Wynagrodzenia - słowniczek pojęć - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Co to znaczy, że Twoja pensja jest ozusowana? Czym różni się system akordowy od prowizyjnego? Jak rozpoznać przejawy dyskryminacji płacowej i jak jej przeciwdziałać? Ważne, żebyś przed podjęciem pracy uzupełnił wiedzę na temat wynagrodzeń.

Przygotowanie do rekrutacji polega m.in. na ustaleniu własnych oczekiwań finansowych. W ich określeniu pomaga znajomość pojęć, takich jak:

 • Składki ZUS

Wynagrodzenie brutto uzyskane na podstawie umowy o pracę pomniejsza się o składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Stopy procentowe składek ZUS zostały wskazane w art. 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wynoszą:

- 9,76% pensji brutto – emerytalna,

- 1,50% pensji brutto – rentowa,

- 0,67-3,33% pensji brutto – wypadkowa (wymiar składki wynika z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki wypadkowej,

- 2,45% pensji brutto – chorobowa,

- 9% pensji pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne – zdrowotna.   

 • Podatek dochodowy

Kwota potrącana od dochodu uzyskanego z tytułu umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło czy umowy B2B. Wysokość stawki wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zależy m.in. od uzyskanego przychodu oraz od sposobu rozliczania z fiskusem (progi podatkowe, podatek liniowy).

 • Pensja brutto

W treści umowy zwykle podaje się wynagrodzenie brutto, tzn. przed potrąceniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku dochodowego.

 • Pensja netto

Wynagrodzenie netto / „na rękę” to kwota, którą otrzymuje pracownik. Jest to płaca brutto pomniejszona o składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Kalkulator brutto-netto umowa-zlecenie, umowa o pracę, umowa o dzieło – to narzędzie Pracuj.pl, które pomoże Ci ustalić różnicę pomiędzy pensją brutto i netto w zależności od podstawy zatrudnienia.

 • Składniki wynagrodzenia

Na pensję pracownika składają się: płaca zasadnicza, dodatki obowiązkowe (np. za nadgodziny, za pracę w nocy, za czas dyżurów) i fakultatywne (zmianowy, funkcyjny, stażowy, za pracę w warunkach szkodliwych) oraz premie i nagrody. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie MRPiPS.

Z czego składa się wynagrodzenie?

 • Dyskryminacja płacowa

Kwestii równego traktowania w zatrudnieniu poświęcony jest cały rozdział kodeksu pracy (art. 18). Z przepisów wynika m.in., że:

„Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. (…) Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych.”

Dyskryminacja płacowa w pracy – co to takiego?

 • Ochrona wynagrodzenia

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nie może zrzec się pensji ani przekazać jej innej osobie. Pracodawca ma obowiązek wypłacać należność za przepracowany czas do 10. dnia miesiąca. W razie spóźnienia pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, ze względu na naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec zatrudnionego (art. 55 kodeksu pracy). Przepisy dotyczące ochrony wynagrodzenia znajdują się w rozdziale II kodeksu pracy.  

Wynagrodzenie za pracę – pytania i odpowiedzi

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 04.10.2019
  Czy zleceniobiorca może pracować w niedzielę?

  Pracujesz w sklepie i wykonujesz obowiązki na podstawie umowy-zlecenia? Ustawowy zakaz handlu w niektóre niedziele dotyczy także Ciebie, chyba że pracujesz np. w punkcie handlowym na dworcu lub sprzedajesz na jarmarku.

 • 28.03.2019
  Oczami studentów: w pracy najważniejsze są zarobki, rozwój i atmosfera

  Studia są ważne, ale nie kluczowe dla rozwoju kariery. Dla pracodawców liczy się przede wszystkim doświadczenie, dlatego - zdaniem studentów - zdecydowanie warto uczestniczyć w praktykach i stażach. Ponad połowa żaków szuka pełnoetatowej pracy. Takie wnioski płyną z raportu Pracuj.pl „Studenci i absolwenci o rynku pracy”.  

 • 23.03.2019
  Jak napisać wniosek o awans? Wzór podania do dyrektora

  Jeśli chcesz napisać skuteczne podanie o awans, zadbaj zarówno o formę dokumentu, jak i jego treść. O tym, czy dzięki Twojej prośbie do dyrektora zajmiesz wyższe stanowisko, zadecydują przede wszystkim Twoje kompetencje, dorobek zawodowy i kwalifikacje. Im rzetelniej przedstawisz je we wniosku o awans zawodowy pracownika, tym większe szanse, że Twoja prośba zostanie spełniona.

04.10.2019
Czy zleceniobiorca może pracować w niedzielę?

Pracujesz w sklepie i wykonujesz obowiązki na podstawie umowy-zlecenia? Ustawowy zakaz handlu w niektóre niedziele dotyczy także Ciebie, chyba że pracujesz np. w punkcie handlowym na dworcu lub sprzedajesz na jarmarku.

