Zawarcie umowy o pracę w sposób dorozumiany – ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Co do zasady umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Nie oznacza to jednak, że ustalenia w innej formie są nieważne. Z zawarciem umowy o pracę w sposób dorozumiany mamy do czynienia na przykład wtedy, gdy pracodawca przedstawił nam warunki pracy na piśmie, nie doszło do podpisania dokumentu, a mimo to przystąpiliśmy do pracy.

Zawarcie umowy o pracę – kodeks pracy

Zgodnie z art. 29 § 2 kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeśli forma pisemna nie została zachowana, to pracodawca ma obowiązek przedstawienia pracownikowi na piśmie ustaleń dotyczących stron umowy, jej rodzaju, jak również warunków. Ze wspomnianego artykułu można wywnioskować, że ustawodawca dopuszcza nawiązanie stosunku pracy bez zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej. W takim przypadku mówimy o zawarciu umowy w sposób dorozumiany. Najczęściej dzieje się tak wtedy, gdy dojdzie do ustalenia warunków pracy i pracownik podejmie pracę (a pracodawca wyrazi na to zgodę) bez podpisania dokumentu.

Kodeks Pracy – o czym mówi i w czym pomaga?

Umowa w formie ustnej – kodeks cywilny

W opisywanym przypadku możemy powoływać się na przepisy kodeksu cywilnego, ponieważ według art. 300 kodeksu pracy w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy należy stosować przepisy zawarte w kodeksie cywilnym (pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy). Art. 60 kodeksu cywilnego mówi o tym, że wola osoby dokonującej czynności prawnej (czyli w tej sytuacji: zawierającej umowę) może być wyrażona przez każde zachowanie tej osoby ujawniające jej wolę w sposób dostateczny. Ujawnienie tej woli (oświadczenie woli) może również być zrealizowane w postaci elektronicznej. Zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika jest niezbędne do nawiązania stosunku pracy oraz ustalenia warunków pracy i płacy, o czym świadczy art. 11 kodeksu pracy.

Kiedy oświadczenie woli jest nieważne?

Wady oświadczenia woli zostały opisane w jednym z działów kodeksu cywilnego (art. 82 – 88). Z nieważnym oświadczeniem woli mamy do czynienia wtedy, gdy  zostało ono złożone przez osobę znajdującą się w stanie nieświadomości (np. z powodu zaburzeń czynności psychicznych) lub dla pozoru. Do wad oświadczenia woli zaliczają się także błąd i podstęp. Istnieje możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, jeśli zostało ono złożone pod wpływem groźby drugiej strony lub osoby trzeciej. 

Zasada swobody umów

W przypadku zawierania umowy o pracę warto pamiętać o zasadzie swobody umów. Zgodnie z art. 3531 kodeksu cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny w sposób dowolny, natomiast jego treść i cel nie mogą sprzeciwiać się naturze stosunku pracy, zasadom współżycia społecznego ani ustawie. 

Co powinna zawierać umowa o pracę?

Choć umowa o pracę zawarta w formie innej niż pisemna jest wiążąca, warto podpisać stosowny dokument przed podjęciem pracy (w praktyce ustalenie, czy doszło do zawarcia umowy w sposób dorozumiany może okazać się nieco problematyczne). Umowa o pracę – zgodnie z art. 29 § 1 kodeksu pracy – powinna określać:

 • rodzaj i miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę (odpowiadające rodzajowi pracy, z uwzględnieniem składników wynagrodzenia),
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Pierwsza umowa o pracę – fakty i mity

 

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 13.04.2022
  Umowa przedwstępna – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

  Zawarcie umowy przedwstępnej o pracę to zobowiązanie pracownika oraz pracodawcy do nawiązania stosunku pracy w przyszłości. Jest to zabezpieczenie, z którego mogą skorzystać obie strony. Takie rozwiązanie stosuje się m.in. wtedy, gdy do wykonywania obowiązków na danym stanowisku konieczne jest uzyskanie przez pracownika dodatkowych kwalifikacji lub wtedy, gdy w danej chwili zawarcie umowy o pracę jest niemożliwe, np. ze względu na kilkumiesięczny okres wypowiedzenia przyszłego pracownika. Dowiedz się, jakie przepisy regulują umowę przedwstępną, a także co grozi za jej zerwanie bądź niewywiązanie się z jej zapisów.

 • 07.02.2020
  Umowa na czas nieokreślony w pytaniach i odpowiedziach

  Z punktu widzenia pracownika umowa na czas nieokreślony jest korzystnym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia stabilne zatrudnienie. W przypadku skróconego okresu wypowiedzenia pracownikowi należy się odszkodowanie. Jakie inne prawa i obowiązki mu przysługują i jak można rozwiązać umowę na czas nieokreślony?

 • 29.10.2019
  Na podstawie jakiej umowy możesz zostać zatrudniony?

  Umowa określa prawa i obowiązki pracodawcy i osoby świadczącej pracę. Istnieją umowy regulowane przepisami zawartymi w kodeksie pracy, jak również umowy cywilnoprawne. Podpowiadamy, czym charakteryzują się poszczególne dokumenty.

