Wynagrodzenie przestojowe – ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Wynagrodzenie przestojowe otrzymujemy wtedy, gdy stawiliśmy się do pracy, ale nie pełnimy swoich obowiązków ze względu na wystąpienie przeszkód. Pracodawca może przydzielić w tym czasie inne zadania, które są zgodne z naszymi kwalifikacjami.

Jak obliczyć wypłatę za czas przestoju?

Nieplanowana przerwa w toku pracy – to najprostsza definicja przestoju. Nie zawsze za czas, w którym pracownik nie wykonuje swoich obowiązków, należy się wynagrodzenie. Płaca przysługuje, gdy:

 • zatrudniony pozostaje w gotowości do pracy;
 • niemożność realizowania zadań wynika z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (brak materiałów niezbędnych podczas produkcji, awaria maszyny, pożar, nieumiejętne zaplanowanie procesu pracy);
 • przestój nie nastąpił z winy pracownika.

Zgodnie z art. 81 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141) zaistnienie tych trzech przesłanek sprawia, że zaczyna przysługiwać wynagrodzenie przestojowe. Wysokość pensji należnej za czas przestoju powinna wynikać z osobistego zaszeregowania pracownika określonego stawką godzinową lub miesięczną. Może wynosić również 60% pensji, jeśli poszczególne składniki wynagrodzenia nie zostały wyodrębnione w umowie. Płaca za czas przestoju nie powinna być niższa niż wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku.

W trakcie przestoju pracodawca nie może wysłać podwładnego na urlop bezpłatny. Nie ma również prawa zmusić pracownika do skorzystania z urlopu wypoczynkowego, chyba że był on przewidziany w planie urlopów. Zatrudniający może powierzyć zatrudnionemu inną pracę, która odpowiada jego kwalifikacjom. Nie powinien zlecać sprzątania toalet inżynierowi nadzorującemu produkcję. Po ustaniu przyczyny przerwy pracownik musi zostać przywrócony do obowiązków, jakie wykonywał wcześniej. Wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca należna za czas przestoju. Pensja przestojowa przysługuje w mniejszym wymiarze, jeśli przerwa w toku pracy nastąpiła z winy pracownika.   

W czasie przestoju pracodawca nie powinien kierować podwładnego do pracy nieodpowiedniej do jego kwalifikacji. Nie może także obniżać wynagrodzenia, jeśli przestój nie nastąpił z winy pracownika.       

Wina za przestój

Ciężar udowodnienia winy za spowodowanie przestoju spoczywa na pracodawcy. Zatrudnionemu należy się wynagrodzenie obniżone w stopniu adekwatnym do błędu popełnionego w czasie pracy. Możemy odwołać się do sądu pracy, jeśli uznamy, że ustalenia zatrudniającego są dla nas krzywdzące lub niezgodne z prawdą.     

Obliczanie wynagrodzenia za niepełny miesiąc

Choroba, rozwiązanie/wygaśnięcie umowy w trakcie okresu rozliczeniowego lub przestój – to przykładowe czynniki wpływające na wysokość pensji. Sposób obliczania wymiaru wynagrodzenia jest zależny od przyczyny, ze względu na którą nie pracowaliśmy. Aby ustalić wysokość pensji za przepracowaną część miesiąca, należy:

 1. podzielić miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu;
 2. pomnożyć wynik przez liczbę nieprzepracowanych godzin;
 3. odjąć otrzymaną kwotę od wynagrodzenia należnego za pełny miesiąc.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 04.03.2019
  Składki ZUS w 2019 r.

  Wysokość składek ZUS w 2019 r. nie wzrosła w porównaniu do tej z 2018 r. Stawki składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej są wyrażone w procentach i stanowią określoną część wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że im wyższa pensja, tym wyższe kwoty przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • 25.01.2019
  Od czego zależy wysokość wynagrodzenia netto przy umowie-zleceniu?

  Wynagrodzenie „na rękę” - uzyskiwane przez osobę pracującą na podstawie umowy-zlecenia - może różnić się w zależności od tego, czy podlega się dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Na wysokość płacy wpływają też inne czynniki, na przykład to, czy zlecenie stanowi jedyny, czy kolejny tytuł do ubezpieczeń społecznych.   

