Zawód: żołnierz – wady i zalety

Wykazujesz odporność na stres, jesteś zdyscyplinowany i masz świetną kondycję fizyczną? Jeśli tak, służba w wojsku może być Twoją drogą zawodową. Przed podjęciem decyzji warto jednak rozważyć wszystkie argumenty „za” i „przeciw”, a także realnie ocenić swoje szanse w rekrutacji.

Służba w wojsku – plusy i minusy

Żołnierz nie pracuje, a służy. Oznacza to, że jego obowiązkiem jest wypełniać rozkazy przełożonych, a w razie potrzeby uczestniczyć w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych lub misjach wojskowych – na terenie kraju albo poza granicami. Służba może wiązać się z narażaniem zdrowia i życia, długotrwałym stresem i rozłąką z bliskimi. Z drugiej strony, zawodowy wojskowy wykonuje zadania, które mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa kraju. Świadomość wagi tego zawodu motywuje do działania. Warto rozważyć służbę w wojsku również z innych powodów, m.in. dlatego, że żołnierz może wykorzystywać swoje umiejętności i talenty na rzecz armii, np. naprawiając maszyny lub wykonując zadania pod wodą, przy użyciu sprzętu nurkowego. Do służby przyjmowani są lekarze, mechanicy i inni specjaliści.

Wojskowi mogą liczyć na należności za przeniesienie służbowe, np. zasiłek osiedleniowy lub ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania. Tak wynika z rozporządzenia MON w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienie i podróże służbowe.    

Ile zarabia żołnierz?

Stabilność zatrudnienia i wzrost pensji wraz z awansami na kolejne stopnie wojskowe – to istotne korzyści, na które może liczyć żołnierz zawodowy. Zarobki zależą m.in. od stopnia w hierarchii. 4874,53 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiło średnie uposażenie żołnierza zawodowego. Szeregowi zarabiali przeciętnie ok. 3200 zł brutto, starsi sierżanci – ok. 4000 zł brutto,  kapitanowie – ok. 5000 zł brutto, pułkownicy – ok. 8000 zł brutto, a generałowie – ok. 10 000 – 15 000 zł brutto. Tak wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Żołnierze zawodowi mają również prawo do dodatków, takich jak: zasiłek na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe i należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.

Jak zostać żołnierzem zawodowym?

Do zawodowej służby wojskowej może wstąpić każdy, kto:

  • uzyskał stopień wojskowy,
  • posiada obywatelstwo polskie,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  • prezentuje postawę patriotyczną,
  • posiada wymagane kwalifikacje,
  • jest fizycznie i psychicznie zdolny do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jeśli chcesz przystąpić do rekrutacji, odpowiednio się przygotuj. Ważne, żebyś miał ze sobą:

  • książeczkę wojskową,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje,
  • zaświadczenie lekarskie umożliwiające przystąpienie do egzaminu z wychowania fizycznego,
  • strój sportowy.

Rekrutacja jest dwuetapowa. Pierwszy etap to rozmowa kwalifikacyjna. Druga część to testy sprawnościowe, m.in. marszobieg, bieg wahadłowy 10x10m, skłony.