Zawarcie umowy o pracę w sposób dorozumiany – ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Co do zasady umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Nie oznacza to jednak, że ustalenia w innej formie są nieważne. Z zawarciem umowy o pracę w sposób dorozumiany mamy do czynienia na przykład wtedy, gdy pracodawca przedstawił nam warunki pracy na piśmie, nie doszło do podpisania dokumentu, a mimo to przystąpiliśmy do pracy.

Zawarcie umowy o pracę – kodeks pracy

Zgodnie z art. 29 § 2 kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeśli forma pisemna nie została zachowana, to pracodawca ma obowiązek przedstawienia pracownikowi na piśmie ustaleń dotyczących stron umowy, jej rodzaju, jak również warunków. Ze wspomnianego artykułu można wywnioskować, że ustawodawca dopuszcza nawiązanie stosunku pracy bez zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej. W takim przypadku mówimy o zawarciu umowy w sposób dorozumiany. Najczęściej dzieje się tak wtedy, gdy dojdzie do ustalenia warunków pracy i pracownik podejmie pracę (a pracodawca wyrazi na to zgodę) bez podpisania dokumentu.

Kodeks Pracy – o czym mówi i w czym pomaga?

Umowa w formie ustnej – kodeks cywilny

W opisywanym przypadku możemy powoływać się na przepisy kodeksu cywilnego, ponieważ według art. 300 kodeksu pracy w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy należy stosować przepisy zawarte w kodeksie cywilnym (pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy). Art. 60 kodeksu cywilnego mówi o tym, że wola osoby dokonującej czynności prawnej (czyli w tej sytuacji: zawierającej umowę) może być wyrażona przez każde zachowanie tej osoby ujawniające jej wolę w sposób dostateczny. Ujawnienie tej woli (oświadczenie woli) może również być zrealizowane w postaci elektronicznej. Zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika jest niezbędne do nawiązania stosunku pracy oraz ustalenia warunków pracy i płacy, o czym świadczy art. 11 kodeksu pracy.

Kiedy oświadczenie woli jest nieważne?

Wady oświadczenia woli zostały opisane w jednym z działów kodeksu cywilnego (art. 82 – 88). Z nieważnym oświadczeniem woli mamy do czynienia wtedy, gdy  zostało ono złożone przez osobę znajdującą się w stanie nieświadomości (np. z powodu zaburzeń czynności psychicznych) lub dla pozoru. Do wad oświadczenia woli zaliczają się także błąd i podstęp. Istnieje możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, jeśli zostało ono złożone pod wpływem groźby drugiej strony lub osoby trzeciej. 

Zasada swobody umów

W przypadku zawierania umowy o pracę warto pamiętać o zasadzie swobody umów. Zgodnie z art. 3531 kodeksu cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny w sposób dowolny, natomiast jego treść i cel nie mogą sprzeciwiać się naturze stosunku pracy, zasadom współżycia społecznego ani ustawie. 

Co powinna zawierać umowa o pracę?

Choć umowa o pracę zawarta w formie innej niż pisemna jest wiążąca, warto podpisać stosowny dokument przed podjęciem pracy (w praktyce ustalenie, czy doszło do zawarcia umowy w sposób dorozumiany może okazać się nieco problematyczne). Umowa o pracę – zgodnie z art. 29 § 1 kodeksu pracy – powinna określać:

 • rodzaj i miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę (odpowiadające rodzajowi pracy, z uwzględnieniem składników wynagrodzenia),
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Pierwsza umowa o pracę – fakty i mity

 

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 29.10.2019
  Na podstawie jakiej umowy możesz zostać zatrudniony?

  Umowa określa prawa i obowiązki pracodawcy i osoby świadczącej pracę. Istnieją umowy regulowane przepisami zawartymi w kodeksie pracy, jak również umowy cywilnoprawne. Podpowiadamy, czym charakteryzują się poszczególne dokumenty.

 • 04.08.2019
  Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

  Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki. 

 • 01.03.2019
  Czy czas trwania L4 ma wpływ na wysokość Twojego wynagrodzenia?