28.03.2019
Oczami studentów: w pracy najważniejsze są zarobki, rozwój i atmosfera

Studia są ważne, ale nie kluczowe dla rozwoju kariery. Dla pracodawców liczy się przede wszystkim doświadczenie, dlatego - zdaniem studentów - zdecydowanie warto uczestniczyć w praktykach i stażach. Ponad połowa żaków szuka pełnoetatowej pracy. Takie wnioski płyną z raportu Pracuj.pl „Studenci i absolwenci o rynku pracy”.  

23.03.2019
Jak napisać wniosek o awans? Wzór podania do dyrektora

Jeśli chcesz napisać skuteczne podanie o awans, zadbaj zarówno o formę dokumentu, jak i jego treść. O tym, czy dzięki Twojej prośbie do dyrektora zajmiesz wyższe stanowisko, zadecydują przede wszystkim Twoje kompetencje, dorobek zawodowy i kwalifikacje. Im rzetelniej przedstawisz je we wniosku o awans zawodowy pracownika, tym większe szanse, że Twoja prośba zostanie spełniona.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 18.08.2020
  Samochód służbowy do celów prywatnych – kto za to płaci?

  W swojej codziennej pracy używasz samochodu służbowego, a po godzinach przesiadasz się na prywatne auto? A może nie masz własnego samochodu i dojeżdżanie na zakupy czy do znajomych komunikacją miejską działa Ci na nerwy? Okazuje się, że pracodawca może umożliwić Ci korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie koszty poniesiesz, jeśli wraz z szefem się na to zdecydujecie.

 • 15.07.2020
  Zarobki a zdolność kredytowa

  Sprawdzenie zdolności kredytowej jest pierwszym krokiem w procesie kupna mieszkania lub domu. Pracownicy banku, zanim wypłacą Ci pieniądze, dokładnie zweryfikują, czy według ich zasad będziesz w stanie spłacać raty w ustalonej wysokości. Zanim wybierzesz się do placówki, dowiedz się, jakie kryteria będą brane pod uwagę, i oblicz zdolność kredytową na własną rękę. W różnych bankach wymogi mogą być nieco inne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie oszacować wysokość ewentualnego kredytu.

 • 14.07.2020
  Czy ambitni zarabiają więcej?

  Ambicja – to ona sprawia, że ciągle chcesz od życia więcej, pragniesz zdobywać kolejne szczyty kariery zawodowej i nie spoczywasz na laurach. Ale to także ona bywa powodem tego, że mocniej przeżywasz niepowodzenia w pracy i czasami czujesz zmęczenie ciągłym dążeniem do doskonałości. Pracodawcy w większości ją cenią, ale czy ambicja jest też warunkiem zarabiania dobrych pieniędzy? A może warto sobie odpuścić ciągły pęd, bo w gruncie rzeczy nie ma ona związku z wysokością Twojej pensji? Przeczytaj, aby się dowiedzieć!

18.08.2020
Samochód służbowy do celów prywatnych – kto za to płaci?

W swojej codziennej pracy używasz samochodu służbowego, a po godzinach przesiadasz się na prywatne auto? A może nie masz własnego samochodu i dojeżdżanie na zakupy czy do znajomych komunikacją miejską działa Ci na nerwy? Okazuje się, że pracodawca może umożliwić Ci korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie koszty poniesiesz, jeśli wraz z szefem się na to zdecydujecie.

15.07.2020
Zarobki a zdolność kredytowa

Sprawdzenie zdolności kredytowej jest pierwszym krokiem w procesie kupna mieszkania lub domu. Pracownicy banku, zanim wypłacą Ci pieniądze, dokładnie zweryfikują, czy według ich zasad będziesz w stanie spłacać raty w ustalonej wysokości. Zanim wybierzesz się do placówki, dowiedz się, jakie kryteria będą brane pod uwagę, i oblicz zdolność kredytową na własną rękę. W różnych bankach wymogi mogą być nieco inne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie oszacować wysokość ewentualnego kredytu.

14.07.2020
Czy ambitni zarabiają więcej?

Ambicja – to ona sprawia, że ciągle chcesz od życia więcej, pragniesz zdobywać kolejne szczyty kariery zawodowej i nie spoczywasz na laurach. Ale to także ona bywa powodem tego, że mocniej przeżywasz niepowodzenia w pracy i czasami czujesz zmęczenie ciągłym dążeniem do doskonałości. Pracodawcy w większości ją cenią, ale czy ambicja jest też warunkiem zarabiania dobrych pieniędzy? A może warto sobie odpuścić ciągły pęd, bo w gruncie rzeczy nie ma ona związku z wysokością Twojej pensji? Przeczytaj, aby się dowiedzieć!