Zwolnienia grupowe – jak ustala się wysokość odprawy? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Zła sytuacja ekonomiczna, zmiany w zasadach organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa czy potrzeba pozyskania nowych fachowców – to tylko kilka przyczyn, które mogą mieć wpływ na redukcję zatrudnienia. Jeśli zwalnia się wielu pracowników i nie wynika to z ich winy, przysługują im pewne prawa i przywileje. 

Zwolnienia grupowe – co należy wiedzieć?

Wszystkie zasady dotyczące zwolnień grupowych i ich przeprowadzania zostały określone w ustawie z dnia 13 marca 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030900844

Na początku trzeba zaznaczyć, że ustawa obejmuje wyłącznie te zakłady pracy, które zatrudniają minimum 20 osób. Kiedy zajdzie w nich potrzeba przeprowadzenia zwolnień grupowych, czyli redukcji etatów z przyczyn niezależnych od pracownika, pracodawcy są zobowiązani do wypłaty swoim podwładnym odpraw pieniężnych. Ponadto właściciele takich zakładów nie mogą przyjąć na miejsce zwolnionych pracowników nowych kandydatów. Zwolnienia grupowe nie mogą też obejmować kobiet w ciąży, chyba że zakład jest w stanie likwidacji bądź upadłości. Ponadto do przeprowadzenia procedury zwolnień grupowych niezbędna jest zgoda zarządu organizacji związkowej. Jeśli na drodze rozmów i negocjacji nie uda się osiągnąć kompromisu i propozycje pracodawcy nie zostaną przyjęte przez reprezentantów interesów pracowników, pracodawca musi wydać tak zwany regulamin zwolnień grupowych. Określa się w nim:

 • liczbę zwalnianych pracowników,
 • kryteria, które zdecydowały o wytypowaniu danego pracownika do zwolnienia grupowego,
 • kolejność zwolnień,
 • terminy składania wypowiedzeń.

Jak naliczana jest odprawa?

O tym, jakiej wysokości będzie odprawa należna pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi, decyduje ich staż pracy w danym przedsiębiorstwie. W przypadku osób, które przepracowały w firmie mniej niż 2 lata, przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownicy, którzy byli zatrudnieni przez okres od 2 do 8 lat, otrzymają dwukrotność swojej miesięcznej pensji. Osoby, które były związane z danym pracodawcą przez czas dłuższy niż 8 lat, mają prawo do otrzymania odprawy wynoszącej trzykrotność miesięcznej wypłaty.

Zwolnienia grupowe – sprawdź, co Ci się należy

Zwolnienia grupowe a okres wypowiedzenia

Prawo chroni pracowników objętych zwolnieniem grupowym także w ten sposób, że gwarantuje im określone okresy wypowiedzenia. Zgodnie z art. 36 Kodeksu pracy wynoszą one kolejno:

 • 2 tygodnie (w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracujących krócej niż 6 miesięcy w danej firmie),
 • 1 miesiąc (w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracujących co najmniej 6 miesięcy w danej firmie),
 • 3 miesiące (w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracujących dłużej niż 3 lata w danej firmie).

Zwolnienie z pracy nigdy nie jest miłym doświadczeniem, ale może stanowić impuls do znalezienia nowej, lepszej posady.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 19.02.2020
  Awans – jakie korzyści może zaproponować Ci pracodawca?

  Awans oznacza zmianę stanowiska na bardziej korzystne z perspektywy pracownika. Zazwyczaj kojarzy nam się z otrzymywaniem wyższego wynagrodzenia. Poza lepszą pensją pracodawca może zaoferować nam między innymi zdobycie dodatkowych kompetencji.

 • 11.02.2020
  Ile możesz zarobić w branży motoryzacyjnej? Przegląd stanowisk

  Praca w branży motoryzacyjnej to bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje stanowiska, takie jak dostawca, kierowca w transporcie międzynarodowym, ale też sprzedawca samochodów czy doradca leasingowy. Każde z tych zajęć wymaga innych kompetencji, ale łączy je entuzjastyczne podejście do motoryzacji i dogłębna znajomość tej dziedziny.

