Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć? - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Umowa o pracę stanowi gwarancję stałej wysokości pensji. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawia, że płaca się zmniejsza. Możesz samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.

Czego dowiesz się z artykułu?

Obliczanie wynagrodzenia krok po kroku
Zmniejszenie wynagrodzenia za czas choroby
Wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności
Zmiana pracodawcy a urlop i wynagrodzenie za niepełny miesiąc
Nowa praca a urlop
Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie na niepełny miesiąc – kalkulator

Prawo do wynagrodzenia jest jednym z podstawowych praw pracowniczych. Pensja należy Ci się również wtedy, gdy przepracujesz tylko część miesiąca, np. ze względu na chorobę lub rozwiązanie umowy. Sprawdź, jak przebiega wyliczenie wynagrodzenia krok po kroku, a także wyliczenie wynagrodzenia za niepełny miesiąc pracy.

Obliczanie wynagrodzenia krok po kroku

Pensja pracownika nie może być niższa niż płaca minimalna, której wysokość jest waloryzowana raz w roku. W 2020 roku kwota najniższego wynagrodzenia za pracę wynosi 2600 zł brutto dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin. Jak wygląda obliczenie wynagrodzenia netto krok po kroku?

1. Określ wysokość składek na ubezpieczenia społeczne:

 • emerytalne (9,76% z 2600 zł, czyli 253,76 zł),
 • rentowe (1,5% z 2600 zł, czyli 39,00 zł),
 • chorobowe (2,45% z 2600 zł, czyli 63,70 zł).

2. Oblicz podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne, tzn. od kwoty wynagrodzenia brutto odejmij sumę składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku najniższej krajowej podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne to 2243,54 zł. Wysokość składki to 9% podstawy, czyli 201,92 zł.

3. Ustal wysokość zaliczki na podatek dochodowy – zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350.

4. Od wynagrodzenia brutto odejmij:

 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
 • zaliczkę na podatek dochodowy.

Zmniejszenie wynagrodzenia za czas choroby

W trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego przysługuje Ci wynagrodzenie chorobowe. Otrzymujesz je przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy. Jego wysokość to 80% lub 100% podstawy – czyli przeciętnych pensji uzyskiwanych przez 12 pełnych miesięcy poprzedzających wystąpienie choroby. Od 34. dnia niezdolności do pracy możemy korzystać z zasiłku chorobowego przysługującego w wysokości 70%, 80% lub 100% podstawy. Maksymalny okres pobierania zasiłku to 182 lub 270 dni. Po upływie tego czasu pracownikowi należy się świadczenie rehabilitacyjne. Ze środków zgromadzonych w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypłaca się również zasiłek macierzyński oraz zasiłek opiekuńczy.

Podczas liczenia wynagrodzenia należy uwzględnić wysokość świadczeń należnych za czas choroby. Jest ona wskazana w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności

Za czas wskazany w zwolnieniu lekarskim należy Ci się wynagrodzenie chorobowe. Za pozostałe dni otrzymasz odpowiednio pomniejszoną pensję, której wysokość wynika z umowy o pracę. Aby obliczyć wymiar płacy za część miesiąca, trzeba:

 • podzielić kwotę miesięcznego wynagrodzenia przez liczbę godzin, które mieliśmy do przepracowania w określonym miesiącu,
 • pomnożyć uzyskany wynik przez liczbę godzin, których nie zdołaliśmy przepracować,
 • odjąć wynik od pensji, która należałaby się nam za cały miesiąc.

Zmiana pracodawcy a urlop i wynagrodzenie za niepełny miesiąc

Zostałeś zatrudniony na zastępstwo? Odszedłeś z firmy bez wypowiedzenia lub za porozumieniem stron i od razu rozpocząłeś pracę w nowym miejscu? Pracodawcy czasami decydują się na zatrudnienie pracownika w połowie miesiąca. Jeśli chcesz poczuć się pewniej, bo nie wiesz, jaka pensja wpłynie na Twoje konto, sprawdź, jak wyliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w połowie miesiąca. Dzięki temu unikniesz przykrych niespodzianek. Pracownikowi, który nie przepracował pełnego roku, przysługuje urlop proporcjonalny. Kalkulator, za pomocą którego przeprowadzisz naliczanie urlopu w nowej pracy, przedstawiamy poniżej.

