Zakres obowiązków agenta ubezpieczeniowego – fakty i mity

Zadaniem agenta ubezpieczeniowego jest zaproponowanie klientowi odpowiedniej polisy, dzięki czemu będzie mógł np. wykupić korzystne ubezpieczenie OC samochodu, zabezpieczyć swoich bliskich albo spełnić wymogi banku niezbędne do uzyskania kredytu. Aby pracować w tym zawodzie, trzeba posiadać szeroką wiedzę. Konieczne jest też zdobycie licencji.  

Agent ubezpieczeniowy – praca

Profesja agenta ubezpieczeniowego jest szczególnie atrakcyjna dla osób rozpoczynających karierę zawodową. Wykonując ten zawód, można np. pracować w elastycznych godzinach, łączyć aktywność zawodową ze studiami i rozwijać istotne umiejętności. Przed wyborem takiej drogi zawodowej warto skonfrontować się z faktami i mitami:

  • Każdy może pracować jako agent ubezpieczeniowy. – MIT

Niekaralność i wykształcenie co najmniej średnie – to podstawowe wymogi umożliwiające podjęcie pracy w charakterze agenta ubezpieczeniowego. Dodatkowo taka osoba powinna założyć firmę i znaleźć się w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych. Aby zostać wpisanym do rejestru, należy zdać egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń, na zasadach wskazanych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych. O podstawowych wymogach przeczytasz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

  • W zawodzie agenta potrzebna jest jedynie wiedza na temat ubezpieczeń. – MIT

Dogłębna znajomość ofert ubezpieczycieli ma duże znaczenie, tak samo jak wiedza na temat procedur. Niezbędne są również umiejętności sprzedażowe.

  • Agent to sprzedawca, który realizuje normy sprzedażowe. – FAKT

Zarobki agenta zależą w dużej mierze od efektywności. Ważne, by pracownik nie zapominał też o normach etycznych i dbał nie tylko o wskaźniki sprzedaży i wysokość prowizji, ale również o zadowolenie klienta.

  • Poziom sprzedaży zależy w dużej mierze od umiejętności budowania trwałych relacji z klientami. – FAKT

Dobry sprzedawca potrafi dbać o klientów i budować sieci sprzedażowe. Dzięki temu może liczyć na atrakcyjne zarobki.

  • Agent wyszukuje oferty ubezpieczeń w najwyższym stopniu odpowiadające potrzebom klientów. – FAKT

Budowanie relacji polega m.in. na analizie oczekiwań klienta, który kupując polisę, chce osiągnąć określone korzyści.

Agent ubezpieczeniowy - czy ta praca jest dla Ciebie?

Zarobki agenta ubezpieczeniowego

4500 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosiła mediana płac na stanowisku agenta ubezpieczeniowego. Mediana to wartość środkowa w szeregu kwot uporządkowanych od najniższej do najwyższej. 38% pracowników otrzymywało premię w każdym miesiącu. Niektórzy mogli liczyć także na benefity, np. ubezpieczenie na życie (11%), dostęp do prywatnej opieki medycznej (9%), bony towarowe (9%) oraz karty pre-paid (9%).  

Agent ubezpieczeniowy – zarobki, premie, benefity

Agent ubezpieczeniowy to sprzedawca, dlatego wysokość jego pensji zwykle zależy od wyników. Pracownicy często otrzymują prowizję od wartości sprzedanych polis. Najlepiej wynagradzani agenci mogą otrzymać przeciętne wynagrodzenie wynoszące kilkanaście tysięcy zł miesięcznie. System prowizyjny to jeden z czynników motywacyjnych stosowanych przez pracodawców.

6 form wynagradzania pracowników