Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat outsourcingu kadrowo-płacowego - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Outsourcing kadrowo-płacowy to powierzenie zewnętrznej firmie obowiązków związanych z obsługą kadr i płac. Takie rozwiązanie sprawia, że w przedsiębiorstwie nie muszą być zatrudnieni specjaliści zajmujący się na przykład naliczaniem wynagrodzeń czy planowaniem szkoleń z zakresu BHP. Firma przetwarzająca dane musi zobowiązać się do zachowania ich w tajemnicy. 

Outsourcing kadrowo-płacowy – co to takiego?

Outsourcing kadrowo-płacowy polega na zleceniu zewnętrznej firmie wykonywania usług dotyczących kadr oraz płac. Dzięki temu pracodawca może zrezygnować ze stanowisk administracyjnych w swojej firmie, a co za tym idzie – doprowadzić do redukcji kosztów. Przy tego typu rozwiązaniu nie musi on przeznaczać środków finansowych na szkolenie pracowników zajmujących się kadrami i płacami (np. specjalisty ds. kadr i płac czy specjalisty ds. HR) ani na oprogramowanie niezbędne do realizowania zadań administracyjnych.

Zakres obowiązków specjalisty ds. kadr i płac

Outsourcing kadrowy – co wchodzi w jego zakres?

Zadania realizowane w ramach outsourcingu kadrowego to m.in.:

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników przedsiębiorstwa;
 • sprawdzanie ważności szkoleń m.in. z zakresu BHP;
 • organizowanie szkoleń dla pracowników;
 • przygotowywanie różnego rodzaju dokumentów, np. umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz świadectw pracy;
 • sporządzanie skierowań na badania lekarskie – wstępne, okresowe, a także kontrolne;
 • monitorowanie czasu pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie;
 • sporządzanie instrukcji oraz rozporządzeń;
 • sporządzanie raportów i sprawozdań.

Jakie zadania realizowane są w ramach outsourcingu płacowego? 

Outsourcing płacowy obejmuje m.in. następujące zadania:

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem nie tylko przepisów prawa, ale również regulaminu pracy;
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach;
 • przygotowywanie listy płac;
 • sporządzanie pasków płacowych;
 • przygotowywanie dokumentów podatkowych;
 • wypłacanie wynagrodzenia pracownikom przedsiębiorstwa;
 • pobieranie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne;
 • przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych, a także dostarczanie ich do ZUS;
 • obliczanie zasiłków i wynagrodzenia chorobowego.

Wynagrodzenie za pracę – pytania i odpowiedzi

Outsourcing kadrowo-płacowy a ochrona danych osobowych

Według art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych obróbka danych przez podmiot przetwarzający (w tym przypadku firmę outsourcingową) odbywa się na podstawie umowy wiążącej go z administratorem (pracodawcą zlecającym zewnętrznej firmie obsługę kadr i płac). W dokumencie powinny być określone: przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter oraz cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których te dane dotyczą. W umowie muszą być również zawarte prawa i obowiązki administratora. Z art. 28 ust. 3 lit. b wynika, że firma outsourcingowa ma obowiązek zapewnić, by osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy. Może również upewnić się, że osoby te podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 06.09.2019
  Jesteś uczciwie wynagradzany? Sprawdź i porównaj

  Choć wolontariat czy darmowe praktyki przynoszą wiele korzyści, kwestie finansowe prędzej czy później zaczynają nabierać coraz większego znaczenia. Przygotowując się do negocjowania wynagrodzenia, warto mieć świadomość, jakie stawki obowiązują w konkretnych branżach i specjalizacjach. Porównywarka zarobków Pracuj.pl pomoże Ci ocenić, czy kwota oferowana przez zatrudniającego jest adekwatna – nie tylko do Twoich oczekiwań, ale również do doświadczenia i kwalifikacji. 