 • 25.01.2019
  Jakie perspektywy zawodowe czekają na kulturoznawców?

  Absolwent kulturoznawstwa może pracować na przykład jako dziennikarz lub urzędnik w ministerstwie kultury. Kompetencje i umiejętności zdobyte w toku nauki sprzyjają także podjęciu pracy HR-owca lub specjalisty ds. PR. Aby poszerzyć kwalifikacje, można ukończyć studia podyplomowe o określonym profilu.  

04.03.2019
Składki ZUS w 2019 r.

Wysokość składek ZUS w 2019 r. nie wzrosła w porównaniu do tej z 2018 r. Stawki składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej są wyrażone w procentach i stanowią określoną część wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że im wyższa pensja, tym wyższe kwoty przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

25.01.2019
Od czego zależy wysokość wynagrodzenia netto przy umowie-zleceniu?

Wynagrodzenie „na rękę” - uzyskiwane przez osobę pracującą na podstawie umowy-zlecenia - może różnić się w zależności od tego, czy podlega się dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Na wysokość płacy wpływają też inne czynniki, na przykład to, czy zlecenie stanowi jedyny, czy kolejny tytuł do ubezpieczeń społecznych.   

25.01.2019
Jakie perspektywy zawodowe czekają na kulturoznawców?

Absolwent kulturoznawstwa może pracować na przykład jako dziennikarz lub urzędnik w ministerstwie kultury. Kompetencje i umiejętności zdobyte w toku nauki sprzyjają także podjęciu pracy HR-owca lub specjalisty ds. PR. Aby poszerzyć kwalifikacje, można ukończyć studia podyplomowe o określonym profilu.  

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 17.03.2019
  5 prac, które możesz wykonywać po farmacji

  Miejscem pracy magistra farmacji jest często apteka, ale możliwości zatrudnienia jest znacznie więcej. Specjaliści zajmują różne stanowiska w przemyśle farmaceutycznym i nie tylko - szczególnie gdy są otwarci na naukę i chętnie uzupełniają kwalifikacje.

 • 15.03.2019
  Jaki zakres obowiązków ma kierownik magazynu?

  Praca kierownika wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Osoba, która czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem magazynu, dba m.in. o to, by przestrzeń magazynowa była optymalnie wykorzystana. Aby realizować takie zadania, niezbędne są odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje.

 • 12.03.2019
  Kierowca TIR-a – czy musi znać języki obce?

  Kompetencje językowe są istotnym wymogiem stawianym pracownikom zatrudnionym w transporcie międzynarodowym. W ofertach dotyczących przewozów krajowych takie umiejętności zwykle nie występują wśród kluczowych wymagań. Z drugiej strony, osoby wykonujące przewozy zagraniczne i używające języka obcego na co dzień, zarabiają więcej niż kierowcy pracujący na terenie kraju. W 2017 r. różnica wynosiła 36%.

17.03.2019
5 prac, które możesz wykonywać po farmacji

Miejscem pracy magistra farmacji jest często apteka, ale możliwości zatrudnienia jest znacznie więcej. Specjaliści zajmują różne stanowiska w przemyśle farmaceutycznym i nie tylko - szczególnie gdy są otwarci na naukę i chętnie uzupełniają kwalifikacje.

15.03.2019
Jaki zakres obowiązków ma kierownik magazynu?

Praca kierownika wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Osoba, która czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem magazynu, dba m.in. o to, by przestrzeń magazynowa była optymalnie wykorzystana. Aby realizować takie zadania, niezbędne są odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje.

12.03.2019
Kierowca TIR-a – czy musi znać języki obce?

Kompetencje językowe są istotnym wymogiem stawianym pracownikom zatrudnionym w transporcie międzynarodowym. W ofertach dotyczących przewozów krajowych takie umiejętności zwykle nie występują wśród kluczowych wymagań. Z drugiej strony, osoby wykonujące przewozy zagraniczne i używające języka obcego na co dzień, zarabiają więcej niż kierowcy pracujący na terenie kraju. W 2017 r. różnica wynosiła 36%.