Rynek pracy 2019 r. – co przyniósł?

Rok 2019 na rynku pracy upłynął przede wszystkim pod znakiem rekordowo niskiego bezrobocia. Jak wynika z raportu przedstawionego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polska, zaraz po Czechach i Niemczech, ma najniższy poziom bezrobocia wśród wszystkich państw Unii Europejskiej.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane, z których wynika, że w październiku 2019 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wynosiła 5%. Takie wyniki ostatnio odnotowano niedługo po transformacji ustrojowej, w 1990 roku.  To duże osiągnięcie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że również na tle innych państw europejskich wypadamy pod tym względem naprawdę dobrze. Eurostat oszacował poziom bezrobocia w Polsce na 3,2 % (stan na październik 2019 r.).

Znacząco wzrosły też wynagrodzenia. W sektorze przedsiębiorstw przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 5213,27 zł brutto, czyli o 5,9% więcej niż w 2018 roku (4851,61 zł brutto). Zwiększyła się też płaca minimalna – w 2019 roku wynosiła ona 2250 zł brutto. W 2018 r. było to natomiast 2100 zł brutto.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rok-na-rynku-pracy