30,1 tys. pracowników na urlopie ojcowskim

332,8 tys. - tyle osób skorzystało z urlopów dla rodziców w okresie styczeń-luty 2018 r. Niemal 90 % (299 tys.) z nich to kobiety. Tak wynika ze statystyk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Po narodzinach dziecka rodzice zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają prawo do płatnych urlopów: macierzyńskiego (20-37 tygodni), rodzicielskiego (32-34 tygodnie) i ojcowskiego (2 tygodnie). W tym czasie przysługuje im ochrona przed wypowiedzeniem.

Jakie są prawa i przywileje pracującej matki?

177,3 tys. – to liczba pracowników, którzy skorzystali ze swoich uprawnień w lutym 2018 r. Mężczyźni stanowili ok. 0,7% tej grupy (1,3 tys. osób). Dodatkowy urlop przysługujący ojcu w związku z narodzinami dziecka to urlop ojcowski. W okresie styczeń-luty 30,1 tys. pracowników złożyło wniosek.   

Uprawnienia pracownika-ojca

291,1 tys. – tyle osób zdecydowało wnioskować o urlopy dla rodziców w styczniu 2018 r. Większość (274,8 tys.) stanowiły kobiety.  

Urlopy dla rodziców – statystyki

Źródło:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9835,liczba-urlopow-w-gore.html