40% pracowników oszczędza w ramach PPK

Eksperci Instytutu Emerytalnego przygotowali raport, z którego wynika, że na dzień 12 listopada 40% osób zatrudnionych w największych firmach postanowiło gromadzić środki w Pracowniczych Planach Kapitałowych. 

PPK to, w zamyśle Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dodatkowa forma zabezpieczenia emerytów. Do PPK mogą przystąpić wszystkie osoby objęte ubezpieczeniami społecznymi, które pracują w firmach zatrudniających co najmniej 250 osób. Zapisy do programu odbywają się automatycznie, jednak pracownicy mogą wystąpić z PPK.   

PPE i PPK – co warto wiedzieć o programach oszczędnościowych?

Polska znalazła się na 21. miejscu w rankingu systemów emerytalnych „Melbourne Mercer Global Pension Index”. Wynik, jaki uzyskaliśmy, plasował się nieco poniżej średniej i wyniósł 57,4/100 pkt. Pierwsze miejsce przypadło Holandii, która uzyskała 81 punktów. 

Ranking systemów emerytalnych – Polska na 21. miejscu

Źródło: 

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/poziom-partycypacji-w-ppk-a-najwiekszych-firmach/15tpf9y