Praca na etacie gwarantuje prawo do 20- lub 26-dniowego urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego. Jeśli przenosisz się do nowej firmy, pracodawca powinien umożliwić Ci wykorzystanie dni wolnych. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy udzielenie urlopu za przepracowany miesiąc jest niemożliwe. W takich okolicznościach przysługuje Ci ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Ustalanie stałego miesięcznego wynagrodzenia w różnych okolicznościach ustawodawca uregulował w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy... (Dz. U. z 2017 r. poz. 927 ze zm.).

Nowa praca a urlop

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Kalkulator jest bardzo prosty. Urlop jest proporcjonalny do liczby przepracowanych miesięcy. Ile przypada urlopu na miesiąc? Za każdy przysługuje Ci 1/12 z 20 lub 26 dni. Wynik zaokrągla się w górę. A co z urlopem za niepełny miesiąc? Jeśli pracowałeś w danym miejscu np. przez 14 dni, również zyskujesz prawo do płatnych dni wolnych w wymiarze 1/12 z 20 albo 26 dni. Jeśli rozpoczniesz pracę u nowego pracodawcy 15 marca, to wówczas:

 • urlop za marzec rozlicza poprzedni pracodawca, u którego pracowałeś do 14 marca (prawo do urlopu nabywamy 1 dnia każdego miesiąca)
 • nowy pracodawca przelicza urlop z uwzględnieniem już wykorzystanego urlopu – wiedzę o tym czerpie ze świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy.

Zgodnie z art. 1552a § 3 k.p. jeżeli rozwiązanie stosunku pracy i nawiązanie kolejnego z nowym pracodawcą następuje w tym samym miesiącu, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje poprzedni pracodawca. Dzięki temu unikamy sytuacji, w której zarówno poprzedni pracodawca, jak i obecny w rozliczeniach urlopu biorą pod uwagę miesiąc, w którym pracownik zmienił pracę (wówczas następuje przekroczenie wymiaru urlopu o 2 dni). Nowy pracodawca przelicza urlop od kolejnego miesiąca i bierze pod uwagę świadectwo pracy, aby uzyskać sumę 20 dni urlopowych rocznie.

Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie na niepełny miesiąc – kalkulator

Czy istnieje kalkulator wynagrodzeń za niepełny miesiąc? Takiego narzędzia jeszcze nie stworzono, ale możemy samodzielnie obliczyć płacę należną za przepracowanie części okresu rozliczeniowego. Od świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego nie odlicza się składek ZUS. Wysokość podatku dochodowego zależy bowiem od tego, czy np. zasiłek chorobowy pobieraliśmy przez cały okres rozliczeniowy. Informacje na ten temat znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wyliczyć wynagrodzenie? Chcąc ustalić, jaka jest różnica pomiędzy wynagrodzeniami brutto i netto, warto skorzystać z kalkulatora Pracuj.pl.

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 16.10.2018
  5 powodów, dlaczego warto pracować w domu

  Nie przepadasz za biurowym zgiełkiem? Cisza, własny fotel i ulubiona muzyka sącząca się z głośników to dla Ciebie idealne warunki do pracy? Możesz zdecydować się na pracę w domu. Wybierając takie rozwiązanie, zyskasz większą swobodę np. w zakresie godzenia obowiązków pracownika i rodzica.

 • 06.10.2018
  Pierwsza umowa o pracę – o czym należy pamiętać?

  Rozpoczęcie pierwszej pracy to duże przeżycie. Aby uniknąć błędów, warto zapanować nad emocjami i spojrzeć na relację z pracodawcą przez pryzmat przepisów prawa pracy. Im więcej będziesz wiedzieć, tym pewniej się poczujesz.

 • 05.10.2018
  Kontrakt – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

  Jesteś menedżerem, specjalistą IT lub inżynierem budowy? Możesz podjąć zatrudnienie na podstawie kontraktu. Wybór takiego rozwiązania daje Ci dużą swobodę w zakresie negocjowania warunków pracy. Sprawdź, co warto wiedzieć przed zawarciem umowy.   

16.10.2018
5 powodów, dlaczego warto pracować w domu

Nie przepadasz za biurowym zgiełkiem? Cisza, własny fotel i ulubiona muzyka sącząca się z głośników to dla Ciebie idealne warunki do pracy? Możesz zdecydować się na pracę w domu. Wybierając takie rozwiązanie, zyskasz większą swobodę np. w zakresie godzenia obowiązków pracownika i rodzica.