19.02.2020
Awans – jakie korzyści może zaproponować Ci pracodawca?

Awans oznacza zmianę stanowiska na bardziej korzystne z perspektywy pracownika. Zazwyczaj kojarzy nam się z otrzymywaniem wyższego wynagrodzenia. Poza lepszą pensją pracodawca może zaoferować nam między innymi zdobycie dodatkowych kompetencji.

11.02.2020
Ile możesz zarobić w branży motoryzacyjnej? Przegląd stanowisk

Praca w branży motoryzacyjnej to bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje stanowiska, takie jak dostawca, kierowca w transporcie międzynarodowym, ale też sprzedawca samochodów czy doradca leasingowy. Każde z tych zajęć wymaga innych kompetencji, ale łączy je entuzjastyczne podejście do motoryzacji i dogłębna znajomość tej dziedziny.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 06.04.2020
  Zarządzanie czasem w pracy – jak zwiększyć efektywność i zarobki?

  Jeśli chcesz wykonywać zadania sprawniej i efektywniej, sięgnij po sprawdzone techniki. Czas jest zasobem, którego nie można odzyskać, dlatego tak ważne jest, by umieć dobrze go wykorzystywać. Zastosuj na przykład metodę ALPEN, prawo Parkinsona albo koncepcję SMART. A na początek… „zjedz tę żabę”!

 • 19.02.2020
  Negocjowanie podwyżki – 6 książek, które mogą w tym pomóc

  Umiejętność negocjacji ma duże znaczenie nie tylko na stanowiskach kierowniczych i sprzedażowych. To kompetencja niezwykle pomocna w kontaktach pracownika z pracodawcą. Przydaje się podczas rozmów na temat awansu oraz wyższego wynagrodzenia. Sztukę negocjacji można zgłębiać w ramach szkoleń i za pośrednictwem fachowej literatury.

 • 23.12.2019
  Bilans zysków… z pracy – sprawdź, czy zarabiasz odpowiednio

  Satysfakcjonujące zarobki to jeden z najważniejszych czynników decydujących o tym, czy jesteśmy zadowoleni z pracy. Co zrobić, jeśli mamy poczucie, że nasza pensja jest niewspółmierna do wysiłków, kompetencji i zaangażowania? Najlepiej sprawdzić, na jakie warunki finansowe i pozapłacowe mogą liczyć specjaliści pracujący na takim samym stanowisku.

06.04.2020
Zarządzanie czasem w pracy – jak zwiększyć efektywność i zarobki?

Jeśli chcesz wykonywać zadania sprawniej i efektywniej, sięgnij po sprawdzone techniki. Czas jest zasobem, którego nie można odzyskać, dlatego tak ważne jest, by umieć dobrze go wykorzystywać. Zastosuj na przykład metodę ALPEN, prawo Parkinsona albo koncepcję SMART. A na początek… „zjedz tę żabę”!

19.02.2020
Negocjowanie podwyżki – 6 książek, które mogą w tym pomóc

Umiejętność negocjacji ma duże znaczenie nie tylko na stanowiskach kierowniczych i sprzedażowych. To kompetencja niezwykle pomocna w kontaktach pracownika z pracodawcą. Przydaje się podczas rozmów na temat awansu oraz wyższego wynagrodzenia. Sztukę negocjacji można zgłębiać w ramach szkoleń i za pośrednictwem fachowej literatury.

23.12.2019
Bilans zysków… z pracy – sprawdź, czy zarabiasz odpowiednio

Satysfakcjonujące zarobki to jeden z najważniejszych czynników decydujących o tym, czy jesteśmy zadowoleni z pracy. Co zrobić, jeśli mamy poczucie, że nasza pensja jest niewspółmierna do wysiłków, kompetencji i zaangażowania? Najlepiej sprawdzić, na jakie warunki finansowe i pozapłacowe mogą liczyć specjaliści pracujący na takim samym stanowisku.