2250 zł brutto – nowa płaca minimalna

Jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę? Od 1 stycznia 2019 r. zacznie przysługiwać Ci pensja w wysokości co najmniej 2250 zł brutto. Podwyżka stawki minimalnej obejmie również zleceniobiorców. 14,70 zł brutto za godzinę – to najniższe dopuszczalne wynagrodzenie dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy-zlecenia.  

Najniższe wynagrodzenie pracownicze w 2019 roku

W 2018 r. płaca minimalna wynosiła 2100 zł brutto, a w kolejnym roku będzie wyższa o 7,1%. Najniższe dopuszczalne wynagrodzenie pracownika etatowego będzie stanowić 47,2% przeciętnej miesięcznej pensji w gospodarce narodowej prognozowanej na 2019 r.  

Płaca minimalna w 2018 r.

Płaca minimalna to jeden z przywilejów, na jakie mogą liczyć osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W każdym roku kwota zatwierdzana przez rząd jest wyższa, ponieważ jej wysokość zależy od wzrostu gospodarczego oraz prognozowanego poziomu inflacji.

Płaca minimalna – krok po kroku

Źródło:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,10217,2250-zl-wyniesie-minimalne-wynagrodzenie-w-2019-r-.html