Wynagrodzenie przestojowe – ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Wynagrodzenie przestojowe otrzymujemy wtedy, gdy stawiliśmy się do pracy, ale nie pełnimy swoich obowiązków ze względu na wystąpienie przeszkód. Pracodawca może przydzielić w tym czasie inne zadania, które są zgodne z naszymi kwalifikacjami.

Jak obliczyć wypłatę za czas przestoju?

Nieplanowana przerwa w toku pracy – to najprostsza definicja przestoju. Nie zawsze za czas, w którym pracownik nie wykonuje swoich obowiązków, należy się wynagrodzenie. Płaca przysługuje, gdy:

 • zatrudniony pozostaje w gotowości do pracy;
 • niemożność realizowania zadań wynika z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (brak materiałów niezbędnych podczas produkcji, awaria maszyny, pożar, nieumiejętne zaplanowanie procesu pracy);
 • przestój nie nastąpił z winy pracownika.

Zgodnie z art. 81 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141) zaistnienie tych trzech przesłanek sprawia, że zaczyna przysługiwać wynagrodzenie przestojowe. Wysokość pensji należnej za czas przestoju powinna wynikać z osobistego zaszeregowania pracownika określonego stawką godzinową lub miesięczną. Może wynosić również 60% pensji, jeśli poszczególne składniki wynagrodzenia nie zostały wyodrębnione w umowie. Płaca za czas przestoju nie powinna być niższa niż wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku.

W trakcie przestoju pracodawca nie może wysłać podwładnego na urlop bezpłatny. Nie ma również prawa zmusić pracownika do skorzystania z urlopu wypoczynkowego, chyba że był on przewidziany w planie urlopów. Zatrudniający może powierzyć zatrudnionemu inną pracę, która odpowiada jego kwalifikacjom. Nie powinien zlecać sprzątania toalet inżynierowi nadzorującemu produkcję. Po ustaniu przyczyny przerwy pracownik musi zostać przywrócony do obowiązków, jakie wykonywał wcześniej. Wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca należna za czas przestoju. Pensja przestojowa przysługuje w mniejszym wymiarze, jeśli przerwa w toku pracy nastąpiła z winy pracownika.   

W czasie przestoju pracodawca nie powinien kierować podwładnego do pracy nieodpowiedniej do jego kwalifikacji. Nie może także obniżać wynagrodzenia, jeśli przestój nie nastąpił z winy pracownika.       

Wina za przestój

Ciężar udowodnienia winy za spowodowanie przestoju spoczywa na pracodawcy. Zatrudnionemu należy się wynagrodzenie obniżone w stopniu adekwatnym do błędu popełnionego w czasie pracy. Możemy odwołać się do sądu pracy, jeśli uznamy, że ustalenia zatrudniającego są dla nas krzywdzące lub niezgodne z prawdą.     

Obliczanie wynagrodzenia za niepełny miesiąc

Choroba, rozwiązanie/wygaśnięcie umowy w trakcie okresu rozliczeniowego lub przestój – to przykładowe czynniki wpływające na wysokość pensji. Sposób obliczania wymiaru wynagrodzenia jest zależny od przyczyny, ze względu na którą nie pracowaliśmy. Aby ustalić wysokość pensji za przepracowaną część miesiąca, należy:

 1. podzielić miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu;
 2. pomnożyć wynik przez liczbę nieprzepracowanych godzin;
 3. odjąć otrzymaną kwotę od wynagrodzenia należnego za pełny miesiąc.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 30.10.2017
  Indywidualny rozkład czasu pracy - co to takiego?

  Rozkład czasu pracy jest harmonogramem, zgodnie z którym pracownik wykonuje swoje obowiązki. Zatrudniony może złożyć pisemny wniosek o ustalenie indywidualnego grafiku w ramach systemu czasu pracy, w jakim pracuje.

 • 29.10.2017
  Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

  Umowa o pracę stanowi gwarancję pensji o stałej wysokości. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawiają, że płaca się zmniejsza. Można samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.  

30.10.2017
Indywidualny rozkład czasu pracy - co to takiego?

Rozkład czasu pracy jest harmonogramem, zgodnie z którym pracownik wykonuje swoje obowiązki. Zatrudniony może złożyć pisemny wniosek o ustalenie indywidualnego grafiku w ramach systemu czasu pracy, w jakim pracuje.

29.10.2017
Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

Umowa o pracę stanowi gwarancję pensji o stałej wysokości. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawiają, że płaca się zmniejsza. Można samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.  

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 06.09.2019
  Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

  Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy posiadają status ucznia lub studenta, są zwolnieni ze składek ZUS. Taki przywilej nie przysługuje innym grupom zatrudnionych. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym wzrośnie wynagrodzenie netto wielu młodych wykonawców zleceń i pracowników etatowych, ponieważ nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.

 • 22.08.2019
  Specjalista SEO – jak nim zostać?

  Aby móc objąć stanowisko specjalisty SEO, trzeba posiadać wiele umiejętności technicznych i specjalistyczną wiedzę, którą zdobywa się przede wszystkim na drodze doświadczenia. Prawdziwi entuzjaści tej dziedziny śledzą zmieniające się trendy i są na bieżąco z pojawiającymi się narzędziami kreacji w Internecie. 

 • 22.08.2019
  Praca zmianowa – co musi zapewnić Ci pracodawca?

  Praca zmianowa ma swoje zalety, ale wiąże się też z wyrzeczeniami i obciążeniem organizmu. Konieczność dostosowywania się do zmieniających się godzin pracy potrafi być stresująca, dlatego pracodawca powinien zapewnić podwładnym odpowiednie warunki.

06.09.2019
Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

Zleceniobiorcy do 26 roku życia, którzy posiadają status ucznia lub studenta, są zwolnieni ze składek ZUS. Taki przywilej nie przysługuje innym grupom zatrudnionych. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym wzrośnie wynagrodzenie netto wielu młodych wykonawców zleceń i pracowników etatowych, ponieważ nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.

22.08.2019
Specjalista SEO – jak nim zostać?

Aby móc objąć stanowisko specjalisty SEO, trzeba posiadać wiele umiejętności technicznych i specjalistyczną wiedzę, którą zdobywa się przede wszystkim na drodze doświadczenia. Prawdziwi entuzjaści tej dziedziny śledzą zmieniające się trendy i są na bieżąco z pojawiającymi się narzędziami kreacji w Internecie. 

22.08.2019
Praca zmianowa – co musi zapewnić Ci pracodawca?

Praca zmianowa ma swoje zalety, ale wiąże się też z wyrzeczeniami i obciążeniem organizmu. Konieczność dostosowywania się do zmieniających się godzin pracy potrafi być stresująca, dlatego pracodawca powinien zapewnić podwładnym odpowiednie warunki.