4622,84 zł brutto – przeciętna pensja w I kwartale 2018 r.

Działalność naukowa i techniczna, transport i gospodarka magazynowa, budownictwo oraz zakwaterowanie i gastronomia – to przykładowe dziedziny, w których wystąpił najwyższy wzrost zatrudnienia w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie na początku 2018 r. wynosiło 4622,84 zł brutto. Ustalając wysokość średniej pensji w gospodarce narodowej, GUS uwzględnia płace w zakładach zatrudniających więcej niż 9 osób. Pod uwagę brane są wyłącznie przychody uzyskiwane z tytułu umowy o pracę.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce – ile wynosi?

W pierwszym kwartale 2018 r. przeciętne zatrudnienie wynosiło 8935,1 tys. osób – o 2,8% więcej niż przed rokiem. W przypadku niektórych branż nastąpił jednak spadek zatrudnienia. Chodzi przede wszystkim o gałęzie gospodarki, takie jak: górnictwo, energetyka, administracja publiczna i ubezpieczenia społeczne, nieruchomości oraz finanse i ubezpieczenia.

Źródło:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/zatrudnienie-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-pierwszym-kwartale-2018-r-,1,30.html