Zasiłek macierzyński dla bezrobotnej – co mówią przepisy?

Każda kobieta, która od co najmniej roku jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w przypadku urodzenia dziecka zyskuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. To forma wsparcia świeżo upieczonej mamy, która pozostaje na urlopie. Ale czy bezrobotnej matce przysługuje zasiłek macierzyński? Dowiedz się, co mówią na ten temat przepisy polskiego prawa.

Czego dowiesz się z artykułu?

Zasiłek macierzyński dla bezrobotnej – kiedy przysługuje?
Co, jeśli nie zasiłek macierzyński dla bezrobotnych? Inne świadczenie
Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim – komu się należy?

Zasiłek macierzyński dla bezrobotnej – kiedy przysługuje?

Ciąża w czasie braku zatrudnienia nie musi oznaczać dla przyszłej mamy kłopotów finansowych. Kobieta spodziewająca się dziecka może w takiej sytuacji ubiegać się o oficjalny status osoby bezrobotnej – o ile oczywiście jeszcze go nie posiada. Jeśli urząd pracy wyda decyzję o przyznaniu zasiłku, może dodatkowo przedłużyć go na czas po narodzinach potomka (taki sam, na jaki przysługiwałby zasiłek macierzyński dla kobiety zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę). To forma rekompensaty, którą państwo wypłaca za brak prawa do macierzyńskiego dla bezrobotnej.

Aby taka pomoc finansowa mogła być wypłacana dłużej, musi zostać spełniony warunek urodzenia dziecka w trakcie pobierania zasiłku lub maksymalnie do miesiąca po utracie prawa do niego. Jeśli nastąpi to później, wypłacanie świadczenia nie może być wydłużone. Kobieta bez pracy w takiej sytuacji zyska jedynie ochronę przed wyrejestrowaniem z urzędu pracy na najbliższy rok.

| Urlop macierzyński: fakty i mity

Co, jeśli nie zasiłek macierzyński dla bezrobotnych? Inne świadczenie

Jeśli niezatrudnionej kobiecie w ciąży nie przysługuje wspomniany wyżej zasiłek, po urodzeniu dziecka może ona liczyć na inne świadczenia macierzyńskie dla bezrobotnych. Mowa o świadczeniu rodzicielskim, nazywanym również kosiniakowym (od nazwiska byłego ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza). Może z niego skorzystać kobieta, która urodziła dziecko i nie nabyła praw do zasiłku macierzyńskiego. To wypłacane w okresach miesięcznych 1000 zł, które przysługuje przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka (lub dłużej, jeśli na świecie pojawią się bliźnięta, trojaczki itd.).

Można łączyć zasiłek macierzyński bezrobotnej oraz świadczenie rodzicielskie – ale tylko, jeśli dziecko urodziło się już w czasie pobierania świadczenia lub miesiąc po jego zakończeniu. Należy też pamiętać, że wysokość zasiłku macierzyńskiego dla osoby bezrobotnej wpłynie na kwotę świadczenia rodzicielskiego. Co ważne, ze świadczenia rodzicielskiego pod pewnymi warunkami może skorzystać także ojciec dziecka.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego świadczenia, przeczytaj poniższy artykuł.

| Kosiniakowe – komu się należy?

Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim – komu się należy?

Co z kwestią koniec macierzyńskiego a zasiłek dla bezrobotnych? Jest ona jasno uregulowana przepisami prawa. Kobieta, której umowa o pracę trwała jedynie do dnia porodu, może ubiegać się o zasiłek macierzyński dla bezrobotnych.

Potrzebne będzie zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania świadczenia z podstawą wymiaru jego naliczania. Zasiłek dla bezrobotnych po zasiłku macierzyńskim zostanie przyznany, jeśli poprzednie świadczenie było naliczane od co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

| Podwyżka na macierzyńskim i wymiar urlopu a prawo pracy

Wiesz już, czy osobie bezrobotnej przysługuje zasiłek macierzyński. Spodziewasz się dziecka i nie jesteś obecnie zatrudniona? Koniecznie skorzystaj z przysługujących praw.