560 tys. obcokrajowców posiada ubezpieczenie w ZUS

Osoby opłacające składki ZUS w Polsce mogą zyskać prawo do zasiłku chorobowego i do emerytury czy renty. Wśród ubezpieczonych wzrasta liczba obcokrajowców. W październiku 2018 r. 75% cudzoziemców opłacających składki stanowili Ukraińcy.

235,6 tys. – to liczba osób, które w 2017 r. otrzymały zezwolenie na pracę w Polsce. To o 108,2 tys. więcej niż w 2016 r. i o 196,5 tys. więcej niż w 2012 r. W minionym roku 81,7% cudzoziemców, którym udało się otrzymać zezwolenie, stanowili obywatele Ukrainy.  

GUS: Coraz więcej zezwoleń na pracę w Polsce

W październiku 2018 r. 560 tys. obcokrajowców było zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych i opłacało składki. W 2016 r. grupa cudzoziemców ubezpieczonych w Polsce liczyła 137 tys. osób. Otwartość Polski na pracowników z innych krajów wynika m.in. z dużego zapotrzebowania na siłę roboczą, widocznego w wielu branżach i zawodach. Jak wynika z danych Pracuj.pl, w 2017 r. wśród najczęściej poszukiwanych specjalistów znajdowali się: pracownicy obsługi klienta i IT oraz finansiści i inżynierowie.

Co działo się na rynku pracy w 2017 roku?

Źródło:

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/ukraincy-na-rynku-pracy-w-polsce-zarejestrowani-w-zus/frvv94h