12 listopada: dzień wolny od pracy

Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę przypada w niedzielę. Sejm uchwalił, że świętować będziemy także w poniedziałek.

Zgodnie z przepisami osoby pracujące w Polsce korzystają z dni ustawowo wolnych od pracy. W związku z tym przedstawiciele wielu grup zawodowych nie pracują w niedziele i święta, np. 15 sierpnia oraz 1 i 11 listopada. Wyjątek stanowią osoby pracujące m.in. w ruchu ciągłym, przy akcjach ratowniczych, przy niezbędnych remontach, w gastronomii oraz hotelarstwie (art. 151 kodeksu pracy).

Dni wolne i święta – co mówi Kodeks Pracy?

W 2018 r. wolny będzie również dzień następujący po obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Zgodnie z kodeksem pracy tylko święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu o 8 godzin. Uchwała sejmu sprawiła, że polscy pracownicy skorzystają z dodatkowego dnia wolnego. Istnieją jednak wyjątki. Publiczne szpitale, ambulatoria i apteki będą działać tak jak w inne dni.  

Źródło:

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/12-listopada-dniem-wolnym-od-pracy/7pvq45l