Wynagrodzenia - słowniczek pojęć - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Co to znaczy, że Twoja pensja jest ozusowana? Czym różni się system akordowy od prowizyjnego? Jak rozpoznać przejawy dyskryminacji płacowej i jak jej przeciwdziałać? Ważne, żebyś przed podjęciem pracy uzupełnił wiedzę na temat wynagrodzeń.

Przygotowanie do rekrutacji polega m.in. na ustaleniu własnych oczekiwań finansowych. W ich określeniu pomaga znajomość pojęć, takich jak:

 • Składki ZUS

Wynagrodzenie brutto uzyskane na podstawie umowy o pracę pomniejsza się o składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Stopy procentowe składek ZUS zostały wskazane w art. 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wynoszą:

- 9,76% pensji brutto – emerytalna,

- 1,50% pensji brutto – rentowa,

- 0,67-3,33% pensji brutto – wypadkowa (wymiar składki wynika z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki wypadkowej,

- 2,45% pensji brutto – chorobowa,

- 9% pensji pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne – zdrowotna.   

 • Podatek dochodowy

Kwota potrącana od dochodu uzyskanego z tytułu umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło czy umowy B2B. Wysokość stawki wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zależy m.in. od uzyskanego przychodu oraz od sposobu rozliczania z fiskusem (progi podatkowe, podatek liniowy).

 • Pensja brutto

W treści umowy zwykle podaje się wynagrodzenie brutto, tzn. przed potrąceniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku dochodowego.

 • Pensja netto

Wynagrodzenie netto / „na rękę” to kwota, którą otrzymuje pracownik. Jest to płaca brutto pomniejszona o składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Kalkulator brutto-netto umowa-zlecenie, umowa o pracę, umowa o dzieło – to narzędzie Pracuj.pl, które pomoże Ci ustalić różnicę pomiędzy pensją brutto i netto w zależności od podstawy zatrudnienia.

 • Składniki wynagrodzenia

Na pensję pracownika składają się: płaca zasadnicza, dodatki obowiązkowe (np. za nadgodziny, za pracę w nocy, za czas dyżurów) i fakultatywne (zmianowy, funkcyjny, stażowy, za pracę w warunkach szkodliwych) oraz premie i nagrody. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie MRPiPS.

Z czego składa się wynagrodzenie?

 • Dyskryminacja płacowa

Kwestii równego traktowania w zatrudnieniu poświęcony jest cały rozdział kodeksu pracy (art. 18). Z przepisów wynika m.in., że:

„Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. (…) Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych.”

Dyskryminacja płacowa w pracy – co to takiego?

 • Ochrona wynagrodzenia

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nie może zrzec się pensji ani przekazać jej innej osobie. Pracodawca ma obowiązek wypłacać należność za przepracowany czas do 10. dnia miesiąca. W razie spóźnienia pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, ze względu na naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec zatrudnionego (art. 55 kodeksu pracy). Przepisy dotyczące ochrony wynagrodzenia znajdują się w rozdziale II kodeksu pracy.  

Wynagrodzenie za pracę – pytania i odpowiedzi

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 04.10.2019
  Czy zleceniobiorca może pracować w niedzielę?

  Pracujesz w sklepie i wykonujesz obowiązki na podstawie umowy-zlecenia? Ustawowy zakaz handlu w niektóre niedziele dotyczy także Ciebie, chyba że pracujesz np. w punkcie handlowym na dworcu lub sprzedajesz na jarmarku.

 • 28.03.2019
  Oczami studentów: w pracy najważniejsze są zarobki, rozwój i atmosfera

  Studia są ważne, ale nie kluczowe dla rozwoju kariery. Dla pracodawców liczy się przede wszystkim doświadczenie, dlatego - zdaniem studentów - zdecydowanie warto uczestniczyć w praktykach i stażach. Ponad połowa żaków szuka pełnoetatowej pracy. Takie wnioski płyną z raportu Pracuj.pl „Studenci i absolwenci o rynku pracy”.  

 • 23.03.2019
  Jak napisać podanie o awans?

  Pisząc podanie o awans, warto zadbać o formę dokumentu. Największe znaczenie ma jednak treść. O tym, czy zajmiesz wyższe stanowisko, zadecyduje przede wszystkim Twoje przygotowanie, dorobek zawodowy i kwalifikacje. Im rzetelniej przedstawisz je w liście, tym większe szanse, że Twoja prośba zostanie spełniona.  

04.10.2019
Czy zleceniobiorca może pracować w niedzielę?

Pracujesz w sklepie i wykonujesz obowiązki na podstawie umowy-zlecenia? Ustawowy zakaz handlu w niektóre niedziele dotyczy także Ciebie, chyba że pracujesz np. w punkcie handlowym na dworcu lub sprzedajesz na jarmarku.

28.03.2019
Oczami studentów: w pracy najważniejsze są zarobki, rozwój i atmosfera

Studia są ważne, ale nie kluczowe dla rozwoju kariery. Dla pracodawców liczy się przede wszystkim doświadczenie, dlatego - zdaniem studentów - zdecydowanie warto uczestniczyć w praktykach i stażach. Ponad połowa żaków szuka pełnoetatowej pracy. Takie wnioski płyną z raportu Pracuj.pl „Studenci i absolwenci o rynku pracy”.  

23.03.2019
Jak napisać podanie o awans?

Pisząc podanie o awans, warto zadbać o formę dokumentu. Największe znaczenie ma jednak treść. O tym, czy zajmiesz wyższe stanowisko, zadecyduje przede wszystkim Twoje przygotowanie, dorobek zawodowy i kwalifikacje. Im rzetelniej przedstawisz je w liście, tym większe szanse, że Twoja prośba zostanie spełniona.  

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

06.04.2020
Zarządzanie czasem w pracy – jak zwiększyć efektywność i zarobki?

Jeśli chcesz wykonywać zadania sprawniej i efektywniej, sięgnij po sprawdzone techniki. Czas jest zasobem, którego nie można odzyskać, dlatego tak ważne jest, by umieć dobrze go wykorzystywać. Zastosuj na przykład metodę ALPEN, prawo Parkinsona albo koncepcję SMART. A na początek… „zjedz tę żabę”!

19.02.2020
Awans – jakie korzyści może zaproponować Ci pracodawca?

Awans oznacza zmianę stanowiska na bardziej korzystne z perspektywy pracownika. Zazwyczaj kojarzy nam się z otrzymywaniem wyższego wynagrodzenia. Poza lepszą pensją pracodawca może zaoferować nam między innymi zdobycie dodatkowych kompetencji.