10 wymagań na stanowisko asystenta zarządu

Rola asystenta polega m.in. na udzielaniu zarządowi wsparcia w podejmowanych działaniach. Osoba pełniąca tę funkcję odpowiada za funkcjonowanie biura. W 2017 r. przeciętne miesięczne zarobki na tym stanowisku wynosiły 4500 zł brutto.

Na czym polega praca asystenta?

Asystent zarządu to samodzielne stanowisko. Osoba, która je zajmuje, udziela pomocy członkom zarządu, np. w zakresie organizowania konferencji. Do zadań asystenta należy m.in. przygotowywanie pism oraz redagowanie skierowanych do personelu poleceń/zaleceń prezesa spółki.

Jakie wymagania powinien spełnić kandydat?

Praca asystenta zarządu wymaga wysokich kwalifikacji zawodowych. Duże znaczenie mają również kompetencje miękkie. Oto przykładowe warunki stawiane przez pracodawców:

  • Wykształcenie wyższe

Ukończenie studiów (co najmniej pierwszego stopnia) to jeden z podstawowych wymogów, jakie powinien spełnić kandydat. Preferowany kierunek to administracja.

  • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i pakietu MS Office

Asystent zarządu odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie biura. Osoba, która pełni tę funkcję, korzysta z pakietu MS Office, kopiuje i niszczy dokumenty itd.  

  • Samodzielność

Prowadzenie biura zarządu wymaga również umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. Dobrze, by asystent wykazywał się również kreatywnością i opanowaniem w rozwiązywaniu problemów.

  • Znajomość języków obcych

Jeśli firma podejmuje współpracę z zagranicznymi partnerami, niezbędna jest także umiejętność posługiwania się językami obcymi.

Języki obce w pracy

  • Umiejętność budowania korzystnego wizerunku

Asystent zarządu często jest pierwszym pracownikiem firmy, z którym mają do czynienia np. ważni klienci. Taka osoba powinna posiadać nienaganny wizerunek.

Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie?

  • Zdolności organizacyjne

Do zadań asystenta należy także zaopatrywanie biura w artykuły czy produkty spożywcze, którymi częstuje się gości (kawa, soki itd.). Taka osoba może również odpowiadać np. za przygotowanie materiałów na konferencje.

  • Dokładność

Wśród obowiązków ważną rolę zajmuje opracowywanie raportów i zestawień. To wymaga sumienności i precyzji.  

  • Umiejętność współpracy

Asystent często jest odpowiedzialny za współpracę z firmami zewnętrznymi. Kontaktuje się również z pracownikami przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony.

  • Umiejętności interpersonalne

Komunikatywność, znajomość technik negocjacyjnych oraz umiejętność rozwiązywania i łagodzenia konfliktów – to umiejętności niezbędne na tym stanowisku.

  • Profesjonalizm

Kandydat na asystenta zarządu powinien zachowywać zimną krew w trudnych, stresujących sytuacjach.

Asystent zarządu – zarobki

W 2017 r. mediana płac asystenta zarządu wynosiła 4500 zł brutto. Ta kwota stanowiła wartość środkową. Oznacza to, że zarobki połowy pracowników były niższe, a połowy – wyższe. Pozapłacowe dodatki do pensji, jakie oferowali pracodawcy, to: dostęp do prywatnej opieki medycznej (38%), dofinansowanie zajęć sportowych (31%), służbowy telefon do celów prywatnych (23%) oraz dofinansowanie nauki języków obcych (18%). Więcej niż 95% asystentów wykonywało swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę.   

Na dużo większe zarobki mogli liczyć doświadczeni asystenci personalni; co drugi z nich zarabiał ponad 6600 zł brutto. Zakres obowiązków na tym stanowisku jest jednak znacznie większy. Wymagana jest też bardzo często dyspozycyjność 24 godziny na dobę.

Prawa pracownika w zależności od rodzaju zatrudnienia