Wypadki przy pracy w okresie styczeń – wrzesień 2019 r.

Jest bezpieczniej. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących liczby wypadków, jakie zdarzyły się w miejscu pracy od stycznia do września 2019 roku. Poszkodowanych było o 4,4% mniej niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Odszkodowanie za wypadek w pracy – jak je uzyskać?

52 866 – tylu pracowników uległo wypadkowi w miejscu pracy w miesiącach: styczeń – wrzesień 2019 r. Oznacza to, że wskaźnik wypadkowości zmniejszył się w porównaniu z ubiegłym rokiem ze statystycznych 4,18 do 3,91 na 1000 pracowników.

Nie zmienił się wskaźnik procentowy udziału wypadków śmiertelnych we wszystkich wypadkach, do jakich doszło w miejscu pracy – podobnie jak w 2018 roku, za czas od stycznia do września 2019 r. wynosił on 0,2%. Liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich zmniejszyła się natomiast aż o 24,3% .

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: śląskim (4,7 na 1000 pracujących), dolnośląskim (4,66 na 1000 pracujących) i warmińsko-mazurskim (4,64 na 1000 pracujących). Najbezpieczniej pod tym względem było w województwach mazowieckim (2,74), małopolskim (3,01) i podkarpackim (3,58).

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-okresie-styczen-wrzesien-2019-roku,3,37.html