 • 02.08.2019
  Zerowy PIT dla pracowników do 26. roku życia

  Od 1 sierpnia 2019 r. część pracujących osób, które nie ukończyły 26 lat, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzięki temu wynagrodzenia netto uzyskiwane przez tę grupę pracowników będą wyższe.    

06.09.2019
Jesteś uczciwie wynagradzany? Sprawdź i porównaj

Choć wolontariat czy darmowe praktyki przynoszą wiele korzyści, kwestie finansowe prędzej czy później zaczynają nabierać coraz większego znaczenia. Przygotowując się do negocjowania wynagrodzenia, warto mieć świadomość, jakie stawki obowiązują w konkretnych branżach i specjalizacjach. Porównywarka zarobków Pracuj.pl pomoże Ci ocenić, czy kwota oferowana przez zatrudniającego jest adekwatna – nie tylko do Twoich oczekiwań, ale również do doświadczenia i kwalifikacji. 

02.08.2019
Zerowy PIT dla pracowników do 26. roku życia

Od 1 sierpnia 2019 r. część pracujących osób, które nie ukończyły 26 lat, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzięki temu wynagrodzenia netto uzyskiwane przez tę grupę pracowników będą wyższe.    

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 02.12.2019
  Jak przygotować się do rozmowy o podwyżce?

  Doskonałe wyniki w pracy, uzyskanie kwalifikacji, objęcie wyższego stanowiska i przyjęcie dodatkowych obowiązków albo lepsza sytuacja finansowa firmy – to tylko kilka najczęstszych powodów przyznawania podwyżek pracownikom. Aby przekonać szefa do decyzji o podwyższeniu wynagrodzenia, można skorzystać z metody ujęcia argumentów w trzech punktach. Każdy z nich powinien skupiać się na konkretnych osiągnięciach.

 • 06.11.2019
  Co warto wiedzieć o płacy minimalnej w 2020 r.?

  2600 zł brutto – tyle w 2020 r. wyniesie płaca minimalna przysługująca pracownikom etatowym. Podwyżki będą dotyczyć także zleceniobiorców. Najniższa stawka godzinowa wzrośnie do 17 zł brutto. 

 • 05.11.2019
  Wypalenie zawodowe w klasyfikacji chorób - co to oznacza dla pracowników?

  WHO zamierza wpisać burn-out do nowej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD). Nowe regulacje wejdą w życie w 2022 r. Wypalenie nie zostało jednak uznane za jednostkę chorobową, ale za jeden z czynników wpływających na stan zdrowotny. To oznacza, że „wypalony” pracownik nie otrzyma automatycznie zwolnienia lekarskiego. 

02.12.2019
Jak przygotować się do rozmowy o podwyżce?

Doskonałe wyniki w pracy, uzyskanie kwalifikacji, objęcie wyższego stanowiska i przyjęcie dodatkowych obowiązków albo lepsza sytuacja finansowa firmy – to tylko kilka najczęstszych powodów przyznawania podwyżek pracownikom. Aby przekonać szefa do decyzji o podwyższeniu wynagrodzenia, można skorzystać z metody ujęcia argumentów w trzech punktach. Każdy z nich powinien skupiać się na konkretnych osiągnięciach.

06.11.2019
Co warto wiedzieć o płacy minimalnej w 2020 r.?

2600 zł brutto – tyle w 2020 r. wyniesie płaca minimalna przysługująca pracownikom etatowym. Podwyżki będą dotyczyć także zleceniobiorców. Najniższa stawka godzinowa wzrośnie do 17 zł brutto. 

05.11.2019
Wypalenie zawodowe w klasyfikacji chorób - co to oznacza dla pracowników?

WHO zamierza wpisać burn-out do nowej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD). Nowe regulacje wejdą w życie w 2022 r. Wypalenie nie zostało jednak uznane za jednostkę chorobową, ale za jeden z czynników wpływających na stan zdrowotny. To oznacza, że „wypalony” pracownik nie otrzyma automatycznie zwolnienia lekarskiego.