06.10.2018
Pierwsza umowa o pracę – o czym należy pamiętać?

Rozpoczęcie pierwszej pracy to duże przeżycie. Aby uniknąć błędów, warto zapanować nad emocjami i spojrzeć na relację z pracodawcą przez pryzmat przepisów prawa pracy. Im więcej będziesz wiedzieć, tym pewniej się poczujesz.

05.10.2018
Kontrakt – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Jesteś menedżerem, specjalistą IT lub inżynierem budowy? Możesz podjąć zatrudnienie na podstawie kontraktu. Wybór takiego rozwiązania daje Ci dużą swobodę w zakresie negocjowania warunków pracy. Sprawdź, co warto wiedzieć przed zawarciem umowy.   

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 14.09.2022
  Diety krajowe – jak wyliczyć?

  Podróże służbowe nie odbywają się na koszt pracownika. Pracodawca ma bowiem obowiązek zwrócić udokumentowane wydatki poniesione w związku z wyjazdem. Część wydatków jest zwracanych w całości na podstawie faktur lub rachunków, a część z nich – zazwyczaj ponoszonych na wyżywienie – jest zryczałtowana – to tzw. dieta. Delegacje odbywają się więc zawsze na koszt pracodawcy, lecz część wydatków pracownik niekiedy musi ponieść z góry, aby otrzymać zwrot. Dowiedz się, ile wynosi dieta w delegacji krajowej, a także jak ją uzyskać.

 • 06.09.2022
  Zasiłek macierzyński dla bezrobotnej – co mówią przepisy?

  Każda kobieta, która od co najmniej roku jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w przypadku urodzenia dziecka zyskuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. To forma wsparcia świeżo upieczonej mamy, która pozostaje na urlopie. Ale czy bezrobotnej matce przysługuje zasiłek macierzyński? Dowiedz się, co mówią na ten temat przepisy polskiego prawa.

 • 31.08.2022
  Jak oszczędzają Polacy?

  54% Polaków regularnie oszczędza pieniądze z pensji – tak wynika z badania Pracuj.pl „Polacy w nowym środowisku pracy”, przeprowadzonego pod koniec 2021 roku. Wiele osób odkłada przynajmniej małą część zarobków, chociaż czasem aby to zrobić, musi „zacisnąć pasa” i odmówić sobie kilku przyjemności. Dowiedz się, ile oszczędności mają Polacy i jakie jest podejście społeczeństwa do oszczędzania.

14.09.2022
Diety krajowe – jak wyliczyć?

Podróże służbowe nie odbywają się na koszt pracownika. Pracodawca ma bowiem obowiązek zwrócić udokumentowane wydatki poniesione w związku z wyjazdem. Część wydatków jest zwracanych w całości na podstawie faktur lub rachunków, a część z nich – zazwyczaj ponoszonych na wyżywienie – jest zryczałtowana – to tzw. dieta. Delegacje odbywają się więc zawsze na koszt pracodawcy, lecz część wydatków pracownik niekiedy musi ponieść z góry, aby otrzymać zwrot. Dowiedz się, ile wynosi dieta w delegacji krajowej, a także jak ją uzyskać.

06.09.2022
Zasiłek macierzyński dla bezrobotnej – co mówią przepisy?

Każda kobieta, która od co najmniej roku jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w przypadku urodzenia dziecka zyskuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. To forma wsparcia świeżo upieczonej mamy, która pozostaje na urlopie. Ale czy bezrobotnej matce przysługuje zasiłek macierzyński? Dowiedz się, co mówią na ten temat przepisy polskiego prawa.

31.08.2022
Jak oszczędzają Polacy?

54% Polaków regularnie oszczędza pieniądze z pensji – tak wynika z badania Pracuj.pl „Polacy w nowym środowisku pracy”, przeprowadzonego pod koniec 2021 roku. Wiele osób odkłada przynajmniej małą część zarobków, chociaż czasem aby to zrobić, musi „zacisnąć pasa” i odmówić sobie kilku przyjemności. Dowiedz się, ile oszczędności mają Polacy i jakie jest podejście społeczeństwa do oszczędzania.