  Długotrwała choroba może spowodować wielotygodniową przerwę w karierze i tym samym utrudnić powrót do aktywności. Nieobecność wywołana złym stanem zdrowia może przełożyć się także na wysokość Twojej płacy, a w niektórych sytuacjach – nawet stać się przyczyną rozwiązania umowy o pracę.

29.10.2019
Na podstawie jakiej umowy możesz zostać zatrudniony?

Umowa określa prawa i obowiązki pracodawcy i osoby świadczącej pracę. Istnieją umowy regulowane przepisami zawartymi w kodeksie pracy, jak również umowy cywilnoprawne. Podpowiadamy, czym charakteryzują się poszczególne dokumenty.

04.08.2019
Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki. 

01.03.2019
Czy czas trwania L4 ma wpływ na wysokość Twojego wynagrodzenia?

Długotrwała choroba może spowodować wielotygodniową przerwę w karierze i tym samym utrudnić powrót do aktywności. Nieobecność wywołana złym stanem zdrowia może przełożyć się także na wysokość Twojej płacy, a w niektórych sytuacjach – nawet stać się przyczyną rozwiązania umowy o pracę.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 23.12.2019
  Bilans zysków… z pracy – sprawdź, czy zarabiasz odpowiednio

  Satysfakcjonujące zarobki to jeden z najważniejszych czynników decydujących o tym, czy jesteśmy zadowoleni z pracy. Co zrobić, jeśli mamy poczucie, że nasza pensja jest niewspółmierna do wysiłków, kompetencji i zaangażowania? Najlepiej sprawdzić, na jakie warunki finansowe i pozapłacowe mogą liczyć specjaliści pracujący na takim samym stanowisku.

 • 02.12.2019
  Jak przygotować się do rozmowy o podwyżce?

  Doskonałe wyniki w pracy, uzyskanie kwalifikacji, objęcie wyższego stanowiska i przyjęcie dodatkowych obowiązków albo lepsza sytuacja finansowa firmy – to tylko kilka najczęstszych powodów przyznawania podwyżek pracownikom. Aby przekonać szefa do decyzji o podwyższeniu wynagrodzenia, można skorzystać z metody ujęcia argumentów w trzech punktach. Każdy z nich powinien skupiać się na konkretnych osiągnięciach.

 • 06.11.2019
  Co warto wiedzieć o płacy minimalnej w 2020 r.?

  2600 zł brutto – tyle w 2020 r. wyniesie płaca minimalna przysługująca pracownikom etatowym. Podwyżki będą dotyczyć także zleceniobiorców. Najniższa stawka godzinowa wzrośnie do 17 zł brutto. 

23.12.2019
Bilans zysków… z pracy – sprawdź, czy zarabiasz odpowiednio

Satysfakcjonujące zarobki to jeden z najważniejszych czynników decydujących o tym, czy jesteśmy zadowoleni z pracy. Co zrobić, jeśli mamy poczucie, że nasza pensja jest niewspółmierna do wysiłków, kompetencji i zaangażowania? Najlepiej sprawdzić, na jakie warunki finansowe i pozapłacowe mogą liczyć specjaliści pracujący na takim samym stanowisku.

02.12.2019
Jak przygotować się do rozmowy o podwyżce?

Doskonałe wyniki w pracy, uzyskanie kwalifikacji, objęcie wyższego stanowiska i przyjęcie dodatkowych obowiązków albo lepsza sytuacja finansowa firmy – to tylko kilka najczęstszych powodów przyznawania podwyżek pracownikom. Aby przekonać szefa do decyzji o podwyższeniu wynagrodzenia, można skorzystać z metody ujęcia argumentów w trzech punktach. Każdy z nich powinien skupiać się na konkretnych osiągnięciach.

06.11.2019
Co warto wiedzieć o płacy minimalnej w 2020 r.?

2600 zł brutto – tyle w 2020 r. wyniesie płaca minimalna przysługująca pracownikom etatowym. Podwyżki będą dotyczyć także zleceniobiorców. Najniższa stawka godzinowa wzrośnie do 17 zł brutto.