Wynagrodzenia - słowniczek pojęć - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Co to znaczy, że Twoja pensja jest ozusowana? Czym różni się system akordowy od prowizyjnego? Jak rozpoznać przejawy dyskryminacji płacowej i jak jej przeciwdziałać? Ważne, żebyś przed podjęciem pracy uzupełnił wiedzę na temat wynagrodzeń.

Przygotowanie do rekrutacji polega m.in. na ustaleniu własnych oczekiwań finansowych. W ich określeniu pomaga znajomość pojęć, takich jak:

 • Składki ZUS

Wynagrodzenie brutto uzyskane na podstawie umowy o pracę pomniejsza się o składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Stopy procentowe składek ZUS zostały wskazane w art. 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wynoszą:

- 9,76% pensji brutto – emerytalna,

- 1,50% pensji brutto – rentowa,

- 0,67-3,33% pensji brutto – wypadkowa (wymiar składki wynika z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki wypadkowej,

- 2,45% pensji brutto – chorobowa,

- 9% pensji pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne – zdrowotna.   

 • Podatek dochodowy

Kwota potrącana od dochodu uzyskanego z tytułu umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło czy umowy B2B. Wysokość stawki wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zależy m.in. od uzyskanego przychodu oraz od sposobu rozliczania z fiskusem (progi podatkowe, podatek liniowy).

 • Pensja brutto

W treści umowy zwykle podaje się wynagrodzenie brutto, tzn. przed potrąceniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku dochodowego.

 • Pensja netto

Wynagrodzenie netto / „na rękę” to kwota, którą otrzymuje pracownik. Jest to płaca brutto pomniejszona o składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Kalkulator brutto-netto umowa-zlecenie, umowa o pracę, umowa o dzieło – to narzędzie Pracuj.pl, które pomoże Ci ustalić różnicę pomiędzy pensją brutto i netto w zależności od podstawy zatrudnienia.

 • Składniki wynagrodzenia

Na pensję pracownika składają się: płaca zasadnicza, dodatki obowiązkowe (np. za nadgodziny, za pracę w nocy, za czas dyżurów) i fakultatywne (zmianowy, funkcyjny, stażowy, za pracę w warunkach szkodliwych) oraz premie i nagrody. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie MRPiPS.

Z czego składa się wynagrodzenie?

 • Dyskryminacja płacowa

Kwestii równego traktowania w zatrudnieniu poświęcony jest cały rozdział kodeksu pracy (art. 18). Z przepisów wynika m.in., że:

„Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. (…) Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych.”

Dyskryminacja płacowa w pracy – co to takiego?

 • Ochrona wynagrodzenia

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nie może zrzec się pensji ani przekazać jej innej osobie. Pracodawca ma obowiązek wypłacać należność za przepracowany czas do 10. dnia miesiąca. W razie spóźnienia pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, ze względu na naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec zatrudnionego (art. 55 kodeksu pracy). Przepisy dotyczące ochrony wynagrodzenia znajdują się w rozdziale II kodeksu pracy.  

Wynagrodzenie za pracę – pytania i odpowiedzi

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 04.10.2019
  Czy zleceniobiorca może pracować w niedzielę?

  Pracujesz w sklepie i wykonujesz obowiązki na podstawie umowy-zlecenia? Ustawowy zakaz handlu w niektóre niedziele dotyczy także Ciebie, chyba że pracujesz np. w punkcie handlowym na dworcu lub sprzedajesz na jarmarku.

 • 28.03.2019
  Oczami studentów: w pracy najważniejsze są zarobki, rozwój i atmosfera

  Studia są ważne, ale nie kluczowe dla rozwoju kariery. Dla pracodawców liczy się przede wszystkim doświadczenie, dlatego - zdaniem studentów - zdecydowanie warto uczestniczyć w praktykach i stażach. Ponad połowa żaków szuka pełnoetatowej pracy. Takie wnioski płyną z raportu Pracuj.pl „Studenci i absolwenci o rynku pracy”.  

 • 23.03.2019
  Jak napisać podanie o awans?

