie przed Komisją Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Komisja stwierdza, czy kandydat spełnia wymagania wskazane w art. 44 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Pierwsza część postępowania polega na analizie dokumentów. Na kolejnym etapie zdaje się egzamin. Treść pytań zależy od zakresu uprawnień, o które ubiega się kandydat (np. geodezyjna obsługa inwestycji, fotogrametria i teledetekcja, rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych). Wykaz aktów prawnych, których znajomość jest weryfikowana w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, znajdziesz tutaj.     

Możliwość wykonywania zawodu zależy nie tylko od uprawnień. Ważny jest również stan zdrowia. Osoby, które cierpią na dolegliwości, takie jak daltonizm, lęk przestrzeni (agorafobia) lub ograniczenie sprawności motorycznej, nie otrzymają kwalifikacji.

Geodeta – perspektywy zatrudnienia

Firmy geodezyjne, urzędy, agencje rozwoju rolnictwa, biura architektoniczne oraz przedsiębiorstwa budowlane i wydobywcze – osoby specjalizujące się w geodezji mają szerokie możliwości zatrudnienia. Geodeta wykonuje pomiary, a także sporządza wyrysy, m.in. do ksiąg wieczystych. W tej pracy niezbędne są nie tylko uprawnienia, ale również predyspozycje i cechy, jak np. dokładność, zaangażowanie i odpowiedzialność. Pracodawcy oczekują również analitycznego myślenia, zdolności matematycznych i umiejętności wykonywania rysunku technicznego. Rozwój zawodowy gwarantuje atrakcyjne perspektywy finansowe.    

Pensja geodety

4400 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosiła mediana płac na stanowisku: geodeta. Pracownicy mogli liczyć także na benefity, tzn. dostęp do prywatnej opieki medycznej (12%), służbowy samochód do celów prywatnych (12%), ubezpieczenie na życie (9%) i służbowy telefon do celów prywatnych (9%). Asystent geodety zarabiał przeciętnie 3300 zł brutto miesięcznie. Osoby pełniące tę funkcję otrzymywały także świadczenia pozapłacowe, np.: dofinansowanie zajęć sportowych (11%), służbowy samochód do celów prywatnych (10%), dostęp do prywatnej opieki medycznej (9%) oraz służbowy telefon do celów prywatnych (9%). Zdobywanie doświadczenia na tym stanowisku umożliwia uzyskanie uprawnień zawodowych, a w dalszej perspektywie – pracę na samodzielnym stanowisku. Ubiegając się o posadę asystenta, warto wiedzieć, że w 2017 r. zaledwie 20% zatrudnionych wykonywało obowiązki na podstawie umowy o pracę. Tak wynika z analizy ok. 360 tys. ankiet wypełnionych przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska.

Zarobki geodety