13.04.2022
Umowa przedwstępna – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Zawarcie umowy przedwstępnej o pracę to zobowiązanie pracownika oraz pracodawcy do nawiązania stosunku pracy w przyszłości. Jest to zabezpieczenie, z którego mogą skorzystać obie strony. Takie rozwiązanie stosuje się m.in. wtedy, gdy do wykonywania obowiązków na danym stanowisku konieczne jest uzyskanie przez pracownika dodatkowych kwalifikacji lub wtedy, gdy w danej chwili zawarcie umowy o pracę jest niemożliwe, np. ze względu na kilkumiesięczny okres wypowiedzenia przyszłego pracownika. Dowiedz się, jakie przepisy regulują umowę przedwstępną, a także co grozi za jej zerwanie bądź niewywiązanie się z jej zapisów.

07.02.2020
Umowa na czas nieokreślony w pytaniach i odpowiedziach

Z punktu widzenia pracownika umowa na czas nieokreślony jest korzystnym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia stabilne zatrudnienie. W przypadku skróconego okresu wypowiedzenia pracownikowi należy się odszkodowanie. Jakie inne prawa i obowiązki mu przysługują i jak można rozwiązać umowę na czas nieokreślony?

29.10.2019
Na podstawie jakiej umowy możesz zostać zatrudniony?

Umowa określa prawa i obowiązki pracodawcy i osoby świadczącej pracę. Istnieją umowy regulowane przepisami zawartymi w kodeksie pracy, jak również umowy cywilnoprawne. Podpowiadamy, czym charakteryzują się poszczególne dokumenty.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 19.05.2022
  Motywacja materialna i niematerialna – na czym polega?

  Co skuteczniej motywuje do pracy: atrakcyjna pensja, premie i nagrody? A może przyjazna atmosfera, ciekawe zadania i możliwość samodzielnego podejmowania decyzji? Do czynników motywacyjnych należą także benefity, np. prywatna opieka medyczna czy karty sportowe. Motywatory niematerialne to m.in. elastyczny czas pracy, wyrażanie zaufania i uznania oraz tworzenie atmosfery i warunków sprzyjających rozwojowi. Warto dokładnie poznać swoje potrzeby i oczekiwania w tym zakresie, jeśli akurat szukasz pierwszej lub nowej pracy.

 • 22.04.2022
  E-sport i inne profesje dla graczy. Czy granie w gry się opłaca?

  Czy jako nastolatek chętnie angażowałeś się w granie w gry komputerowe? Być może nie wiedziałeś wtedy, że rozwijasz cenne na rynku pracy umiejętności! Zarabianie na grach to w dzisiejszych czasach całkiem popularna i realna opcja zdobywania pieniędzy. Sprawdź, jak spełnić marzenia o zarabianiu na graniu w gry i przekonaj się, czy bycie gamerem to jedyna opcja na zarabianie przez gry online.

 • 03.03.2022
  Cechy dobrego team leadera. Jak zbudować efektywny zespół i zarabiać więcej?

  Peter F. Drucker, ekspert od zarządzania, jest zdania, że Skuteczne przywództwo nie polega na wygłaszaniu przemówień ani na byciu lubianym. Przywództwo jest definiowane przez wyniki, a nie cechy*. I ma sporo racji. Team leader jest odpowiedzialny za wyniki zespołu – skuteczność dotychczasowych działań, pozyskanie nowych klientów czy zwiększenie sprzedaży. Aby to osiągnąć, musi jednak tak prowadzić zespół, by każdy jego członek chciał i miał możliwość uczestniczenia w tym procesie. Wśród cech team leadera powinny znaleźć się więc te powiązane z kompetencjami twardymi, jak i miękkimi.

19.05.2022
Motywacja materialna i niematerialna – na czym polega?

Co skuteczniej motywuje do pracy: atrakcyjna pensja, premie i nagrody? A może przyjazna atmosfera, ciekawe zadania i możliwość samodzielnego podejmowania decyzji? Do czynników motywacyjnych należą także benefity, np. prywatna opieka medyczna czy karty sportowe. Motywatory niematerialne to m.in. elastyczny czas pracy, wyrażanie zaufania i uznania oraz tworzenie atmosfery i warunków sprzyjających rozwojowi. Warto dokładnie poznać swoje potrzeby i oczekiwania w tym zakresie, jeśli akurat szukasz pierwszej lub nowej pracy.

22.04.2022
E-sport i inne profesje dla graczy. Czy granie w gry się opłaca?

Czy jako nastolatek chętnie angażowałeś się w granie w gry komputerowe? Być może nie wiedziałeś wtedy, że rozwijasz cenne na rynku pracy umiejętności! Zarabianie na grach to w dzisiejszych czasach całkiem popularna i realna opcja zdobywania pieniędzy. Sprawdź, jak spełnić marzenia o zarabianiu na graniu w gry i przekonaj się, czy bycie gamerem to jedyna opcja na zarabianie przez gry online.

03.03.2022
Cechy dobrego team leadera. Jak zbudować efektywny zespół i zarabiać więcej?

Peter F. Drucker, ekspert od zarządzania, jest zdania, że Skuteczne przywództwo nie polega na wygłaszaniu przemówień ani na byciu lubianym. Przywództwo jest definiowane przez wyniki, a nie cechy*. I ma sporo racji. Team leader jest odpowiedzialny za wyniki zespołu – skuteczność dotychczasowych działań, pozyskanie nowych klientów czy zwiększenie sprzedaży. Aby to osiągnąć, musi jednak tak prowadzić zespół, by każdy jego członek chciał i miał możliwość uczestniczenia w tym procesie. Wśród cech team leadera powinny znaleźć się więc te powiązane z kompetencjami twardymi, jak i miękkimi.