Wynagrodzenia - słowniczek pojęć - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Co to znaczy, że Twoja pensja jest ozusowana? Czym różni się system akordowy od prowizyjnego? Jak rozpoznać przejawy dyskryminacji płacowej i jak jej przeciwdziałać? Ważne, żebyś przed podjęciem pracy uzupełnił wiedzę na temat wynagrodzeń.

Przygotowanie do rekrutacji polega m.in. na ustaleniu własnych oczekiwań finansowych. W ich określeniu pomaga znajomość pojęć, takich jak:

 • Składki ZUS

Wynagrodzenie brutto uzyskane na podstawie umowy o pracę pomniejsza się o składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Stopy procentowe składek ZUS zostały wskazane w art. 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wynoszą:

– 9,76% pensji brutto – emerytalna,

– 1,50% pensji brutto – rentowa,

– 0,67-3,33% pensji brutto – wypadkowa (wymiar składki wynika z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki wypadkowej,

– 2,45% pensji brutto – chorobowa,

– 9% pensji pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne – zdrowotna.   

 • Podatek dochodowy

Kwota potrącana od dochodu uzyskanego z tytułu umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło czy umowy B2B. Wysokość stawki wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zależy m.in. od uzyskanego przychodu oraz od sposobu rozliczania z fiskusem (progi podatkowe, podatek liniowy).

 • Pensja brutto

W treści umowy zwykle podaje się wynagrodzenie brutto, tzn. przed potrąceniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku dochodowego.

 • Pensja netto

Wynagrodzenie netto / „na rękę” to kwota, którą otrzymuje pracownik. Jest to płaca brutto pomniejszona o składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Kalkulator brutto-netto umowa-zlecenie, umowa o pracę, umowa o dzieło – to narzędzie Pracuj.pl, które pomoże Ci ustalić różnicę pomiędzy pensją brutto i netto w zależności od podstawy zatrudnienia.

 • Składniki wynagrodzenia

Na pensję pracownika składają się: płaca zasadnicza, dodatki obowiązkowe (np. za nadgodziny, za pracę w nocy, za czas dyżurów) i fakultatywne (zmianowy, funkcyjny, stażowy, za pracę w warunkach szkodliwych) oraz premie i nagrody. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie MRPiPS.

Z czego składa się wynagrodzenie?

 • Dyskryminacja płacowa

Kwestii równego traktowania w zatrudnieniu poświęcony jest cały rozdział kodeksu pracy (art. 18). Z przepisów wynika m.in., że:

„Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. (…) Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych.”

Dyskryminacja płacowa w pracy – co to takiego?

 • Ochrona wynagrodzenia

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nie może zrzec się pensji ani przekazać jej innej osobie. Pracodawca ma obowiązek wypłacać należność za przepracowany czas do 10. dnia miesiąca. W razie spóźnienia pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, ze względu na naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec zatrudnionego (art. 55 kodeksu pracy). Przepisy dotyczące ochrony wynagrodzenia znajdują się w rozdziale II kodeksu pracy.  

Wynagrodzenie za pracę – pytania i odpowiedzi

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 16.04.2019
  Zarobki netto w Polsce poniżej średniej europejskiej

  W 2018 r. przeciętne wynagrodzenie netto uzyskiwane przez Polaka stanowiło 71% pensji brutto – w przypadku singla i 77% dochodów brutto – w przypadku przeciętnie zarabiającej rodziny. Takie dane płyną z raportu PwC „Praca w UE – podatki i składki”.

 • 04.04.2019
  Specjalista ds. wynagrodzeń – jak wygląda jego praca?

  Sporządza deklaracje dla urzędów, tworzy listy płac, obserwuje stawki obowiązujące na rynku pracy – m.in. na tym polega praca specjalisty ds. wynagrodzeń. Fachowcy, którzy realizują takie zadania, są potrzebni niemal w każdej firmie i instytucji.

16.04.2019
Zarobki netto w Polsce poniżej średniej europejskiej

W 2018 r. przeciętne wynagrodzenie netto uzyskiwane przez Polaka stanowiło 71% pensji brutto – w przypadku singla i 77% dochodów brutto – w przypadku przeciętnie zarabiającej rodziny. Takie dane płyną z raportu PwC „Praca w UE – podatki i składki”.

04.04.2019
Specjalista ds. wynagrodzeń – jak wygląda jego praca?

Sporządza deklaracje dla urzędów, tworzy listy płac, obserwuje stawki obowiązujące na rynku pracy – m.in. na tym polega praca specjalisty ds. wynagrodzeń. Fachowcy, którzy realizują takie zadania, są potrzebni niemal w każdej firmie i instytucji.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 13.04.2019
  Praca w tym zawodzie to marzenie – przegląd dobrze płatnych profesji

  Lekarze, specjaliści ds. IT, farmaceuci, finansiści – to najlepiej opłacani pracownicy. Zarobki zależą jednak nie tylko od branży. Aby uzyskiwać satysfakcjonujące wynagrodzenie, warto wybrać zawód w zgodzie z własnymi oczekiwaniami i predyspozycjami. Robiąc to, co lubisz, zyskujesz większą motywację do rozwoju i osiągania kolejnych szczebli w hierarchii zawodowej.

 • 12.04.2019
  Droga do zawodu kosmetyczki

  Kosmetyczką można zostać, kończąc kursy zawodowe lub studia na kierunku: kosmetologia. Nie wystarczy jednak jeden dyplom czy certyfikat, aby dobrze wykonywać pracę. Niezbędne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, opanowywanie nowych technik pracy i gromadzenie doświadczeń zawodowych.  

 • 11.04.2019
  Ścieżka kariery w spedycji

  Transport i logistyka to branża, która znajduje się w fazie rozkwitu. Pracodawcy poszukują kierowców, magazynierów i spedytorów, którzy odpowiadają za organizowanie przewozów. Podjęcie pracy w spedycji łączy się z atrakcyjnymi możliwościami rozwoju zawodowego. Osoba, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, ma szansę zajmować stanowiska kierownicze.

13.04.2019
Praca w tym zawodzie to marzenie – przegląd dobrze płatnych profesji

Lekarze, specjaliści ds. IT, farmaceuci, finansiści – to najlepiej opłacani pracownicy. Zarobki zależą jednak nie tylko od branży. Aby uzyskiwać satysfakcjonujące wynagrodzenie, warto wybrać zawód w zgodzie z własnymi oczekiwaniami i predyspozycjami. Robiąc to, co lubisz, zyskujesz większą motywację do rozwoju i osiągania kolejnych szczebli w hierarchii zawodowej.

12.04.2019
Droga do zawodu kosmetyczki

Kosmetyczką można zostać, kończąc kursy zawodowe lub studia na kierunku: kosmetologia. Nie wystarczy jednak jeden dyplom czy certyfikat, aby dobrze wykonywać pracę. Niezbędne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, opanowywanie nowych technik pracy i gromadzenie doświadczeń zawodowych.  

11.04.2019
Ścieżka kariery w spedycji

Transport i logistyka to branża, która znajduje się w fazie rozkwitu. Pracodawcy poszukują kierowców, magazynierów i spedytorów, którzy odpowiadają za organizowanie przewozów. Podjęcie pracy w spedycji łączy się z atrakcyjnymi możliwościami rozwoju zawodowego. Osoba, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, ma szansę zajmować stanowiska kierownicze.