2600 zł brutto – Rada Ministrów zatwierdziła wysokość płacy minimalnej w 2020 r.

W 2020 r. płaca minimalna będzie wynosić 2600 zł brutto. Wysokość najniższej stawki godzinowej wzrośnie do 17 zł brutto. Tak wynika z <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001794">rozporządzenia Rady Ministrów</a>. 

W 2019 r. płaca minimalna wynosi 2250 zł brutto, a najniższa stawka godzinowa – 14,70 zł brutto. Wzrost stawki, który nastąpi od 1 stycznia 2020 r., sprawi, że pracownicy etatowi otrzymają nie tylko atrakcyjniejsze pensje, ale również wyższe wynagrodzenie przestojowe oraz odprawy przyznawane w związku ze zwolnieniami grupowymi. 

Najniższe wynagrodzenie pracownicze w 2019 roku

Według propozycji rządu najniższa krajowa w 2020 r. miała wynosić 2450 zł brutto. Ze względu na dobrą koniunkturę gospodarczą i sytuację na rynku pracy będzie wyższa niż początkowo zakładano. Wzrost najniższej pensji krajowej w latach 2015-2020 wyniesie łącznie 850 zł brutto. Polska nie jest jedynym krajem należącym do Unii Europejskiej, w którym obowiązuje płaca minimalna. Taką formę ochrony wynagrodzenia wprowadzono m.in. w Austrii i Szwecji.     

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/placa-minimalna-w-gore-rada-ministrow-przyjela-rozporzadzenie