Sukces elektronicznych zwolnień lekarskich

Blisko 34 miliony – tyle elektronicznych zwolnień lekarskich wystawiono od 2016 roku do listopada 2019 r. Stanowi to niemal 100% wszystkich tego typu zaświadczeń wystawianych przez lekarzy.

Wynagrodzenie chorobowe w ciąży

Wprowadzenie e-ZLA okazało się korzystne nie tylko dla pracowników, ale też dla ZUS. Elektroniczne zwolnienia pozwalają lepiej i bardziej szczegółowo analizować koszty i przyczyny absencji. Dzięki temu, że lekarze mogą upoważnić tzw. asystentów medycznych do wystawiania e-zwolnień w swoim imieniu (chodzi tylko o stronę techniczną, gdyż decyzja o wydaniu zwolnienia i jego szczegółach nadal pozostaje w gestii lekarza), cała procedura przebiega sprawniej i szybciej.

Wprowadzenie systemu elektronicznych zwolnień zostało poprzedzone wdrożeniem dużych zmian na Platformie Usług Elektronicznych oraz szerokimi konsultacjami i działaniami informacyjnymi w środowisku lekarskim.

Źródło:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ponad-25-mln-elektronicznych-zwolnien-lekarskich/3056435