  Pisząc podanie o awans, warto zadbać o formę dokumentu. Największe znaczenie ma jednak treść. O tym, czy zajmiesz wyższe stanowisko, zadecyduje przede wszystkim Twoje przygotowanie, dorobek zawodowy i kwalifikacje. Im rzetelniej przedstawisz je w liście, tym większe szanse, że Twoja prośba zostanie spełniona.  

04.10.2019
Czy zleceniobiorca może pracować w niedzielę?

Pracujesz w sklepie i wykonujesz obowiązki na podstawie umowy-zlecenia? Ustawowy zakaz handlu w niektóre niedziele dotyczy także Ciebie, chyba że pracujesz np. w punkcie handlowym na dworcu lub sprzedajesz na jarmarku.

28.03.2019
Oczami studentów: w pracy najważniejsze są zarobki, rozwój i atmosfera

Studia są ważne, ale nie kluczowe dla rozwoju kariery. Dla pracodawców liczy się przede wszystkim doświadczenie, dlatego - zdaniem studentów - zdecydowanie warto uczestniczyć w praktykach i stażach. Ponad połowa żaków szuka pełnoetatowej pracy. Takie wnioski płyną z raportu Pracuj.pl „Studenci i absolwenci o rynku pracy”.  

23.03.2019
Jak napisać podanie o awans?

Pisząc podanie o awans, warto zadbać o formę dokumentu. Największe znaczenie ma jednak treść. O tym, czy zajmiesz wyższe stanowisko, zadecyduje przede wszystkim Twoje przygotowanie, dorobek zawodowy i kwalifikacje. Im rzetelniej przedstawisz je w liście, tym większe szanse, że Twoja prośba zostanie spełniona.  

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 06.10.2019
  6 cech, które musi posiadać każdy manager restauracji

  Klient, który odwiedza lokal gastronomiczny, liczy nie tylko na pyszne jedzenie, ale również na wysoki poziom obsługi oraz przyjemną atmosferę. Manager restauracji dba o to, by goście byli zadowoleni i chętnie powracali. Aby dobrze realizować swoje obowiązki, należy postawić na profesjonalizm i doskonałą organizację pracy.

 • 06.09.2019
  Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

  Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy posiadają status ucznia lub studenta, są zwolnieni ze składek ZUS. Taki przywilej nie przysługuje innym grupom zatrudnionych. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym wzrośnie wynagrodzenie netto wielu młodych wykonawców zleceń i pracowników etatowych, ponieważ nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.

 • 22.08.2019
  Specjalista SEO – jak nim zostać?

  Aby móc objąć stanowisko specjalisty SEO, trzeba posiadać wiele umiejętności technicznych i specjalistyczną wiedzę, którą zdobywa się przede wszystkim na drodze doświadczenia. Prawdziwi entuzjaści tej dziedziny śledzą zmieniające się trendy i są na bieżąco z pojawiającymi się narzędziami kreacji w Internecie. 

06.10.2019
6 cech, które musi posiadać każdy manager restauracji

Klient, który odwiedza lokal gastronomiczny, liczy nie tylko na pyszne jedzenie, ale również na wysoki poziom obsługi oraz przyjemną atmosferę. Manager restauracji dba o to, by goście byli zadowoleni i chętnie powracali. Aby dobrze realizować swoje obowiązki, należy postawić na profesjonalizm i doskonałą organizację pracy.

06.09.2019
Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy posiadają status ucznia lub studenta, są zwolnieni ze składek ZUS. Taki przywilej nie przysługuje innym grupom zatrudnionych. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym wzrośnie wynagrodzenie netto wielu młodych wykonawców zleceń i pracowników etatowych, ponieważ nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.

22.08.2019
Specjalista SEO – jak nim zostać?

Aby móc objąć stanowisko specjalisty SEO, trzeba posiadać wiele umiejętności technicznych i specjalistyczną wiedzę, którą zdobywa się przede wszystkim na drodze doświadczenia. Prawdziwi entuzjaści tej dziedziny śledzą zmieniające się trendy i są na bieżąco z pojawiającymi się narzędziami kreacji w Internecie.